HABER 12  TEMMUZ  2017

Beks İşçileri İçin Protokol İmzaladık

Tekirdağ Çerkezköy’de faaliyet gösteren Beks Çorap ve İç Giyim A.Ş.’deki örgütlenme sürecine ilişkin 11 Temmuz 2017 tarihinde, İstanbul’da kurulu bulunan Beks Çorap’ta işveren yetkilileriyle bir araya geldik.

Beks işçileri için bir araya gelinen toplantı, Genel Başkanımız Murat İnanç, Genel Sekreterimiz Rafi Ay, Beks Çorap Müdürü Levent Nur ve CSR Sorumlusu Ecevit Yaprak, IndustriALL Küresel Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, IndustriALL Küresel Sendikası Türkiye Danışmanı Engin Sedat Kaya arasında gerçekleşti.

Toplantıda taraflar arasında örgütlenme sürecine ilişkin sorun teşkil eden konuları çözmeye yönelik bir protokol imzalandı.

Beks Çorap yetkilileri, çalışanlarının serbest dolaşım özgürlüğüne bağlı olarak örgütlenme özgürlüğüne saygı duyduğunu ve Öz İplik-İş'i yapıcı bir diyalog için meşru temsilci olarak gördüklerini açıkça beyan etti.

IndustriALL Global Birliği'nin desteği ve müdahalesi Beks Çorap’ta işçilerin yararına oldu. Bu dava, çokuluslu markalarla yapılan küresel çerçeve sözleşmelerin örgütlenme faaliyetlerimiz için önemini bir kez daha ortaya koydu.

FOTOĞRAFLAR