HABER 20  ARALIK  2017

ASOS ve Industriall Küresel Sendika temsilcileri sendikamızla bir araya geldi.

Asos Markası, Industriall Küresel Sendika ve sektörde örgütlü sendikaların temsilcileri 20 Aralık 2017 tarihinde Dila Otelde bir araya geldi.

Toplantıya Industriall Genel sekreter yardımcısı Kemal Özkan, Asos Türkiye temsilcisi Ceren İşat, Industriall Türkiye temsilcisi Şeyda Çelikel sendikamızı temsilen genel başkanımız Murat İnanç, genel sekreterimiz Rafi Ay ve Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Pınar Özcan katıldı.

Toplantıda IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreteri Kemal Özkan Tekstil sektörünün geleceği ve dijitalleşmenin sektöre olan etkileri, sendikal dayanışmanın önemi konusunda bir konuşma gerçekleştirdi.

Gelecekte 17 kişinin yaptığı işi bir robotun yapacağını belirten Özkan bazı markaların Türkiye Tekstil sektöründe çıkma kararı almasının sektörü önemli oranda etkileyeceğini bildirdi.

Genel Başkanımız Murat İnanç’ta toplantıda söz alarak Industriall Küresel sendikaya örgütlenme sürecinde sendikamıza vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti. Küresel Çerçeve imzalayan markalara üretim yapan tedarik zincirlerinde örgütlenme konusunda başarı şansının yüksek olduğunu söyleyen İnanç, çok zorluklar yaşadığımız, yetki sürecinin çok uzun sürdüğü yerler var dedi.

İnanç aynı zamanda Suriyeli çalışanların, kayıt dışı çalışmanın, çocuk işçilerin sektörün önemli problemleri olduğunu söyledi.

Asos temsilcisi Ceren İşat küresel çerçeve sözleşmesinin kapsamına ilişkin bilgiler verdi.

Ceren İşat sunumunda IndustriALL Küresel Sendika ve İngiltere merkezli ASOS şirketinin 3 Ekim 2017 tarihinde imzaladığı Küresel Çerçeve Sözleşme (KÇS) hakkında şunları söyledi.

Söz konusu küresel sözleşme, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının, gerçek anlamda işleyen bir endüstri ilişkileri sistemi geliştirilmesinde ve tüm çalışanlar için adil ve güvenli çalışma koşulları oluşturabilmesinde temel bir rol oynamaktadır

Sözleşme, Ülke düzeyinde uygulanacak ortak stratejiler üzerinde çalışma ve mutabakat sağlama; Satın alma pratiklerinin işçiler üzerindeki etkisini değerlendirmek için ortak bir değerlendirme yöntemi oluşturma; İşçiler için bir şikayet hattının oluşturulması; IndustriALL’un işçiler için uyguladığı eğitim ile ASOS’un kadın işçilerin güçlenmesi için uyguladığı eğitim programını birbirine bağlamak ve fabrika düzeyinde uygulama gibi bir dizi taahhüt getirmektedir.

İşat’ın sunumunun ardından Genel sekreterimiz söz alarak, özellikle küresel çerçeve sözleşmesi imzalayan işyerlerinde yetki tespitine işverenin itiraz etmesinin ve özellikle bu sürecin kasıtlı olarak uzatılmasının örgütlenmemize sekte vurduğunu ve bunun değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Pınar Özcan da söz alarak, ulusal izleme komitesi toplantısında kısa uzun dönemli hedefler belirlenmesi gerektiğini söyledi, Oluşturulacak şikayet hattı konusunda işçilerin kimlik bilgisi vermeden sistemi kullanmasının önemine vurgu yapan Özcan, Küresel çerçeve sözleşme imzalayan markalar arasında dayanışma olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Aynı zamanda sendikaların şikayet prosedürü olmasının yanı sıra markalarında prosedür ve zamanlama konusunda planlama yapması gerektiğini sözlerine ekledi

Ulusal İzleme komitesinin Sendikal haritalandırma, şikayet prosedürü, şikayet hattının nasıl yürütüleceği konulu gündemle toplanmasına karar verilmesinin ardından toplantı sona erdi.

FOTOĞRAFLAR