ÖZ İPLİK-İŞ

Sendikamız

Öz İplik-İş, Çağdaş Türk Sendikacılığının 21. Yüzyıla yakışan yüzü olarak, güçlü Türkiye vizyonunun, çalışanı ve emekçisi olma özelliğini taşımak, sorunları aşmak, yeni politikalar yapılandırmak, barışçıl, hak ve hukuka uygun çözümler üretmek için kurumsallaşma aşamasını tamamlamış bir örgütlenme içinde varlığını devam ettirmektedir.