HABER 2  ŞUBAT  2018

"Toplu Pazarlık Etkili Koordinasyonuyla Daha Güçlü Sendikalar Oluşturulması" Proje toplantısına katıldık

Toplantı, 30-31 Ocak 2018 tarihlerinde İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleşti.

Üst Kuruluşumuz Industriall Avrupa Sendikası tarafından organize edilen Toplu Pazarlık Etkili Koordinasyonuyla Daha Güçlü Sendikalar Oluşturulması Proje toplantısı 30-31 Ocak 2018 tarihlerinde İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleşti. Toplantıya sendikamızı temsilen Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Pınar Özcan katıldı.

İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Fransa ve Türkiye’den sendikalardan toplam 45 kişinin katıldığı toplantının moderatörülüğünü industriAll Avrupa Kıdemli Politika Danışmanı Isabelle Barthès yaptı.

Toplantıda İtalyan sendikalar adına UILM temsilcisi Rocco Palonbella açılış konuşması yaptı. Palonbella konuşmasında son dönemde yaşanan krizin toplu iş sözleşmelerine ilişkin İtalya’da durumu oldukça zorlaştırdığını ancak bütün bu tehditlere ragmen toplu iş sözleşmelerinde ki kazanımlarını koruduklarını söyledi.

IndustriAll Avrupa Sendikası Genel Sekreteri Luc Triangle konuşmasında projenin ve toplu iş sözleşmelerinde Avrupa düzeyinde koordinasyon ve işbirliğinin önemine dikkati çekti. Ekonomik krizin Avrupa’yı eşitsiz hale getirdiğini, İşsizliğin arttığını, özellikle Güney Avrupa’nın bu durumdan daha fazla etkilendiğini söyledi. Sendikaların birçoğunun yeniden yapılanma sürecinde olduğuna dikkati çeken Triangle, büyümenin gerçekleştiğini ancak büyümenin yoksulluktaki büyüme, işsizlik rakamlarında büyüme, güvencesi işlerde büyüme olarak karşımıza çıktığını söyledi.

Ücretleri birbirine yakın hale getirmek için koordinasyona ihtiyaç olduğunu söyleyen Triangle katılımcı ülke temsilcilerine teşekkür etti.

Toplantının ilk bölümünde ETUI temsilcisi Sotiria Theodoropoulou, Ekonomik krizin işgücü piyasasına etkisi konusunda bir sunum yaptı. Theodoropoulou, sunumunda İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya ve Yunanistan’da imzalanan toplu iş sözleşmelerindeki farklılık ve benzerliklere ilişkin bilgiler Verdi.

ETUI temsilcisinin ardından IndustriAll Avrupa Politika Danışmanı Erlend Hansen toplu İş sözleşmelerde ikinci ortak talep güvencesiz istihdama ilişkin ülkelerdeki farklı durumlarla ilgili bilgiler verdi.

Öğleden sonraki bölümde Ücret Koordinasyon Kuralının temel özellikleri, Toplu İş sözleşmeleri ortak anketi (Eucob@n) ve İlk ortak talep Eğitim konusunda geçmişe dönük bilgileri tazeledi. Koordinasyon kurmanın en önemli sebebinin ülkeler arasındaki ücrete dayalı rekabeti ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Hansen,aynı zamanda gerçekleştrilen anketin üyeler arasında network oluşturduğunu ve bilgi paylaşımı için zemin oluşturduğunu söyledi.

İlk ortak talep eğitimle ilgili de Avrupa düzeyinde minimum 5 gün yıllık eğitim talebinin toplu iş sözleşmelerine yansıtıldığını söyledi.

Öğleden sonraki ikinci bölümde proje toplantısına katılan ülke temsilcileri ülkelerinde ki durumlara ilişkin sunum yaptı.

Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Pınar Özcan da Türkiye’de Sendikal örgütlenme ve Toplu İş Sözleşme yapılarına ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.

Sunumunda Türkiye’nin Ekonomik Gücü e  Demografik Yapısı, Ücretler Ve İşgücü Maliyetleri,sendikal yapı, örgütlenme süreci, toplu iş sözleşme konularına değinen Özcan, sonuç olarak sürecin zor bir süreç olduğunu ancak sendikamız Öz İplik-İş’in tüm bu zorluklara ragmen üye sayısını önemli oranda arttırdığına dikkati çekti. Bazı markaların Türkiye’de üretimden çekilme kararı almasına rağmen olumlu gelişmeler olduğuna da dikkati çeken Özcan ACT anlaşmasının bir çok önemli marka nezdinde imzalanarak hayata geçmiş olmasıyla sektörel düzeyde ücretlerin yaşanılabilir ücret seviyesinde olmasına çalışıldığını, markaların imzalamış olduğu küresel çerçeve sözleşmelerin önemli olduğunu ve koordinasyona çok ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantı Industriall öncelikleri, Çalışma zamanı, ücret artış kampanyası, Bölgelerdeki ülkelerdeki sendikal gücü güçlendirme stratejileri, Sendikal Güç İnşaası konularının tartışılmasının ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLAR