HABER 13  ARALIK  2017

Genel Başkanımız Murat İnanç’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Başbakan Yıldırım’a ve Bakan Sarıeroğlu’na mektup

“ 7036 ve 4857 sayılı kanunlarda yapılan değişiklik ve düzenlemeler kazanılmış haklarını kaybetme noktasında çalışanlarda tedirginliğe sebep olmuş ve üzüntüyle karşılanmıştır.”

Genel Başkanımız Murat İnanç, 13 Aralık 2017 tarihinde  Sn. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sn. Başbakan Binali Yıldırım ve Sn. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na bir mektup gönderdi.

İnanç mektupta ; 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile yapılan kimi değişiklik ve düzenlemeler, çalışanlar aleyhine çok büyük sakıncalar ve hak kayıpları getirdiğini,  bu düzenlemenin, iş barışı ve emeğin korunması anlamında hiçbir suretle çalışma hayatına katkısı olmayacağından, acilen yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

İnanç mektupta şu ifadelere yer vermiştir;

“4857 sayılı İş Kanunu’nun 20 ve 21.maddelerinde yapılan değişiklikler sonrası çalışanların mevcut hakları geriye götürülüp hak kayıplarına neden olunduğu gibi bir yönüyle de işverenleri davaları uzatmaya teşvik eden, kötü niyetli işverenleri adeta ödüllendiren mahiyettedir. Şöyle ki,

Değişiklik öncesi mevcut düzenlemede; geçersiz sayılan fesih sonrası işçinin işe başlatılmaması halinde, ödenmesi gereken 4-8 aylık ücret tutarındaki işe başlatmama tazminatı,  yargı kararıyla kesinleşen ve yargı kararı sonrası işe başlama başvurusunda bulunan işçinin işe başlatılmadığı tarihte geçerli ücret baz alınarak hesaplanmakta iken,  (geçersiz sayılan fesihle işe iade başvurusu arasındaki asgari ücret ,TİS vb..ücret artışları dikkate alınmak suretiyle en son işe başlatmama tarihindeki ücret ) anılan değişiklik sonrasında işçiye ödenmesi gereken işe başlatmama (iş güvencesi ) tazminatı, işe  iade davasının açıldığı tarihteki ücret  baz alınarak belirlenecektir. Yargılama sürecindeki ücret artışı ve değişiklikler dikkate alınmayacaktır ki, bu durum kötü niyetli işverenleri –yargılama ne kadar sürerse sürsün ödenecek tazminat tutarı aynı kalacağından/değişmeyeceğinden -adeta davayı uzatmaya özendirecek ve ödüllendirecektir.

Örnek vermek gerekirse iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte yasal asgari ücret 1.000 TL’dir. Yerel mahkeme ve istinaf dahil yargılama 2 yıl  sürmüştür. Yargı kararının kesinleşerek işçinin işe başlama başvurusunda bulunduğu /işverence işe başlatılmadığı tarih itibarıyla yasal asgari ücretin 1.500 TL olduğunu varsayarsak değişiklik öncesi  işe başlatmama tazminatı 4-8 ay olarak belirlenen süreye göre en az 4 ay x 1.500 TL=6.000 TL veya en fazla 8 ay x 1.500 TL =12.000 TL  iken, 7036 sayılı kanunla yapılan değişiklik sonrası en az 4 ay x 1.000 TL=4.000 TL veya en fazla 8 ay x 1.000 TL =8.000 TL   olacaktır ki bu durumun çalışanların aleyhine sonuçlar doğuracağı, kötü niyetli işverenleri adeta ödüllendirdiği ortadadır. Söz konusu düzenleme, kazanılmış haklarını kaybetme noktasında 13 milyon sigortalı çalışan tarafında tedirginliğe sebep olmuş ve üzüntüyle karşılanmıştır”

Mektupları PDF formatında indirmek için tıklayınız

FOTOĞRAFLAR