BASIN AÇIKLAMASI 21  ARALIK  2017

“Gelir vergisi dilimlerini bu yıl adaletli dağıtın”

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç'tan Maliye Bakanlığı'na çağrı

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç:

Maliye Bakanlığı’na çağrımızdır:

  • “Gelir vergisi dilimlerini bu yıl adaletli dağıtın”
  • “Dar gelirlileri koruyun”
  • “Gelir vergisi tarifelerinde esaslı değişikliğin zamanı geldi”

ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, Maliye Bakanlığı’nın 2018’de uygulanacak Gelir Vergisi Tarifelerini açıklamasının beklendiği bugünlerde, gelir vergisi tarife dilimlerinin “adalet gözetilerek” artırılması çağrısı yaptı.

Murat İnanç yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda özellikle dar gelirlileri, işçileri ilgilendiren yüzde 15 vergi kesilen birinci dilime giren yıllık kazanç artış oranını düşük tutulduğunu hatırlattı. Murat İnanç, “Maliye Bakanlığına çağrımızdır: Gelir vergisi dilimlerini bu yıl adaletli dağıtın. Az kazananların düşük vergi ödemesi için yıllık kazanç tutarını daha yüksek tutun. Dar gelirlileri koruyun” dedi.

Gelir vergisi tarifesi birinci dilimi yüzde 21 artırılmalı

Murat İnanç açıklamasında şunların altını çizdi:

“Türkiye’de toplanan gelir vergisinin çok büyük bir kısmı ücretlilerin ödediği gelir vergisidir. KDV, ÖTV derken kazandığıyla geçimini sağlamaya çalışan emekçiler toplam vergi yükünün büyük kısmını ödüyor. Pek bilinmiyor ama gelir vergisinin de büyük kısmı aslında ücretlilerin üzerinde.

Maliye Bakanlığı her yıl olduğu gibi 2018’de de yüzde 15-35 arasında değişen gelir vergisi tarifelerine giren yıllık kazanç tutarını belirleyecek. Geçmiş yıllarda gördük ki, Maliye, toplumun büyük kısmını oluşturan ve yüzde 15 gelir vergisine tabi yıllık kazanç tutarını oldukça düşük oranlarda yükseltme eğiliminde oldu. Bunu kabul etmiyoruz.

“Bu yıl Maliye’nin elindeki araç daha güçlü”

Vergi tarifelerine konu tutarların artırılmasında Maliye’nin yetkisi sınırlı görünüyor ama bu yıl daha güçlü bir araç sözkonusu. Yeniden değerleme oranı yüzde 14,4 olarak ortaya çıktı. Bakanlar Kurulu’da bunu yüzde 50 artırarak Gelir Vergisi Tarife belirleme yetkisine sahip. Maliye bu aracı kullanmalıdır. Yüzde 15 gelir vergisine tabi birinci dilimin tutarı yüzde 21 oranında artırılmalıdır. Bunu hak ediyoruz çünkü hem gelir vergisinin, hem de dolaylı vergilerle ülkede toplanın vergilerin büyük kısmını biz çalışanlar ödüyoruz” dedi.

Gelir vergisi tarifesinin değişmesi gerekli

“Gelir vergisi tarifelerinde esaslı değişikliğin zamanı geldi” diyen Murat İnanç şunları kaydetti:

“Gelir vergisi tarife dilimleri yüzde 15-20-27 ve 35 olarak uygulanıyor. Özellikle dar gelirliler için yüzde 15 vergi uygulaması yüksektir. Hükümet ve Maliye Bakanlığı burada dar gelirliler lehine farklılaşma yapmalıdır. Bunun zamanı geldi. Çünkü ister sektörel olsun, ister yıllık gelire bağlı olsun her türlü sınıflamayı yapmaya imkan verecek bilişim altyapısı vardır. Maaşlar bankalardan ödeniyor, harcamalar kartlarla yapılıyor, kayıtlar denetlemeye uygun sunucularda tutuluyor. Yıllık belirli bir miktara kadar, sadece emeğinin karşılığı olan ücretiyle geçinenler için ilk dilim yüzde 10’a düşürülebilir. Bunun önünde hiçbir engel yoktur.”

BİLGİ İÇİN

(1)

 

Gelir vergisi tarifesi ilk iki dilimi (yüzde 15 ve yüzde 20 kesinti) artış oranları ve yeniden değerleme oranı

 

2011

2012

 2011-2012 Artış oranı

2013

 2012-2013 Artış oranı

2014

 2013-2014 Artış oranı

2015

 2014-2015 Artış oranı

2016

 2015-2016 Artış oranı

2017

2016-2017 artış oranı

 Yıllık gelir (TL)

9400

10000

6,38

10700

7

11000

2,8

12000

9,09

12600

5

13000

3,1

23000

25000

8,7

26000

4

27000

3,85

29000

7,41

30000

3,45

30000

0

Yeniden değerleme oranı ve yıl sonu tüketici fiyatları - üretici fiyatları endeksi artışları

Yeniden değerleme*

 

 

(2011) 10,26

 

(2012) 7,80

 

(2013) 3,93

 

(2014) 10,11

 

(2015) 5,58

 

(2016) 3,83

ÜFE

 

2,45

 

6,97

 

6,36

 

5,71

 

9,94

 

 --

 

TÜFE

 

6,16

 

7,4

 

8,17

 

8,81

 

8,53

 

 --

 

*Yeniden değerleme oranı: Kamu hesaplarında, ücretlilerin gelir vergisi tarifesi dahil bazı vergilerin artışında, sabit kıymet değerlemelerin hesaplamalarda takip eden yıla yönelik artışlarda baz olan Ekim ayı itibariyle yıllık ÜFE artış oranıdır.

TABLODA ilgili artış yılına yönelik kıyaslama için artış oranı altında gösterilmiştir.

 

(2)

2017’de uygulanan Gelir Vergisi Tarifesi

13.000 TL'ye kadar 

% 15

30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası  

% 20

70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin
30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası 

% 27

70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde
110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası 

% 35

 

(3)

Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde 123 (2. ve 3. fıkra):

2.Bu Kanunun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddeleri ile 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen had ve tutarları % 50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.

3. Bu Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin gelir dilim tutarları hakkında, bu maddenin (2) numaralı fıkrası uygulanır.