İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

İŞ YERİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE TACİZİN ÖNLENMESİ PROJESİ


İşyerinde Kadına Yönelik Cinsel Taciz ve Şiddetin Önlenmesi Projesi’’ Norveç Ankara Büyükelçiliği tarafından finanse edilerek 10 Mayıs 2019 tarihinde kabul edilerek uygulanmaya başlamıştır.
Çalışma yaşamında kadınlara yönelik şiddet ve tacizin iş yerinde kadınlar ile erkekler arasında yarattığı eşitsizlik, kadınların çalışma hayatına girmesine engel teşkil etmesi ve kariyerlerini geliştirmelerini engellemesi bununla birlikte ekonomik ve insan kaynağı bakımından maliyet ve motivasyon kaybı yaşatması ve toplumun çalışan kesimini derinden etkilemesinden hareketle sendikamız ‘İşyerinde Kadına Yönelik Taciz ve Şiddetin Önlenmesi’ Projesi’ni yürütmeye başlamıştır.
Projemiz; taciz ve şiddetin öznesi haline getirilen kadın çalışanlar odağında yürütülecek faaliyetler ile birlikte çalışma ortamlarında şiddet ve türlerinin, şiddet içerikli tutum ve davranışları sona erdirecek değişiklikler yaratarak saygın iş koşullarının sağlanmasında öncü rol üstlenecektir.
21 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen 108. ILO Konferansında İş Dünyasında Şiddet ve Tacizin önlenmesiyle ilgili sözleşme ve tavsiye kararı kabul edilmiştir. Oluşturulan yeni standartlarla birlikte herkesin şiddet ve tacizden arınmış bir iş yaşamına erişim hakkı için önemli bir adım atılmıştır .Bu noktada projemizin yürütülmesi sözleşmenin kabulü öncesi uygulanmaya başlanmış ve iş dünyası için çok önemli bir örnek oluşturacaktır.
 


Yücetepe Mahallesi Akdeniz Caddesi No:19 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR