BASIN AÇIKLAMASI 17  HAZİRAN  2017

ÖZ İPLİK-İŞ’ten proaktif sendikacılık!

ÖZ İPLİK-İŞ’in önerisi sendikal harekete katkı sağladı

“Beyaz Bayrak” projesi taleplerinden biri daha hayata geçti.

Toplu sözleşme imzalanan işyerlerine pozitif ayrımcılık sağlanacak.

ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç: Bu uygulama örgütlülüğe katkıdır, geçici değil sürekli olmalıdır ve eksik yönleri tamamlanmalıdır.

Sendikalı işçi çalıştıran işletmelere kamu ihalelerinde öncelik tanınmalı.

Bu işletmelere bankalardan kredi çekmeleri durumunda düşük faiz desteği uygulanmalı.

ÖZ İPLİK-İŞ’in “Beyaz Bayrak” projesi kapsamında geliştirdiği, sendikalı işyerlerinin teşvik ve diğer idari uygulamalarda daha avantajlı konumda değerlendirilmesi önerilerinden biri daha hayata geçti.

Toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerlerinde, asgari ücret desteği, diğer işyerlerinden daha yüksek uygulanacak. İlgili Bakanlar Kurulu kararı 1 Mayıs günü Resmi Gazete’de yayımlandı. İlk beyannameler Haziran ayı içinde verilecek. ÖZ İPLİK-İŞ’in uygulamaya geçen bu önerisi, Türkiye sendikal hareketine bir katkı sağladı.

-ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç: Teşekkür ediyoruz, sürekli hale getirilmesini talep ediyoruz

Uygulamaya yönelik bir değerlendirme yapan ÖZ İPLİK-İŞ Genel Başkanı Murat İnanç, uygulamanın son derece olumlu olduğunu vurgulayarak, geçici değil sürekli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. İnanç şunları kaydetti:

“Asgari ücretteki artışların bir kısmının kamu kaynaklarından karşılanması uygulamasında ikinci yıldayız. Her ne kadar, henüz asgari ücret bizce yeterli seviyede değilse de, ücretin artırılması yönünde arayışlar, çabalar memnuniyet vericidir.

İkinci uygulama yılında Hükümet çalışanların toplu pazarlık sistemini özendirmek için bir olumlu adım attı ve asgari ücretliye verilen desteği, toplu sözleşme uygulanan işyerlerinde 164,70 TL olarak belirledi. Toplu sözleşme imzalanmayan işyerlerinde destek yaklaşık aylık 99.99 TL’ye denk geliyor.

Uygulama fiilen Haziran ayında verilecek bildirgelerle başlayacak. İlk kez sendikalı olmak, toplu pazarlık sistemi içinde olmak hem işçi hem de işveren kanalından desteklenecek. Bu ilk adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Elbette, hem işçi, hem sendikal hareket açısından uygulamanın devamlı olmasını talep ediyoruz.

Toplu pazarlık yöntemi, işçi ve işveren açısından en uygun çalışma ortamını sağlar. Sendikalı işletmelerde iş barışı daha yüksektir. Sendikalı işyerlerinin büyüme hızı diğerlerine göre daha fazladır.

Bütün bu etkenler düşünüldüğünde Hükümetten beklentimiz, aslında ne istediğinin farkında olmayan bazı işverenlerin saçma baskılarına kulak vermemesi, örgütlenmenin önündeki fiili engelleri kaldırmasıdır.

ÖZ İPLİK-İŞ olarak, Beyaz Bayrak projesinde sunduğumuz önerilerin ne kadar gerçekçi, ayağı yere basan öneriler olduğunu bir kez daha bu vesileyle görmüş olduk.”

ÖZ İPLİK-İŞ Beyaz Bayrak Projesi

ÖZ İPLİK-İŞ, sendikalı çalışmanın ve sendikalı işletmelerin (toplu pazarlık uygulayan işyerleri-işletmeler) özendirilmesi, iş barışına, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik pozitif katkı sağlanması amacıyla geliştirdiği Beyaz Bayrak proje önerisinde belirli kriterlere ulaşan  işyerlerinde; işçi ücreti üzerindeki yüklerin düşürülmesi, ilave kamu desteği sağlanmasını istemişti. Proje önerilerine ek olarak iş sağlığı ve güvenliğinin okullarda ders olarak okutulması için Milli Eğitim Bakanlığı’na da öneri götürmüştü.

Bunlardan, iş sağlığı ve güvenliğinin okullarda ders olarak okutulması önerisi İş Güvenliği Eylem Planı içerisine alındı. Son olarak sendikalı işçi çalıştıran işletmelere ücret desteği de 2017 yılı için uygulamaya konuldu.

ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, Öz İplik-İş’in klasik sendikal faaliyetlerden uzak, yeniliğe, gelişime, proje üretmeye yönelik,  gündemi okuma ve öneri oluşturmaya yönelik faaliyetlerle çalışma hayatına katkıda bulunan bir sendika olduğunu vurguladı. İnanç şunları kaydetti:

“Biz proje ve öneri sendikacılığıyla adımızdan söz ettiriyoruz. Önerilerimizin hayata geçiyor olması da doğru ve yerinde noktalara temas ettiğimiz anlamına geliyor. Beyaz Bayrak proje önerilerimize ek olarak; Toplu pazarlık uygulanan işyerlerinin kamu ihalelerinde öncelikli olarak değerlendirilmesi, işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla faiz desteği verilmesi istiyoruz”