SENDİKAMIZ

Neden Sendika?

Sendikalar, ülkeyi emekleri ve alınteri ile yükselten ve yücelten sanayi toplumunun temelini oluşturan işçi kardeşlerimizin, ekmek, demokrasi ve özgürlük platformunu birlikten gelen güçle temsil ettiği yegâne adresidir.

Kardeşlerimiz için barışçıl, adil refah seviyesi yükseltilmiş bir yaşam düzeyini hedefleyen sendikalar, üstlendikleri bu misyonla toplumu refaha ulaştırma çabasındaki temel yapı taşını oluşturmuşlardır.

Sanayileşmeyle birlikte, daha hızlı gelişen dünyamızda, çalışma hayatındaki hak ve adil ücret arama sürecindeki tek, dağınık ve bilinçsiz girişimlerle elde edilmeyecek kazanımları, dayanışma içinde toplu ve haklı eylemlerle sağlayan insanlar, dayanışma ve birliğin yolunu sendikalarda bulmuşlardır.