Sendikamızdan Örnek Olacak Bir Proje Daha Hayata Geçiyor || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

Sendikamızdan Örnek Olacak Bir Proje Daha Hayata Geçiyor


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi ceza paraları kapsamında uygulayacağımız “Tekstil Sektöründe Psikososyal risk faktörlerinin araştırılması ve risklerin ortadan kaldırılması projesi kabul edildi.


İşyerlerinde çalışanlar arasında oluşan uyuşmazlıklar zamanla çatışmaya ve daha kötüsü psikolojik tacize ve hatta şiddete dönüşebilmektedir.  Bu da hem çalışanları hem de örgütü ciddi boyutlarda tehdit eden psikolojik şiddetin artmasına neden olur. İşyerinde psikolojik taciz ve/veya şiddet sadece bu şiddete maruz kalan çalışanı değil, işyerini, iş arkadaşlarını, işvereni, çalışanın ailesini ve makro boyutta da tüm toplumu tehdit eden bir süreçtir. 

Bu sorunu önemseyen sendikamız konuya ilişkin insiyatif alarak “Tekstil Sektöründe Psikososyal risk faktörlerinin araştırılması ve risklerin ortadan kaldırılması” projesini dizayn etmiştir. Bu proje sayesinde şimdiye kadar dünyada ve Türkiye’de yapılan en geniş katılımlı mobbing araştırması yapılacaktır. Yapılacak olan anketler sayesinde, sayısal verilerle mobbing dramı ortaya konulacaktır. Projenin en temel amacı eğitime katılan işçilerin mobbing konusuyla ilgili eğitilmeleri ve konu ile ilgili farkındalıklarının arttırılmasıdır. Katılımcılar konuyla ilgili eğitilerek, eğitim konularının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca katılımcılara ‘İşyerinde Psikolojik Taciz ve şiddet Ölçeği’ anketi uygulanacak ve bu anketin sonucunda ulaşılmak istenen hedefler anlatılacaktır. Bunun yanı sıra katılımcılara işyerlerinde bulunan sendikalı işçilere uygulanmak üzere anket verilecektir. Yapılan anketlerin sonucunda mobbingin ve şiddetin Türkiye’de tekstil işkolunda istihdam edilen örgütlü işgücünde görülme oranı ölçülecektir. Ayrıca cinsiyet, yaş, kıdem, medeni hal, eğitim gibi sosyodemografik özellikler bağlamında durum ortaya konulacaktır. Yapılan çalışma sonucunda il ve bölge bazında işçilerin mobbinge uğrama sıklıkları açığa çıkartılacaktır.

İşyerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi projesini halen yürüten sendikamız bu projeyle daha kapsamlı bir araştırmayı ve sektörel anlamda durumu ortaya koyarak topyekûn bir mücadeleye girecektir.

Haziran ayında Uluslararası Çalışma Konferansında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından ILO kabul edilen İşyerlerinde şiddet ve tacizin önlenmesi sözleşmesinin Türkiye tarafından onaylanması ve alt yapısının oluşturulması için bu proje önemli bir örnek olacaktır.

Habere ait görseller

Yücetepe Mahallesi Akdeniz Caddesi No:19 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR