PROJELER

İş Kazası Kader Değildir Projesi

Projemiz İşçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paralardan kaynak kullanarak 28/11/2014 tarihinde kabul edilerek uygulanmaya başlamıştır.

12 ay sürecek olan projenin hedef grubu sendikamızın faaliyet gösterdiği Kayseri, Malatya, Adana, Çorlu, Gaziantep olmak üzere 5 ilden tekstil sektörünün çırçırlama-iplik üretimi-kumaş üretimi-terbiye bölümlerinden  seçilen 120 tekstil işçisidir. Aynı zamanda proje ile işitme engelli tercümanı tarafından işitme engelli çalışanlara iş sağlığı güvenliği eğitimleri verilerek Türkiye'de bir ilki sendikamız gerçekleştirmiş olacaktır.

Eğitim projesi ile 120 işçimize ulaşarak iş sağlığı ve güvenliğine yönelik dikkatleri çekmek ve bu bilincin edinilmesine yönelik adımlar atılacaktır.

Neden " İş Kazası Kader Değildir" Projesi?

Tekstil sektörünün bütün bölümlerinde kullanılan makinelerde hareketli aksamlardan kaynaklanan tehlikeler bulunmakta ve bu tehlikelerin yol açtığı işçilerin kolunun, elinin, parmaklarının yada vücudunun başka bölümlerinin hareketli aksamlar arasında sıkışarak ezilmesi, kopması, kırılması vb şeklinde iş kazaları sıklıkla meydana gelmektedir. Bu sebeple tekstil sektörünün, iş sağlığı ve güvenliği açısından en önemli problemi hareketli aksamlara karşı yeterli ve uygun koruyucu önlemlerin alınmamasıdır. Türkiye'deki en yaygın ve büyük  sektörlerden biri olan tekstil sektörü iş sağlığı ve güvenliği açısından riskli bir sektör olması, bu risklerin incelenmesi ve çözüm yollarının sunulabilmesi stratejik bir adımdır. Eğitim projesi ile 120 işçimize ulaşarak iş sağlığı ve güvenliğine yönelik dikkatleri çekmek ve bu bilincin edinilmesine yönelik adımlar atılacaktır.

Kazalara karşı  kalıcı ve etkin çözümler üretilmesi hususunda  ÖRNEK BİR GİRİŞİM olacaktır.

Projenin Hedefleri

Genel Hedef

Proje genel hedefimiz; Tekstil sektöründe çalışan işçileri meslek hastalıkları konusunda bilgilendirmek.  Çalışma ortamındaki yangın,  yükleme, boşaltma, tekstil iş ekipmanları (makineleri) ve iplikten kaynaklanan çeşitli iş kazaları konusunda bilgilerini güncellemek ve eğitimlerle farkındalık yaratmak, işçilerde geçici iş göremezlik ödeneği alınan hastalık olaylarının sayısını azaltıcı, iş sağlığını, iş verimliliğini ve ulusal ekonomiyi koruyucu tedbirlerin alınmasına yönelik uygun zemin oluşturmaktır.

Özel Hedefler

 • Tekstil sektörünün, iş sağlığı ve güvenliği açısından en önemli problemi hareketli aksamlara karşı yeterli ve uygun koruyucu önlemlerin alınması.
 • Yangına karşı yeterli önlem alınabilmesi ve herhangi bir yangın anında doğru söndürme yönteminin kullanılması
 • Tekstil işçilerinin bu bölgelerdeki yangın riskleri hakkında bilgilendirilmesi ve uygulamalı eğitimlerin gerçekleştirilmesi
 • İşçilere yangın sebepleri, türleri, yangın söndürücüler ve yangın anıdan yapılması gerekenler konusunda eğitim verilmesi
 • Gürültü düzeyi yüksek yerlerde bulunulması nedeniyle, gürültünün işitme duyusuna olan olası etkileri, kulak koruyucularının amacı, avantajları, dezavantajları, kullanılması, uygun olan koruyucu tipinin belirlenmesi, bakım ve temizliği gibi konuları kapsayan eğitim verilmesi.
 • Tekstil sektöründe ilk kurulum aşamasında gürültüye karşı yeterli önlem alınmasını sağlamak
 • İşverenler tarafından kulaklıkların işçilere verilmesine yeni tedbirler geliştirmek, işçilerimizi bu konuda eğitim ile duyarlı hale getirmek, değişik bahanelerle bu kulaklıkları kullanmamalarının yarattığı riskleri göstermek, işverenlerin bu durumu daha sıkı ve düzenli denetlemelerine uygun zemin oluşturmak ve ülkemizde tekstil sektörünün işitme kayıplarını azaltıcı etki sağlamak.
 • Tekstil sektöründe tozlardan kaynaklı bissinoz ve silikozis denilen 2 ayrı meslek hastalığı konusunda dikkat çekici ve kalıcı eğitimlerle bilgilendirmek.
 • Tüm çalışanların fabrika ortamında bulunan pamuk tozunun potansiyel tehlikeleri hakkında bilgilendirilmesini sağlamak.
 • Özellikle bissinozisin belirtileri, göğüste sıkışma hissi ve nefes darlığı gibi semptomların sıklığı, ortaya çıkma zamanları ve ilerlemeleri ile ilgili bilgileri işçilere aktarmak.
 • Pamuk tozu içeren ve özellikle pamuk tozunun yoğun olarak bulunduğu kısımlara uyarı levhaları ve bissinoz belirtilerini içeren afişler asılarak işçilerin sürekli olarak dikkatleri çekilmesine ön ayak olmak.
 • Ülkemizin en yaygın gelişmiş sektörlerinden biri olan tekstil sektöründe gerek işverenlerde gerekse işçilerde güvenlik kültürünün yaygınlaşması ile iş kazalarını önemli ölçüde azaltmak

