HABER 18  OCAK  2018

HAK-İŞ ile Gazi Üniversitesi Arasında Gerçekleştirilen İşbirliği Protokolü İmza Törenine Katıldık

HAK-İŞ Konfederasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında "Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması İkili İşbirliği Protokolü" İmza Töreni gerçekleştirildi.

17 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen imza törenine HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun ve konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri ile basın mensupları katıldı. Toplantıya sendikamızı temsilen Kadın Komite Başkanımız Pınar Özcan katıldı.

İmza töreninde konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 4. nesil üniversite mantığı içerisinde daha çok yer alması gereken şey olan üniversiteler ile sivil toplum örgütleri, üniversiteler ile sendikalar arasındaki işbirliğini daha ileri boyuta taşımanın gerekliliğini vurguladı.

Ülkemizdeki ve dünyadaki ortak temel sorunlardan bir tanesinin kadına yönelik sorunlar olduğunu vurgulayan Arslan kadına yönelik şiddetle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Dünyanın her köşesinde düzeyi ve şekli farklı olsa da ne yazık ki kadınlar dünyanın her yerinde hedef ve mağdur durumdalar. Biz HAK-İŞ olarak hem kadın çalışmaları ve hem de çalışan kadınların sorunlarına yönelik yaptığımız çalışmalarımız, projelerimiz ve hedeflerimiz kadın konusunda daha belirgin hale gelmiştir. Özellikle 8 Mart Dünya Kadın Emekçileri Günü ve diğer bazı projelerle ülkemizde çalışan kadınlar başta olmak üzere kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konuları gibi konularda neler yapabileceğimiz konusunda sadece konuşarak değil, projeler kanalıyla, yayınlarla, hedeflerimizle, belirlediğimiz kadın stratejisi belgesiyle, genel kurulda aldığımız kararlarla, yönetim kurulunun ortaya koyduğu hedefler ve kararların hayata geçirilmesi konusundaki samimiyetimiz ve çabalarımız, kadın konusundaki etkin ve aktif bir şekilde bizim çizdiğimiz istikamette ortaya koyulan çabalar bizi belli bir aşamaya taşımıştır.” 

Arslan, “Doktora ve daha üst düzeydeki akademisyenlerimizi, hocalarımızı teşvik etmek, belli alanlarda bu konuda onların tecrübelerini, birikimlerini, çabalarını ödüllendirmek adına bir proje gerçekleştiriyoruz. Ben bu projenin ilk ama son olmayacağını biliyorum. Mutlaka yenilerini gerçekleştireceğiz. Üniversite-sendika, üniversite-konfederasyon üniversite-işçi işbirliği için de bunu iyi bir fırsat olarak görüyoruz. O nedenle bu projenin kapsamından, mali yapısından ve kapsadığı alandan çok daha büyük bir anlam ifade ettiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, “HAK-İŞ bir işçi konfederasyonu olmakla birlikte olaya haklar ve sorumluluklar bağlamında bakmamız gerektiğini anlatan bir konfederasyondur. Hakkın olduğu yerde hak iddiasında bulunduğumuz noktada sorumluluklarımızın da farkında olmamız gerekiyor. Bunun hem işçi hem de işveren ayağında olması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Uslan, “İmzalanan bu protokolün çok daha kuşatıcı ve kapsamlı, ülke adına haklar düzleminde sadece kadını değil, insan olarak herkesi kuşatıcı ve verimli projelerin de bir başlangıcı olacağına inanıyorum. Bu proje ile HAK-İŞ’le yeni projeler yapmaya da açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun, HAK-İŞ’le yürütmüş oldukları kadın politikaları ve kadın temelli olarak sendikal bağlamda yaptıkları çalışmaların imza protokolünün temelini oluşturduğunu anlatarak, “Proje ile Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin özellikle kadın temelli politika geliştirmede fikir üretmelerini desteklemek ve onların farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz. Gençlik temasıyla birlikte özellikle yüksek lisans ve doktora eğitimi yapan Türkiye’nin bütün üniversitelerinde her alanda başvuru mümkün olacak.  Projemiz kapsamında 8 Mart Dünya Kadın Emekçileri Günü’ne yönelik bir hedefimiz var. HAK-İŞ’le birlikte sadece şiddet konusunun değil diğer sosyal konuların da yer alması açısından uygulanabilir bir proje oluşturduk” sözlerine yer verdi.

 

FOTOĞRAFLAR