AY, DOĞU AVRUPA VE TÜRKİYE’Yİ TEMSİLEN INDİTEX YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

AY, DOĞU AVRUPA VE TÜRKİYE’Yİ TEMSİLEN INDİTEX YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ


Genel Başkanımız Rafi AY, Doğu Avrupa ve Türkiye’yi temsilen Inditex yetkilileriyle görüştü


Inditex Küresel Komitesi toplantısı 19 Şubat 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleşti. Inditex grubu temsilen toplantıya Inditex sürdürülebilirlik bölümü temsilcileri Javier Diaz, Indalecio Perez ve Türkiye sorumlusu Murat Akkun, Industriall Küresel Sendikayı temsilen Anne Marie Mureau ve Kuvvet Lordoğlu ve sendikamızı, Doğu Avrupa bölgesini ve Türkiye’yi temsilen Genel Başkanımız Rafi AY ve Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Pınar Özcan, İspanya CCOO sendikasını temsilen Victor Garrido katıldı. Toplantının moderatörlüğünü Victor Gorrido gerçekleştirdi.

Genel Başkanımız Rafi AY Inditex yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmede sürdürülebilir ve insan onuruna yaraşır iş koşullarının olmazsa olmaz şartlarından birisinin örgütlenme özgürlüğü konusunda farkındalık arttırılması ve küresel çerçeve sözleşmelerin yaygınlaştırılması olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda küresel çerçeve sözleşmesine getirilecek ek protokol ve Inditex üreticilerinde planlanan 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin de görülerini bildirdi.

Doğu Avrupa ve Türkiye’de Inditex üreticisi işyerlerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili de bilgiler veren Ay, Inditex’in sendikalı olan işyerlerinde sipariş arttırmasının ve sürdürülebilirlik endeksinin oluşturularak yüksek ücret veren işletmelerinin teşvik edilmesinin öneminin altını çizdi.

Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Pınar Özcan ise Inditex’in 2021 yılı faaliyetleri içinde endüstri ilişkiler toplantıları, işyeri şiddeti ve tacizine yönelik farkındalık çalışmaları yapılarak ILO 190 sayılı sözleşmesinin zeminin oluşturulması, Küresel Çerçeve sözleşmeler ve küresel komiteye ilişkin bilgilendirme faaliyetlerine yer verilmesinin önemli olacağını belirtti.

Toplantı Inditex sorumluları ve Industriall Küresel sendika temsilcilerinin değerlendirme ve görüşlerini paylaşmasının ardından sona erdi.

 

Habere ait görseller

Yücetepe Mahallesi Akdeniz Caddesi No:19 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR