Sendikamız OECD Forumunda Panelist Olarak Yer Aldı || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

Sendikamız OECD Forumunda Panelist Olarak Yer Aldı


OECD, Hazır Giyim ve Ayakkabı Sektöründe Durum Tespiti İçin Sanal Forum Düzenledi


2021 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD ) Hazır Giyim ve Ayakkabı Sektöründe Durum Tespiti Üzerine OECD Forumu 3-4 Şubat 2021'de sanal bir forum olarak OECD tarafından düzenlendi.

Toplantıya sendikamızı temsilen Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Pınar Özcan katıldı ve Şikâyet Mekanizmalarının Müzakere Edilmesi oturumuna konuşmacı olarak katıldı.

OECD Forumu, zorlu süreçlere ve sorunlara odaklanarak ve aynı zamanda tarafların zorlukları birlikte ele almalarına yardımcı olmak için bir düzenleyici olarak hareket eder ve hükümetin yetki alanları ve iş beklentileriyle ilgili sektör girişimleri arasında uyum sağlamaya emsal oluşturan bir platformdur.

Forumun düzenlenmesine rehber olan OECD Konfeksiyon ve Ayakkabı Sektöründe Sorumlu Tedarik Zincirleri için Durum Tespiti Rehberi 2017 yılında benimsenmesinden bu yana, , 49 hükümet tarafından desteklenen, OECD, BM ve ILO araçlarıyla uyumlu olarak sektörde durum tespiti için bir dönüm noktası çerçevesi olarak kabul edildi ve iş dünyası, sendikalar ve sivil toplumla müzakere edildi.

Bu rehber küresel tedarik zincirlerinde faaliyetlerin gerçek ve potansiyel olumsuz etkilerinden kaçınmaya ve bunları ele almaya yardımcı olmak için sektörde ortak bir durum tespiti anlayışı oluşturarak işletmelere iddialı ama pragmatik rehberlik sağlıyor

Hükümet, iş dünyası, sendikalar ve sivil toplumdan 600'ün üzerinde temsilciyi bir araya getiren forumda riskler, farklı coğrafyalar arasında sektörde işgücü, insan hakları, çevre ve bütünlük durum tespiti uygulamasına ilişkin öğrenimlerle ilgili paylaşımlar yapıldı.

Mevcut COVID bağlamında ve daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir sektör oluşturma ana çerçevesinde oluşturulan forumda, kriz sırasında işbirliğine dayalı eylemler, sektörel diyaloğun önemi ve bundan daha dayanıklı bir sektör oluşturmak için çıkarılacak dersler tartışıldı.

İkinci gün, Hazır Giyim ve Ayakkabı sektöründe şirket durum tespiti uygulamalarını geliştirme ve etkinleştirme konusundaki roller ve kaçınılması gereken potansiyel tuzaklar dikkate alınarak, son zamanlardaki zorunlu durum tespiti politika gelişmeleri üzerine tartışmalar devam etti.

3 Şubat 2021 tarihinde ilk olarak  Alman Kalkınma Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü ortaklığında Bilgi paylaşımı ve dijital değişim, Asya hazır giyim sektöründe sürdürülebilir bir toparlanmayı nasıl sağlayabilir? Konulu bir oturum gerçekleşti. Oturumda Asya'daki pandemiden kaynaklanan gelişmiş bilgi paylaşımına yönelik örnekler ve fırsatlar tartışıldı.

Forumun ikinci bölümünde ise açılış konuşmaları ve COVID-19'dan dersler: diyalog ve sorumluluk konularında genel bir oturum gerçekleşti.

OECD Sorumlu İş Davranışları Merkezi Başkanı Allan Jorgensen başkanlığında yönetilen oturumda OECD genel sekreter yardımcısı Masamichi Kono, Alman İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı devlet sekreteri Maria Flachsbarth, PHV Sürdürülebilirlik direktörü Marissa Pagnani McGowan, ITUC genel sekreteri Sharan Burrow, AB Ticaret Genel Müdürlüğü Birim Başkanı Madelaine Tuininga, Daha iyi İş örgütü direktörü Dan Rees, Vietnam Tekstil ve Konfeksiyon Derneği (VITAS) Genel Sekreter Vekili Hoang Ngoc Anh, Myanmar Sanayi İşçileri Federasyonu Başkanı (IWFM)  Khaing Zar Aung bu bölümde konuşma gerçekleşti              

Konuşmacılar COVID-19 salgını, hazır giyim sektörü değer zincirlerinin kırılganlığı, işçiler üzerinde yıkıcı etkileri, sosyal diyalog, şeffaflık, sektörde durum tespiti için yeni bir seviye ve bu krizden çıkarılacak dersler konularında mesajlar verdi.

