HABER 26  EYLÜL  2017

ETUC Uluslararası Konular, Ticaret ve Uluslararası Gelişmeler Daimi Komitesi Toplantısı

Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) Uluslararası Konular, Ticaret ve Uluslararası Gelişmeler Daimi komitesi toplantısı gerçekleşti

Uluslararası Konular, Ticaret ve Uluslararası Gelişmeler Daimi komitesi 26 Eylül 2017 tarihinde Brüksel’de gerçekleşti. Toplantıya Avrupa İşçi Sendikalar Konfederasyonu Kadın komitesi ve Hak-İş'i temsilen Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Fulya Pınar Özcan, Konfederasyonumuz Hak-İş’i Temsilen ise Uluslar arası İlişkiler Uzmanı Onur Sayılan katıldı.

Komitenin başkanlığını ETUC konfederasyon sekreteri Liina Carr yaptı.

Toplantı; AB Ticaret Anlaşması için model işçi bölümünün sunumu ve Avrupa Komisyonu Ticaret direktörü Sandra Gallina tarafından gerçekleşen sürdürülebilir gelişme; Afrika, Karayip ve Pasifik Ekonomik ortaklık anlaşmaları konularının görüşülmesiyle başladı.

Ticaret Bölümü başkanı Colins Brown öğleden sonraki bölümde  anlaşmazlıkların çözülmesi , yasal bakış ve ticaret politikası konuları hakkında bir konuşma yaptı.

Aynı zamanda toplantıda 21 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Avrupa Birliği ile  Kanada arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ticaret Anlaşması (CETA) kapsamında ticaret anlaşmalarına ilişkin ulusal düzeyde görüşler paylaşıldı.

Uluslar arası İlişkiler Uzmanımız Pınar Özcan,söz alarak Ticaret politikalarına ilişkin hazırlanan dokümanda kadın erkek eşitliğine ilişkin yapılan önerilerin hepsinin dikkate alındığını ve kadın erkek eşitliği ve ticaret konulu hazırlanan taslak rapor için Ticaret politikalarından sorumlu konfederasyon sekreteri Lina Carr'a teşekkür etti. Bundan sonraki sürecin de takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi

Toplantı görüşlerin alınmasının ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLAR