HABER 15  HAZİRAN  2017

Avrupa işçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) İcra Kurulu toplantısı

Avrupa işçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa işçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) İcra Kurulu toplantısı 13-14 Haziran 2017 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşti. Toplantıya ETUC Kadın Komitesini temsilen Uluslar arası İlişkiler Uzmanımız Pınar Özcan, Konfederasyonumuz Hak-İş’i temsilen ise Uluslar arası İlişkiler Uzmanı Onur Sayılan katıldı.  

Toplantıda gündem ve tutanakların onayının ardından ETUC Cinsiyet Eşitliğinde sorumlu Konfederasyon Sekreteri ilk gündem maddesi olarak ETUC tarafından 10 yıldır gerçekleştirilen 8 Mart Kadın Anketine ilişkin bir sunum yaptı. Bu yılki anket konusunun Cinsiyete Dayalı Emeklilik Farkı konusunda gerçekleştirildiğini söyleyen Mir, Sendikalarda kadın üye sayılarının ve liderlik pozisyonlarının çok yavaşta olsa arttığına dikkati çekti.

10. yılın ardından 8 Mart Anketinin ismini ETUC Cinsiyet Eşitliği anketi olarak değiştirildiğini de söyleyen Mir sözü Uluslararası İlişkiler Uzmanımız ETUC Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı Pınar Özcan’a bıraktı.

Pınar Özcan, 2010 yılından beri Hak-,İş Konfederasyonunun anketi eksiksiz tamamladığını ve 2010 yılında %10 olan kadın üye sayısının 2017 yılında %23.5’e yükseldiğini, bunun çok önemli bir başarı olduğunu,  bu gelişimi ölçmek açısından ve kadın üye sayısının artması için bir motivasyon aracı olması açısından anketin çok önemli olduğunu söyledi.

Aynı zamanda gerçekleştirilen anketin kongrede alınan karar sonucunda uygulanmaya başlandığını söyleyen Özcan, anketin kadın ve erkeklerin sendikalarda temsilini ölçmesinin yanı sıra başlangıcından bu yana, eşit ücret, çocuk bakımı, krizin kadın çalışanlar üzerine etkisi, ev de çalışanlar, kadına yönelik şiddet emeklilik farkları ve kadın oranlarına yönelik özel konulara ilişkin de üyelerin çalışmalarını gözlemlediğini ve bu çalışmaların farklı kadın örgütleri için bir kaynak olduğunu söyledi.

Bu gündem maddesinin ardından Genel sekreterin raporu sunuldu.

Avrupa’nın geleceği için ETUC yol haritasının görüşüldüğü toplantının ilk gününde, Avrupa’nın geleceği, Avrupa’nın Sosyal boyunu üzerine gölge rapor, Küreselleşme, Ekonomik ve Parasal Birliğin derinleştirilmesi üzerine gölge rapor, Sosyal Hakların Avrupa boyutu ve ETUC eylem planı, öneriler,  iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik komisyon paketi, çalışma sürelerine ilişkin Avrupa Direktifi konuları görüşüldü

Toplantının ikinci gününde ise 2018-2020 Avrupa Sosyal Diyalog Çalışma Programı, AB ticaret ve yatırım Politikaları, AB Hizmet Paketi, Brexit Klavuzu ve Direktifleri, Enerji Birliği ve AB 2030 İklim ve Enerji Paketi, Avrupa Dayanışma konusunda ETUC pozisyonu, Avrupa Sendika Eğitim Enstitüsü Geleceği ve üyelik aidatları konularının görüşülmesinin ardından ETUC eski Genel Sekreteri Mathias Hinterscheid adına bir anma töreniyle toplantı sona erdi.

FOTOĞRAFLAR