Üçüncü oturumda ise durum tespiti ve etkisinin izlenmesine ilişkin bir oturum gerçekleşti. Sektöre ilişkin farklı sosyal paydaşların yer aldığı oturumda Konfeksiyon ve Ayakkabı Tedarik Zincirinde Durum Tespiti ve Durum Tespitinin Etkisinin Ölçülmesine İlişkin OECD Fizibilite Çalışmasından yararlanarak, durum tespiti kılavuzunun uygulanmasının izlenmesinde zorlukları ve ileriye dönük yollar değerlendirildi.

Daha sonra Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Fulya Pınar Özcan’ın da konuşmacısı olduğu Şikâyet Mekanizmalarının Müzakere Edilmesi oturumu ACT Ofisi tarafından organize edildi.

Aksiyon, İşbirliği, Dönüşüm (ACT)küresel markalar, perakendeciler ve sendikaların hazır giyim ve tekstil sektörünü dönüştürmek ve satın alma uygulamalarıyla da bağlı olarak sektörel toplu sözleşme aracılığıyla yaşam ücretine ulaşmak için imzaladıkları çığır açan bir anlaşmadır.

Düzeltmeyi etkinleştirmeye yönelik ACT Süreçleri, OECD durum tespiti kılavuzu, Etkili anlaşmazlık çözme mekanizmaları, işçiler için çözüm üretilmesi ve endüstri için istikrar sağlamak, şikâyet veya anlaşmazlık çözüm mekanizmaları, ulusal izleme komiteleri ve iyi örneklerin paylaşıldığı oturumun moderatörlüğünü ILO Kıdemli İşçi İlişkileri ve Toplu İş Sözleşme Uzmanı Christopher Land-Kazlauskas gerçekleştirdi. Sendikamız Uluslararası İlişkiler Sekreteri Fulya Pınar Özcan, H&M Sosyal ve Çevre Program Müdürü Derya Ural, Industriall Küresel Sendika Tekstil ve Hazır Giyim Endüstrisi Direktörü ve ACT Yönetim kurulu üyesi Christina Hajagos-Clausen BESTSELLER Sosyal Etki Müdürü Andrei Vasiliev’in katıldığı oturumda taraflar tedarik zinciri şikâyet mekanizması deneyimleri, küresel markaların OECD etkinlik kriterlerine ulaşmadaki rolü gibi konuları konuştu.

Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Pınar Özcan H&M Ulusal İzleme komitesinin oluşumu, oluşum sürecinde öğrenilen dersler, zorluklar ve başarı kriterlerine ilişkin bilgiler verdi. Özellikle Covid19 sürecinde sendikamızın H&M ulusal izleme komitesiyle düzenli toplantılar yapmasının önemine vurgu yaptı.

Ulusal İzleme komitesinin kurulmasıyla birlikte H&M ile birlikte kısa ve uzun vadeli planlar yaparak işyerlerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iyi işleyen endüstriyel ilişkiler sistemi oluşturulmaya çalışıldığını belirten Özcan, işverenlere sendikalara yönelik bakış açılarını ölçmek için bir anket uygulandığını,  tedarikçilerle bir araya gelerek sendikamızın çalışmalarının anlatılmasının sağlandığını ve işyerlerinde çalışanların ve üyelerimizin ihtiyaçları ve zorluk yaşadıkları konulara yönelik düzenlenen ortak eğitimlerle sorunların çözülmesinde önemli yol kat edildiğini sözlerine ekledi.

Özcan konuşmasında; “Bugün karşılaştığımız zorlukların çoğu, tek başına üstesinden gelinemeyecek kadar karmaşıktır. Güçlerimizi birleştirerek işbirliğini kolaylaştırabilir, etkimizi artırabilir, öğrenebilir ve birlikte değişimi hızlandırabiliriz. Farklı paydaşlar arasında etkili iletişime ihtiyacımız var. Birbirimizi etkili bir şekilde dinleyip anlayabilmeliyiz. Güven inşa etmeliyiz” dedi.

İyi işleyen Endüstriyel İlişkileri desteklemek için uygun yerel mevzuatın eksikliği, paydaşlar arasında güven eksikliği (çalışanlar, işveren, sendikalar, markalar), İyi örneklerin eksikliği, Uluslararası standartlar, uygun vaka yönetimi, anlaşmazlık çözümü ve müzakere becerisi hakkında bilgi eksikliği, yerel sendikalar arasındaki rekabet,  sahadan ulaşan bilgi eksikliği gibi bazı zorlukların başlangıçta yaşandığını ancak birçok zorluğunda güven inşa edilmesinin ardından ortadan kaldırıldığını söyledi.

Konuşmasında ulusal İzleme komitelerinin, etkili sosyal diyalog için mükemmel araçlar olduğunu belirten Özcan, çalışanların talepleri, fikirleri, ihtiyaçları ve katkıları şirketlerin gelişmesi için çok önemlidir. İşçilerin ve sendikaların farklı bakış açıları vardır. Sendika olarak  İş dünyasının diğer tarafındayız. Sorunlara, üretkenliği artırabilecek ve dolayısıyla ilerlemek için yeni yenilikçi yollar bulabilecek yeni açılardan bakıyoruz.

Bu nedenle, özellikle salgın sırasında, işbirlikçi yaklaşımın ve zorlukların ve sorunların üstesinden gelmek için birlikte çalışmanın başarılı olmanın anahtarı olduğunu da deneyimledik.

Marka ve işçi temsilcisi tarafının işbirliğiyle, H&M tedarikçilerini fabrikalarında iyi işleyen endüstriyel ilişkiler kurmaları için desteklemek ve yönlendirmek ve yerleşik yapılar ve süreçler aracılığıyla çatışmaları barışçıl ve iyi niyetle çözmelerine yardımcı olmak için bir platform içindeyiz dedi.

Sendikaların H&M Ulusal İzleme komitesindeki (NMC) rolüne ilişkin yöneltilen soruya da cevap veren Özcan, “Sendikalar, NMC aracılığıyla H&M ile imzalanan küresel çerçeve sözleşmelerinin etkin sonuçlarını izlemede önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca işçilerin örgütlenme özgürlüğüne saygı duyulmasını, olgun bir sendikalaşma sürecinin sağlanmasını, iyi düzeyde toplu iş sözleşmesi imzalanmasını sağlıyoruz. Küresel Çerçeve sözleşmesi imzalayan tedarikçi fabrikalardaki sendikalaşma oranındaki artış, sendikaların anlaşmaları izlemesini ve küresel hazır giyim tedarik zincirinde işçi haklarına saygı gösterilmesini sağlamanın anahtarıdır” dedi.

3 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen son oturum ise tekstil sektörünü sürdürülebilirliğe odaklanarak yeniden şekillendirmek konusunda gerçekleşti

Bu oturumda, COVID-19 krizi sırasında tekstil sektörünün sürdürülebilirliğini artırmak için hali hazırda uygulanmış eylemlerin örneklerini ve uzun vadeli 'yeşil iyileşmeyi' sağlamak için hala gereken önlemler tartışıldı. Oturumda katılımcılar aynı zamanda iş uygulamalarını dönüştürmenin önündeki başlıca engelleri vurgulayarak sonraki adımları tartıştı.

4 Şubat 2020 tarihinde forumun ikinci gününün ilk oturumu OECD, ILO ile işbirliği içinde Sorumlu Tedarik Zincirleri Asya Programı konusunda gerçekleşti.

Bu oturumda, Asya'daki ticaret ve küresel tedarik zincirindeki gelişmeler ve insana yakışır iş uygulamalarının uygulanmasının bölgedeki işletmelerin tedarik zinciri risklerini yönetmesine, esneklik ve rekabet gücünü hızla artırırken hızla ilerlemesine nasıl yardımcı olabileceğine yönelik tartışma gerçekleştirildi.

Bir sonraki oturumda ise Zorunlu durum tespiti mevzuat tasarımı: Hazır Giyim ve Ayakkabı sektöründen bakış açıları konulu forum gerçekleşti.

Oturumda hükümet, sosyal ve çevresel tedarik zinciri tarafından oluşturulan durum tespitini zorunlu kılan mevzuat örnekleri, bu tür mevzuatın neleri içermesi gerektiği ve belirli tedarik zinciri yapılarına yanıt verecek şekilde akıllıca nasıl uyarlanabileceği konusunda farklı bakış açıları paylaşıldı.

Bir sonraki oturumda pandemi sürecinde hazır giyim işçilerini desteklemek ve sosyal koruma sistemlerini güçlendirmek için gerekenler konusunda bir forum düzenlendi.

Bu oturumda panelistler, sosyal koruma sistemlerinin güçlendirilmesinde tüm aktörlerin rolleri ve sorumlulukları ve yeni işbirlikçi finansman ve yönetişim mekanizmalarının bunların gelişimini nasıl destekleyebileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

 

Habere ait görseller

Yücetepe Mahallesi Akdeniz Caddesi No:19 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR