Çalışma Ortamında İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

ÇALIŞMA ORTAMINDA İŞ VE AİLE YAŞAMININ UYUMLAŞTIRILMASI PROJESİ


Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesine dair farkındalığının artırılması ve çarpan etkisinin sağlanması açısından, çalışan kesime genişletilerek 2019 yılı içerisinde 12 ay süreli ''Çalışma Ortamında İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi'' olarak yeniden tasarlanmıştır. Çalışan kesime yaygınlaştırılan bu proje ile de iş ve aile yaşam dengesinin sağlanması konusunda önemli bir girişim sağlanacak aynı zamanda diğer sendikalara da örnek bir çalışma olacaktır.
‘Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi’nin çalışma yaşamına yansıtılması ile oluşturulan ‘’Çalışma Ortamında İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi’’ İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından yeniden finanse edilerek 8 Mart 2019 tarihinde kabul edilerek uygulanmaya başlamıştır.
Projemizle, 5 farklı İl ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden seçilecek olan kadın komitesi üyelerine, işçilere, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendikaların kadın komite başkanlarına kapsamlı iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması eğitimlerinin verilmesi, çalışma ortamında iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik bilgilerin daha geniş bir kitleyle paylaşılarak farkındalığın artırılması, kadın işçilerin iş ve aile yaşamını uyumlaştırma konusunda eğitim yoluyla yeteneklerinin geliştirilmesi ve koçluk yoluyla sendikal düzeyde üst düzey pozisyonlara yükselebilmeleri için becerilerinin artırılması hedeflenmiştir.
 


Yücetepe Mahallesi Akdeniz Caddesi No:19 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR