Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü Basın Açıklaması || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü Basın Açıklaması


Öz İplik İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı ve Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı, Pınar Özcan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla şunları söyledi.


Öz İplik İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı ve Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı, Pınar Özcan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla şunları söyledi.

Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

Öz İplik İş Sendikası olarak çalıştığımız işkolunda ve dünyanın her bölgesinde psikolojik ve fiziksel şiddet gören, taciz ve tecavüze uğrayan, ayrımcılığa maruz kalan, aile içi şiddet kurbanı olan ve hakları için mücadele eden tüm kadınların yanında yer alıyoruz.

Kadınlar, içlerinde bulundukları toplumun onlara dayattığı baskı ve alışkanlıklar, sahip oldukları cinsiyetten utanç duymaları ve onlara sorulmadan onlar için uygun görülen rollere yerleştirmeleri nedeniyle yaşadıkları hayatın her evresinde fiziksel ve psikolojik şiddetin birinci öznesi olmaktadır.

Dünya ve Türkiye genelinde kadına şiddet ve tacize yönelik farklı rakamlar paylaşılmaktadır ancak birçok kadının sessiz çığlığı duyulmadığı için cinayete kurban gitmekte, pek çoğu şiddetin sessiz mağduru olmaktadır. Şiddet gerçeği bilinen ve açıklanan rakamların maalesef çok ötesindedir.

Ülkemizde İşyerinde cinsel taciz ve şiddet hakkında farkındalığı artırmak bu türdeki vakaların gizli tutulması sebebiyle zorluğunu korumaktadır.

İşyeri şiddeti ve ev içi şiddet birbirinden bağımsız değildir. Şiddet, temeli aileden çocuklukta başlayan ve süregelen bir süreç izlemektedir.

İşyerinde kadına yönelik şiddet ve tacizin ana nedenlerinden birisi cinsiyet eşitsizliği ve güvencesiz çalışma koşullarıdır. Kadın işçilerin iş yerinde devam eden toplumsal cinsiyet rolleri, geçici, güvencesiz, kayıt dışı işlerde kadınların yoğun çalışma biçimleri işyerinde kadına yönelik şiddetin artmasının en önemli diğer nedenleridir.

Çalışma yaşamında şiddet ve tacizin yol açtığı insani, toplumsal ve ekonomik zarar çok büyüktür. Şiddet ve taciz, insana yakışır işe yönelik en büyük tehditlerden biridir

Kadınların yaşadıkları sorunlarda kaydedilecek ilerlemeler ülkelerin temel sorunlarının çözülmesinde de önemli bir role sahiptir. Bir ülkenin çağdaşlığının ve gelişmişliğinin en önemli göstergesi kadınlardır.

Bizler kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık suçlarında cezalar artmadıkça şiddet döngüsünün kırılamayacağını düşünüyoruz.

Bizler kadınlara sığınma evi açarak kadını koruma altına alan zihniyet yerine erkeklere ilköğrenimden başlayarak eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyoruz

Bu bilinçle ve işyerinde şiddetle mücadelede en iyi yaklaşımın şiddetin önlenmesi olduğu düşüncesiyle hareket eden sendikamız işyerinde kadına yönelik şiddet ve tacizin önlenmesi projesini ardından Tekstil Sektöründe Psiko sosyal risk faktörlerinin araştırılması ve önlenmesi projesini hayata geçirmiştir.

Projelerimizle hedef, işyerinde şiddet ve tacize ilişkin farkındalığı artırarak konuya ilişkin rehber olacak politikalar oluşturmak ve işyerinde şiddet ve tacizin sona ermesine ilişkin mücadelenin bir parçası olmaktır.

Kadına yönelik işyerinde şiddet ve tacizin sonlanmasının yanı sıra aile içi şiddetin önlenmesi için de sendikalar, işveren örgütleri ve sosyal tarafların birlikte çalışması ve mücadeleyi sürdürmesi çok önemlidir.

Öz İplik İş Sendikası olarak yürüttüğümüz projelerde kadına yönelik şiddeti engellemek için daima yol açtık ve kadınların yanında olduk. Onların başlarının dik olması ve kendilerinden emin olmaları için çalışmalarımıza yılmadan devam etmekteyiz.

Biz, kadına yönelik şiddete dur demek için öncelikle aile içi şiddete dur demek gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz projelerde ve sağladığımız eğitimlerde sadece kadınları kapsamıyor; kadınların kocalarını ve çocuklarını da eğitimin bir parçası haline getirerek şiddetten uzak bir aile yapısı oluşturmaya çalışıyoruz.

Biz, devletin kadınlara yönelik her türlü şiddet eylemini açık bir şekilde kınamasını, aile içi şiddeti ve genel olarak kadın ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek için kampanyalar, ana-baba eğitim programları başlatılmasını, kadınların ekonomik özgürlüğü için çalışmasının önündeki çocuk ve yaşlı bakımı gibi engellerin kaldırılmasını, medyanın, kadın ve çocuklara yönelik şiddeti bir malzeme olarak kullanmaktan vazgeçmesini, evde, sokakta, işyerinde, gözaltında, cezaevinde yaşanan kadına yönelik şiddetin sorumlularının yargılanmasını ve caydırıcı yasal tedbirler alınmasını istiyoruz

İnandığımız ve ilerlediğimiz yolda çalışmalarımızın ve çözüm önerilerimizin ilgili kamu kuruluşları tarafından dikkate alınıp hayata geçirilmesi bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır

Bu yıl 190 sayılı ILO sözleşmesini imzalanması için öncü rol üstleniyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından(ILO), 2019 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen Uluslararası Çalışma Konferansında, çalışma yaşamında şiddet ve tacizle mücadeleye yönelik 190 sayılı Sözleşme ve 206 sayılı Tavsiye Kararı kabul edilmiştir.

Sözleşme, şiddet ve tacizin son bulduğu bir çalışma yaşamının, herkesin hakkı olduğunu vurgulamaktadır. ILO Sözleşmesinin ülkemiz tarafından kabul edilmesi için ortak anlayış ve işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Şiddet vakalarının arttığı Covid 19 sürecinde  190 sayılı ILO sözleşmesinin onaylanmasına daha fazla ihtiyaç vardır.

“Bazı yasalar, politikalar ve hizmetler yürürlükte olmasına rağmen, işyerinde şiddet ve taciz, özellikle kadınlar için büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Günümüzde siber tacizi önlemek ve bunlarla mücadele etmek ve özellikle evde çalışanların işyeri tarafından izinsiz izlenmesini önlemek için yeterli etkili mekanizma yoktur.

Ilo Sözleşmesi hükümetleri ve işverenleri, özellikle COVID sürecinde olduğu gibi, ev işyeri olduğunda da aile içi şiddetin etkisini hafifletme taahhüdü vermektedir. Ayrıca, mağdurlar için izin, esnek çalışma düzenlemeleri, işten çıkarmaya karşı geçici koruma ve aile içi şiddet mağdurlarına işyeri desteği sağlanması gibi tedbirler alınmasını da talep etmektedir.

Bu 25 Kasım’da hükümetimizi ILO 190 sözleşmesini kabul etmeye davet ediyoruz.

Kadına yönelik şiddet asla önlenemez değildir.  Değişim dönüşümle, dönüşüm eğitimle başlar

 

Öz İplik İş Sendikası Kadın Komitesi

 

Haber Detay

Habere ait görseller

Anıttepe Mah. Işık Sok. No:28 (06570) Maltepe-ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR