INDUSTRİALL AVRUPA SENDİKASI 3. OLAĞAN KONGRESİ GERÇEKLEŞTİ || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

INDUSTRİALL AVRUPA SENDİKASI 3. OLAĞAN KONGRESİ GERÇEKLEŞTİ


Industriall Avrupa Sendikası 3. Olağan Kongresi “Herkes İçin Bir İyileşme Yaratmak - Avrupa'daki Sanayi İşçileri İçin Güçlü Bir Ses” Temasıyla Dijital Olarak Gerçekleşti


IndustriAll Avrupa Sendikası 3. Olağan Kongresi 1-2 Haziran 2021 tarihlerinde “Herkes İçin Bir İyileşme Yaratmak - Avrupa'daki Sanayi İşçileri İçin Güçlü Bir Ses” sloganıyla video konferans yöntemiyle gerçekleşti.  Toplantıya 40 ülkeden 100 civarı sendikadan yaklaşık 690 delege ve gözlemci katıldı.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC Genel sekreteri Luca Vicentini’nin de katılarak bir konuşma gerçekleştirdiği kongreye sendikamız Genel Başkanı Rafi Ay Industriall Avrupa Sendika Federasyonu Başkan Yardımcısı ve delege olarak katılırken, Genel Başkan yardımcılarımız Muzaffer Birdoğan, Engin Doğan, Turgay Ulutürk, İbrahim Yıldız­, Genel Sekreterimiz Samet Ceylan, Genel Sekreter Yardımcımız Kadir Erkan, Çorlu Şube Başkanımız Mehmet Çakır, Kayseri Şube Başkanımız Harun Bağcı, Çerkezköy İlçe Başkanımız Bünyamin Bayır, Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Fulya Pınar Özcan,  Basın Yayın Daire Başkanımız Didem Demir, Dış İlişkiler Uzman Yardımcımız Zeynep Birdoğan, Uzman Yardımcmız Gizem Aktürk, Basın personelimiz Ömer Faruk Koçyiğit, Kadın Komitesi Başkan Yardımcılarımız Canan İşbilen, Zeynep Dal, Sakarya Kadın Komitesi İl Sorumlusu Saime Elma, Aksaray Kadın Komitesi İl Sorumlusu Dilek Payhan, Çerkezköy Kadın Komitesi İl Sorumlusu Derya Han katıldı.

 Kongre, Industriall Avrupa Federasyonu Başkanı Michael Vassiliadies ‘in açılış konuşmasıyla başladı. Vassiliadis konuşmasında  son 5 yılda yapılanlardan; sanayi dönüşümü, geçiş süreci, yeşil mutabakat,karbon salınımı ve dijital teknolojiye geçiş ve adil geçiş  konularında değerlendirme yaptı.

Vassiliadis aynı zamanda konuşmasında birçeok sektörün mevcut pandemi krizinden derin darbe aldığını ifade etti.  Tekstil sektörü açısından; Eşit ücret, iyi ve adil çalışmanın önemine vurgu yaptı. Sektör ayrımı olmadan sesi duyurmanın asıl hedeflenilen olduğunu belirten başkan toplu Pazarlığın zorlukları aşmada en önemli güç olduğunu da sözlerine ekledi. 

Açılış konuşmasının ardından kongre tüzüğü onaylandı ve  oy kullanma prosedürleri açıklandı. Ayrıca  Kimlik Bilgileri Komitesi üyeleri ve kongre kurallarının onaylanmasının ardından, divan heyeti , gündem , kararlar ve önergeler komitesinin de onaylanmasıyla birlikte kongre resmi olarak açıldı.

İlk olarak Industriall Avrupa Genel Sekreteri Luc Triangle faaliyet raporu ve mali raporun sunumunu yaptı.

Triangle, Faaliyet raporunda Politika Öncelikleri Sanayi politikası, Derin endüstriyel dönüşümle başa çıkmak, Sürdürülebilir kalkınma, Ticaret, Ekonomik politika, Şirket politikası, Avrupa İş konseyleri, Çok uluslu şirketlerde değişimin sosyal açıdan sorumlu öngörüsü ve yönetimi için mücadele, Daha güçlü bilgi, danışma, katılım ve daha iyi kurumsal yönetim hakları için mücadele, Toplu Pazarlık ve Sosyal Politika, Sendika Gücü Oluşturma, sektörel bilgiler, sosyal diyalog ve yatay çalışma gruplarına ilişkin faaliyetlere yer verdi

Rapor sunumunun ardından Genel Başkanımız Rafi Ay söz alarak Herkes için iyileştirme yaratmak,  Avrupa'daki Sanayi Işçileri Için Güçlü Bir Ses” temasıyla ilk kez dijital ortamda gerçekleştirilen kongrede IndustriALL Güney Bölgesi Başkan Yardımcısı olarak bir konuşma yaptı.

AY, Genel Sekreterin Aktivite Raporunda yaptığı konuşmasında şunları söyledi.

“Öz İplik İş Sendikası adına kongreyi saygıyla selamlıyor, alınan kararların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün dünya 5 yıl önce  Madrid’te gerçekleştirdiğimiz kongre zamanında konuştuğumuz dünya’dan çok farklı bir dünyadır.  Dünyada ve Avrupa’da acı bir tecrübeyle hazırlıksız olarak deneyimlediğimiz  Covid-19 virüsünün yol açtığı pandemi çalışma yaşamını doğrudan etkilemiştir.

Salgın ekonomide ciddi daralmalara, üretim kayıplarına, işçiler için iş ve gelir kayıplarına ve maalesef  en önemlisi can kayıplarına neden olmuştur. Küresel düzeyde toplam can kaybı 3.494.758 kişidir. Türkiye’de ise  toplam kaybımız Mayıs sonu itibariyle 50 bin’e yaklaşmıştır. Yaşanan kayıplar hepimizi derinden yaralamıştır. Pandemi,  çalışma hayatında zaten var olan sorunları derinleştirmiş, özellikle  güvencesiz ve düşük ücretli işlerde çalışanları, başta da gençler ve kadınlar olmak üzere  mültecileri daha fazla etkilemiştir.

Kriz, sendikal örgütlenmenin çalışanlar açısından önemini ağır bir şekilde vurgulamıştır ancak bu duruma rağmen maalesef örgütlenme önünde yaşanan zorluklar devam etmekte, krizle birlikte çalışma yaşamanın gündeminde olan ‘ücretsiz izin’ işverenler tarafından  çalışanlara karşı bir silah olarak kullanılmakta  ve  bu durum örgütlenme özgürlüğüne derin bir darbe vurmaktadır.

Yaşanan bu süreç iş sağlığı güvenliği önlemlerinin alınması ve yürütülmesi bakımından da sendikaların varlığını zorunlu kılmaktadır. AB içinde de milyonlarca işçi sefalete sürüklenmekte, yoksulluk giderek artmaktadır.

Pandeminin olumsuz etkilerinin yanı sıra  işsizlik, ekonomik kriz; iklim değişikliği, dijitalleşme ve otomasyon, ülkeler arasındaki eşitsizlikler; göç sorunu ve mobilite, ayrımcılık ve sömürü karşı karşıya kaldığımız diğer zorluklardır.  Bu kadar zor bir dönemde bu sorunlara karşı önemli faaliyetler gerçekleştiren Industriall Avrupa federasyonumuzun aktivite raporunu destekliyor, bu süreçte Uluslararası düzeyde dayanışmamızın daha da güçlenmesini diliyorum

Bugün her günden çok dayanışmaya ihtiyacımız vardır. İçinde bulunduğumuz olağanüstü hal ve krize rağmen ülkenin demokratik ve ilerici güçleri olarak bizler, haklar ve özgürlükler için, güçlü uluslararası işbirlikleri, etkin sosyal diyalog ve somut projelerle mücadelemizi sürdürüyoruz.

Krizden, ulusal ve küresel adalete geçiş yolunda yapılacak daha çok şeyin olduğunu biliyoruz. Küresel düzeyde koordinasyonu ve tılsımı sağlayacak olan yönetimin rehberliğinden ve liderliğinden de önceki dönemde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de yararlanacağımıza ve aynı şekilde dayanışma içinde olacağımıza inancımız sonsuzdur.

Sözlerime son verirken yaşanan tüm sorunları yeni dönemde sektör farkı gözetmeksizin ele alan, üye sendikalarla dayanışmayı benimseyen, yeni yönetimde cinsiyet eşitliğini ilke edinen bir IndustriALL Avrupa federasyonuna dayanışma için teşekkür ediyor, Herkes için bir iyileşme yaratmak - Avrupa'daki sanayi işçileri için güçlü bir ses sloganıyla gerçekleştirilen kongreye başarılar diliyorum. Herkes için iyileşme, herkes için güçlü bir ses Güçlü bir IndustriALL, Güçlü, sosyal, Adil bir dünya demektir”

Tartışma ve oylama sürecinin ardından kongrenin birinci günü sona erdi.

Kongrenin ikinci gününde ise ilk olarak seçim sonuçları paylaşıldı. Hali hazırda Industriall Avrupa’nın başkanlığını yürüten Michael  Vassiliadies, Genel Sekreter Luc Triangle ve Genel sekreter yardımcıları Judith Kirton Darling and Isabelle Barthes güven tazeleyerek yeniden görevlerine seçildi.  Seçim konuşması yapan yönetim kurulu üyeleri. Covıd-19 zorluklarına, işçiler üzerinde iş ve gelir kaybına, bu süreçte işçilerin gelir desteklerinden yararlandığına dikkati çekti. Avrupa ekonomi politikasında “Kemer Sıkma “ mantığından ziyade Sürdürülebilir şartların sağlanması gerektiğine ve adil iyileşme sürecinde kimsenin geride bırakılmaması gerektiğine vurgu yapan yönetim kurulu üyelerinin ardından ETUC Genel Sekreteri, Luca Visentini bir konuşma gerçekleştirdi.

Yeni görevlerinde seçilen yönetime başarılar dileyerek sözlerine başlayan Vicentini konuşmasında, geçmişte yapılan 3 yanlışın üzerinde durarak Dijitalleşmenin, sanayileşmeden uzaklaşılmasına neden olduğunu ve milyonlarca iş kaybı yaşattığını. Gerçek bir geçiş için, sanayinin de dönüştürülmesi gerektiğine vurgu yaptı. İkinci olarak toplumu hesaba katmadan atılan adımların sonuç vermeyeceğine, istihdam için yatırım yapılması ve insanların kaliteli işlere sahip olması gerektiğini vurguladı. Son olarak ise adil geçişin herkesi kapsaması gerektiğini, beceri kazanabilecek kesimde bulunanlara yeni becerilerin kazandırılması, kazanamayacak olanların ise emekli olması gerektiğini ve kapsayıcı bir sosyal politikaya ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.  

Konuşmaların ardından Genel Sekreter Luc Triangle tarafından, stratejik plan açıklandı.

İşçilerin işyerinde güçlü sendikalara ihtiyaç duyduğunu söyleyen Triangle, IndustriALL Avrupa güçlü ve sürdürülebilir Avrupa endüstrilerinde iyi işler sağlamak için işçiler için güçlü bir sestir. İşçiler; kapsayıcı, sağlıklı ve güvenli işyerleri ve çalışanlar için, adil ücret ve istikrarlı satın alma gücü için, kriz ve toparlanma sürecindeki halklar arasında dayanışma üzerine kurulu sosyal ve demokratik bir Avrupa'ya ihtiyaç duyuyor.

Pandeminin uzunluğu ve etkisine ilişkin belirsizlik devam ederken, sendikalar belirsizliği azaltmada ve işçileri korumada kilit bir role sahipken, aynı zamanda üyelerle bağları ve işgücü içindeki uyumu sürdürme konusunda yeni zorluklarla karşı karşıya. Yeni bağlamda sendikalar için fırsatlar da var: yenilik yapmak, işyerinde ve sınır ötesi diyaloğu desteklemek için yeni teknolojileri kullanmak ve işyerinde sağlık ve güvenlik ve iş güvenliği ile ilgilenen yeni üyeleri organize etmek. Bunlar kavranmalı ve kucaklanmalıdır.

İşçiler, iyi endüstriyel işlerin yaratılmasını, dönüştürülmesini ve sürdürülmesini sağlamak için bu politikaları yönlendirmede hayati bir role sahiptir. IndustriAll Europe, sanayi politikası konusunda savunmacı bir konuma düşmemelidir – sendikalar sürece dahil olmalı ve ekonomik ve sosyal üretim ve tüketim modelini değiştirmek için krizin yarattığı fırsatları değerlendirmelidir.

Endüstriyel işgücümüzün çeşitliliğini artırmak, Avrupa'da sürdürülebilir üretimin geleceğini garanti altına almak ve uzun vadeli sağlıklı işyerleri sağlamak için hayati önem taşımaktadır. Bunun üzerine inşa etmek ve herkes için işe yarayan bir toparlanmayı şekillendirmek için yeni fikirlere ve ilhama, yeni bir liderlik kültürüne, yaratıcı iş birliğine ve bu değişikliklerin toplumdaki farklı grupları nasıl etkilediğine dair daha derin bir düşünceye ihtiyaç vardır dedi

IndustriAll Avrupa’nın 2021-23 stratejik planının beş önceliğe odaklandığını belirten Triangle 5 önceliği açıkladı

  • İşçiler için güçlü bir ses, İş’te güçlü sendikalara ihtiyaç duyar
  • Güçlü ve sürdürülebilir Avrupa endüstrilerinde iyi iş yapabilmek için işçiler için güçlü bir ses
  • Kapsayıcı, sağlıklı ve güvenli işyerleri için çalışanlar için güçlü bir ses
  • Adil ücret ve istikrarlı satın alma gücü için çalışanlar için güçlü bir ses
  • İşçiler için güçlü bir ses, kriz ve iyileşme sürecinde insanlar arasında dayanışma üzerine kurulu sosyal ve demokratik Avrupa’ya ihtiyaç duyar

Triangle stratejik planda yeşil dönüşüm, dijitalleşme, toplu pazarlık, işçilerin sesinin güçlendirilmesi ve sendikaların rollerine odaklanıldığını belirtti. Toplu pazarlık süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiğine, sendika için işyerlerinde yenilik yapma, iş sağlığı güvenliğini geliştirme ve yeni teknolojilerin kullanımının önemsenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yeşil geçiş ve dijitalleşmede emek kesiminin merkezde yer alması gerektiğine sendikaların da dâhil olduğu sosyal diyalogun önemine değinen Triangle, covıd-19 sürecinden en çok etkilenen kesim olan gençler, kadınlar ve mültecilere öncelikli olarak yer verilmesi gerektiğine, temel değerlerin unutulmadan kimsenin geride bırakılmadığı bir dönüşümün sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Stratejik plan üzerine delegelerin konuşma yapmasının ardından Yeni üyelikler, üyelikten çıkarmaların onaylanması ve icra kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

Kongreye 8 tane önerge sunuldu.

1)Avrupa'da Ücret Yakınsaması ve Adil Ücretler,

2)Avrupa Ticaret Birliği Dayanışmasının Derinleştirilmesi,

3) Avrupa Dışındaki Çok Uluslu Avrupalı Şirketlerin İşgücü Uygulamaları,

4) Aşırı Sağa ve Kimlik Siyasetine Karşı Mücadelenin Merkezinde Yer Alan Endüstri Sendikaları

5), İşçilerin ve toplumun Hizmetinde Adil Bir Enerji Geçişi

6), Tüm sektörü organize ederek pazarlık gücünü artırma,

7) Yeni Nesil Sanayi İşçilerini Kaybetmekten Kaçınmalıyız,

8) Filistin konularında sunulan önergelerin tamamı kongre tarafından onaylandı

Kongre yeni icra kurulunu kongreye sunarak onayladı. Genel Başkanımız Rafi Ay icra kurulu asil üyesi olarak Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Fulya Pınar Özcan ise yedek üye olarak seçildi.

Başkanın kapanış konuşmasının ardından kongre sona erdi.

Habere ait görseller

Yücetepe Mahallesi Akdeniz Caddesi No:19 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR