HABER 21  EYLÜL  2017

Gürmen Giyim San. Tic. A.Ş.(Ramsey)’de Grev Kararı Alındı

Sendikamız Gürmen Giyim San. Tic. A.Ş ve bağlı işyerlerinde 21 Eylül 2017 tarihi itibarı ile 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereği grev kararı almıştır.

Sendikamız;  Karabük, Kastamonu ve İstanbul’da kurulu bulunan Gürmen Giyim San. Tic. A.Ş (Ramsey)  işyerlerinde uzun  bir örgütlenme mücadelesi sonucunda yetki belgesi alarak  toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlamıştır.

Yapılan toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle sendikamız Gürmen Giyim San. Tic. A.Ş ve bağlı işyerlerinde 21 Eylül 2017 tarihi itibarı ile 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereği grev kararı almıştır.

Grev kararı,  Karabük ve Kastamonu’da Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Kemal Sönmez tarafından 22 Eylül 2017 tarihinde fabrikalara asılarak ilan edilmiştir.

FOTOĞRAFLAR