HABER 14  KASIM  2017

Sosyal Diyalog Eğitim Programına Katıldık

“Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi” projesi kapsamında gerçekleştirilen “Sosyal Diyalog” eğitim programına katıldık.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yararlanıcısı olduğu, ILO Türkiye Ofisi tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi” projesi kapsamında gerçekleştirilen “Sosyal Diyalog” eğitim programına katıldık.

13-14 Kasım 2017 tarihlerinde ILO Türkiye Ofisi’nde gerçekleşen ve çalışma hayatının sosyal taraflarının davetli olduğu eğitim programına, Basın Danışmanımız Didem Boztaş ve Özel Kalem Melek Şahin katıldı.

Eğitimin ilk gününde Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu tarafından ‘Türkiye’de Sosyal Diyalog ve İşbirliği’, ‘Türkiye’deki Sosyal Diyalog Kurumları ve Mekanizmaları: Mevcut Durum ve Zorluklar (Üçlü Düzeyde)’, ‘Türkiye’deki Sosyal Diyalog Kurumları ve Mekanizmaları: Mevcut Durum ve Zorluklar (İkili ve İşletme Düzeyinde)’, ‘Müzakere Becerileri, İletişim, İkna Etme, Uzlaştırma’ , ‘Sosyal Diyalog Aracı Olarak Toplu Pazarlık Sisteminin Gözden Geçirilmesi’ konuları hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Eğitimin ikinci gününde ise Prof. Dr. Murat Engin tarafından ‘ILO, Üçlü Yapı ve Sosyal Diyalog: Tarihsel Perspektif ile “Sosyal Diyalog ve Çalışma Yaşamının Geleceği’’,‘Ulusal Üçlü Sosyal Diyalog’,‘İkili Sosyal Diyalog’, ‘Sosyal Diyalogda İyi Uygulama Örnekleri’, ‘Çok Uluslu Şirketler ve Sosyal Diyalog’ konularında katılımcılar bilgilendirildi.

Eğitim,  katılımcılara ‘Sosyal Diyalog Eğitim Sertifikası’ verilmesinin ardından son buldu.

FOTOĞRAFLAR