HABER 9  HAZİRAN  2017

Industriall Europe İcra Kurulu'ndan Sendikamıza destek

Tüm Endüstri Avrupa İşçi Sendikaları Federasyonu (Industriall Europe) İcra Kurulu'ndan Sendikamıza destek

Tüm Endüstri Avrupa İşçi Sendikaları Federasyonu (Industriall Europe) İcra Kurulu 07-08 Haziran 2017 tarihlerinde Londra'da gerçekleşti.

Toplantıya sendikamızı temsilen Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Pınar Özcan katıldı

Toplantıda İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrıldıktan sonra, Brexit sonrasında Avrupa'da Endüstri ve üretime yönelik işlerin geleceği, Industriall Avrupa'nın faaliyetleri, gençler, eşit fırsatlar ve beyaz yaka işçi gruplarının komite raporları, ticaret, küresel düzeyde sendikaların çalışmaları, Endüstriyel Politikalar, toplu iş sözleşmesi ve sosyal politika, şirket politikaları, sendikal gücün inşaası, sektörel sosyal diyalog, bölgesel konular, örgütlenme ve finansal konular,üyelik başvuruları konuları icra kurulunun gündem maddelerini oluşturdu.

IndustriAll Avrupa Genel Sekreteri Luc Triangle Öz iplik-İş Sendikasının Beks Çorapta örgütlendiğini ve hak ihlallerine karşı fotoğraf eylemiyle tüm üyelerin desteğini istedi.

Uluslararası ilişkiler Uzmanımız Pınar Özcan da sôz alarak icra kuruluna Beks Çorap Fabrikasında yaşanan işçi hakları ihlalini, örgütlenme çalışması yürüten sendikamız Trakya Bölge başkanı Mehmet Çakır ve örgütlenme uzmanımız Samet Ceylan'ın işverenin şikayeti üzerine fabrikanın 100 metre yakınına yaklaşmama kararı verilmesinin örgütlenme özgürlüğüne karşı bir karar olduğunu, işten atılan işçiler ve işveren'in yasalara aykırı tutumuna yönelik uluslararası dayanışmaya ihtiyacımız olduğunu dile getirdi.

İcra Kurulunda Türkiye'de yaşanan örgütlenme özgürlüğü ihlalleri ve grev hakkının engellenmesine ilişkin Bildiri yayınlandı.

Toplantıda İtalya, Almanya, Hollanda, Avusturya, İsveç, İsviçre, Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Norveç, Belçika gibi ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler fotoğraf eylemine katılarak Beks işçilerine destek verdi.

Aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Pınar Özcan Cinsiyet Eşitliği konusunda söz alarak ETUC ara dönem konferansında Kongrede kadın erkek eşit temsiline ilişkin tüzük değişikliğinin kabul edildiğini, ETUC üyesi olan IndustriALL Avrupa'nın da bu hazırlık içinde olması gerektiğini söyledi. Ulusal Sendikaların girişimlerinin ve iyi örneklerin paylaşılması gerektiğinin altını çizen Özcan, sendika olarak Sendikalarda Kadın Liderler yetiştirilmesi projesiyle örnek bir girişime imza attığımızı söyledi
Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu ücret artışına ilişkin fotoğraf eyleminin ardından toplantı sona erdi.

Londra'da bulunduğu sürede Özcan ikilo temaslarda bulundu ve İngiltere İşçi Sendikaları Konfederasyonunu ziyaret etti (TUC)