İş kazası kader değildir projesi ile işitme engelli çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri işaret dili tercümanı ile verilerek Türkiye'de sendikamız önemli örnek bir girişime imza atmış olacaktır.

Temel Çıktılar

 • Sendikamızın faaliyette bulunduğu 5 ilde yapılan eğitim toplantıları
 • Proje tanıtım Broşürü
 • Tekstil sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bilgilendirme broşürü
 • İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı

Beklenen Sonuçlar

 • Eğitim projesi ile 120 işçimize ulaşarak iş sağlığı ve güvenliğine yönelik dikkatleri çekmek ve bu bilincin edinilmesine yönelik adımlar ATILACAKTIR
 • Yüksek risk taşıyan tekstil sektörü çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda  farkındalıklarının arttırılması ile iyileşme sağlanarak  işçilerde geçici iş göremezlik ödeneği alınan hastalık olaylarının  ve meslek hastalıklarının sayısı AZALTILACAKTIR
 • Verilecek eğitimlerle iş sağlığını, iş verimliliğini ve ulusal ekonomiyi koruyucu tedbirlerin alınmasına yönelik uygun zemin OLUŞTURULACAKTIR
 • Kazalara karşı  kalıcı ve etkin çözümler üretilmesi hususunda  örnek bir girişim GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
 • İş kazası kader değildir projesi ile işitme engelli çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri işaret dili tercümanı ile verilerek Türkiye'de örnek bir girişime imza ATILACAKTIR
 • Tekstil sektöründe gerçekleşen  iş kazalarına yönelik hazırladığımız broşürler, süreli yayın organları, sivil kuruluşlar,  özel kurumlar , devlet kurumları ve işçi aileleri ile birlikte adım adım yayılan bir eğitim çemberi için KAYNAK OLUŞTURULACAKTIR
 • Projenin çoğaltıcı etkisi gelecek projeler için ZEMİN OLUŞTURULACAKTIR

İletişim

Öz İplik-İş Sendikası Proje Merkez Ofisi
Adres :Anıttepe mah. Işık sok. No :28   06570   Maltepe/ANKARA
Tel :0 312 232 06 07           Faks :0 312 231 99 95
Web :www.oziplikis.org.tr
E-mail :oziplikis @ oziplikis.org.tr

Öz İplik-İş Sendikası

Tüm Dokuma, İplik Trikotaj ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (Öz iplik-İş) merkezi Ankara’da olmak üzere 7 Ağustos 1978 tarihinde kurulmuştur.
Öz İplik-İş Sendikası, İnsan   haklarına  ve   anayasaya   dayanan,    Milli, Demokratik ve Sosyal Hukuk Devleti anlayışı içinde her türlü demokrasi dışı siyasal akımla, yoksulluk, cehalet, sefalet ve işsizlikle mücadele ile sosyal adaletin gerçekleşmesine ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılmasına hizmet etmeyi temel amaç sayan bir sivil toplum kuruluşudur.

Varlık nedeni emeğin adalet mücadelesi olan Öz İplik-İş Sendikası güçlü ve köklü bir sendika olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmalarında insanı ve onun huzur ve mutluluğunu  temel almış ve tüm sivil toplum örgütleri ,meslek kuruluşları ve diğer işçi sendikaları ile her zaman, ilkeli birlikteliklere ve kurumsal işbirliğine önem vermiş, kurumsal ve mali yapısının oldukça güçlü olması nedeniyle  üyelerine yönelik eğitim, bilinçlendirme ve sosyal sorumluluk çalışmalarını bugüne kadar başarıyla gerçekleştirmiştir.

Öz İplik-İş Sendikası Kayseri’de Sosyal Diyalog Yoluyla Tekstil Sektöründe çalışan kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi  projesini 2006 yılında başarıyla yürütmüştür. Bu, proje 26 proje içinde en iyi uygulama örneği seçilen 6 projeden biri olmuştur.Aynı zamanda sendikamız Malatya'da Sosyal Diyalog Yoluyla Kayıtlı İstihdamın desteklenmesi projesini 12 ay boyunca yürüterek başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca HAK-İŞ’in çok sayıda yürüttüğü AB projesine idari ve teknik açıdan destek olmuştur.Sendikamızın yürüttüğü projelerin çıktıları ulusal düzeyde hükümetin gerçekleştirdiği projelere örnek teşkil etmiştir.