PROJELER

Tekstil Sektöründeki Kadınlar

Sosyal Diyalog Yoluyla Tekstil Sektöründeki Kadınların Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Projesi; AB Tarafından desteklenen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen “Yenileşme ve Değişim için Türkiye’de Sosyal Diyaloğu Güçlendirme Projesi Hibe Bileşeni” kapsamında kabul edilerek 29 Kasım 2006 tarihinde Kayseri’de uygulanmaya başlamıştır.

Proje ile  Kayseri’de tekstil sektörünün önde gelen üç işyerinde çalışan kadınların ortak olarak kullanacakları Çocuk Bakım Yurdunun (kreş) sosyal diyalog ve işbirliği ile oluşturulması çalışmaları sağlanarak;

Kayseri iş piyasasında ve tekstil sektörü özelinde çalışan kadınların önemli bir sorununa çözüm bulunmaya çalışılacaktır.

Çünkü Ülkemizde;

  • Evlilik, doğum ve çocuk, yaşlı ve hasta bakımı gibi nedenlerle kadınların çalışma hayatlarının kesintiye uğraması ya da sona ermesi ÇOK YAYGINDIR.
  • Kadınların analık hallerinin korunması noktasında yasal düzenlemeler bulunmasına rağmen bunlar uygulamaya tam manasıyla YANSIMAMAKTADIR.
  • Doğum sonrası çocuk, yaşlı, hasta bakım hizmetlerinde destek mekanizmaları yeterince YAYGINLAŞMAMIŞ ve oldukça PAHALIDIR.

Bu Proje ile kadınların çalışma hayatında yaşadıkları sorunlar ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun önemi özellikle tekstil sektöründeki işçi ve işveren kesimlerince daha iyi kavranacaktır.

Böylelikle çalışma hayatı açısından ülkemiz de önemli bir yeniliğe ve ilke imza atılacaktır.