HABER 31  EKİM  2017

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu İcra Kurulu toplantısı gerçekleşti.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu İcra Kurulu toplantısı 25-26 Ekim 2017 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşti.

Toplantıya Hak-İş’i temsilen Uluslar arası İlişkiler Uzmanımız Onur Sayılan ve ETUC Kadın Komitesini ve Hak-İş’i temsilen Uluslar arası İlişkiler Uzmanımız Pınar Özcan katıldı.

Toplantı 13-14 Haziran 2017 tarihinde gerçekleşen icra kurulu, yönetim kurulu tutanaklarının onayıyla başladı.

Genel sekreter raporunda Avrupa Sosyal Haklar Belgesi, İstanbul’da düzenlenen 10. ILO Avrupa Bölgesel Toplantısı ve Ücret Artış Kampanyasına değindi.

Genel Sekreter Luca Vicentini’nin raporunu sunmasının ardından icra kurulu üyeleri söz alarak görüş bildirdi.

Pınar Özcan kadın komitesi adına söz alarak ETUC’ün Sosyal Haklar dokümanına ilişkin kadın komitesinin memnuniyetini dile getirdi. Gelecekte tüm işçileri özellikle de çoğunluğu kadınlardan oluşan güvencesiz çalışanları kapsayacak yasal düzenlemeler için sosyal haklar dokümanının temel oluşturacağını belirten Özcan, bir eylem planı oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.  Aynı zamanda cinsiyet eşitsizliği, yoksulluk ve sosyal dışlanma konularında somut bazı hedefler belirlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Üyelerin katkıları ve tartışmaların ardından Mali konular görüşüldü.

Toplantının ikinci günü ise Avrupa Sendika Enstitüsü (ETUI)’nin önceliklerine ilişkin bir sunumla başladı.

Sırasıyla Sosyal Diyalog, Uluslararası istihdam ve Yeni dijital zorluklarla mücadele konuları görüşüldü.

Dijitalleşme konusunda Uluslar arası İlişkiler Uzmanımız Pınar Özcan yeniden söz alarak dokümanda cinsiyet bakış açısı olmasına rağmen dijitalleşmenin kadınlar üzerindeki etkisine daha fazla yer verilmesi gerektiğini söyledi.

Bugünkü çalışma şeklinin yerini gelecekte esnek çalışmanın alacağını söyleyen Özcan bundan en çok kadınların etkileneceğini, erkeklerin esnek çalışma durumunda daha fazla işe yatırım yaparken kadınların iş dışındaki sorumluluklarına yöneldiğini söyledi.

Esnek çalışmanın daha fazla eğitim, kapasite ve yeteneklerin geliştirilmesi ihtiyacını doğuracağını belirten Özcan, birçok kadının eğitimi finansal olarak karşılayamayacakları veya eğitime ayıracakları zamanı aile sorumluluklarına ayıracağı için işgücünün dışında kalacağını belirtti.

Gelecekte Bilim, Teknoloji, mühendislik ve matematik gibi işlerin artacağını ve bu işlerin erkek işi olarak bilinmesinin de erkeklerin kaybedilen bazı işleri geri kazanması kadınların ise bu kazanıma sahip olmayacağı anlamına geldiğini belirtti.

Dijitalleşmenin internet kullanımıyla da doğru orantılı olduğunu belirten Özcan, düşük ve orta gelire sahip ülkelerde hala kadınların internet kullanımının az olduğunu dünya genelinde 250 milyon daha az kadının internet kullanıcısı olduğunu belirtti.

Uzun dönemli hedefler oluşturulması gerektiğini belirten Özcan, Cinsiyet dengesizliklerinin ölçülerek doğru, stratejik politikalar oluşturulması, yeni zorluklarla mücadele edebilmek için yeteneklerin geliştirilmesine ilişkin farkındalık oluşturulması, kadınların iş ve aile dengesinin oluşturularak daha sürdürülebilir iş fırsatlarına sahip olmasının sağlanması gereklidir dedi. Özcan konuşmasında dokümanda dijitalleşmenin kadınlar üzerindeki etkisine yer verilmesiyle daha güçlü bir pozisyon yaratılacaktır dedi.

Dijitalleşme konusunun ardından 2018 Yıllık Büyüme anketi ve ETUC katkıları konusu görüşüldü

Ardından ETUC Konfederasyon Sekreteri Montserrat Mir COP23 belgesi ve İklim Değişikliği üzerine Paris anlaşmasıyla ilgili sunum yaptı.

Yenilenmiş AB Endüstriyel Politikası konusunun ardından bir diğer gündem maddesi örgütlenme konusunda da Pınar Özcan kadın komitesi adına söz alarak, yeni stratejik eğitime ihtiyaç olduğu konusunda kadın komitesinin de hem fikir olduğunu ve eğitimlere katılım ile eğitimlerin içeriği konusunda kadınların dahiliyetinin önemli olduğunu vurguladı.

Toplantı katılımcıların görüşlerinin ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLAR