HABER 8  MART  2018

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, bundan 161 yıl  önce Newyork’ta başta on altı saatlik çalışma süresi ve düşük ücretler olmak üzere, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için kadınların verdikleri mücadele sonucu ortaya çıkmıştır.

Geçen yıllara rağmen, kadınlar çalışma hayatında başkaldırdıkları noktalarda gerekli iyileşmeyi sağlayamamışlardır. Hala kadınlar daha düşük ücrete ve ağır işlerde çalıştırılıyor, idari birimlerde söz sahibi olamıyor, tacize uğruyorlar ve sosyolojik-psikolojik anlamda sindirilip, şiddete maruz kalıyorlar.

Ülkemizde kadının toplumsal hayattaki duruşunu güçlendirmeye yönelik  yapılan düzenlemelere ve geliştirilen projelere rağmen, kadınların çalışma hayatında ve sosyal alandaki sorunlarını tümüyle aşmış değiliz.

Kadın bütün toplumlar  için eşsiz bir güç ve güven kaynağıdır. Demokratik bir toplum için, kadınların etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları büyük önem taşımaktadır.

Öz İplik-İş Sendikası olarak; kadın haklarına ve çalışmalarına önem veriyoruz. Bu sebeple de sendikal faaliyetlerimiz içinde de cinsiyet eşitliği, kadın konusunu ön planda tutuyoruz. Kadınların siyasal, sosyal ve çalışma yaşamına katılımlarını artıran, eğitim düzeyleri ve niteliklerini yükselten, kayıt dışı alanlardan kayıtlı istihdama geçişlerini kolaylaştıran, çalışmalar yapıyoruz. İş ve ev yaşamının beraber yürüyebilmesinin kolaylaştırılması, kadına yönelik şiddet ve tacizin önüne geçilmesi için  kampanyalara aktif katılarak destek veriyoruz. Kadınlara zulmedilmesini ağır ve adi işlerde çalıştırılmasını kabul etmiyoruz.

Öz İplik-İş Sendikası olarak; çalışmalarımızla, kadınların çalışma hayatında yaşadıkları sorunlara eğiliyor, çözümün parçası olmaya çalışıyoruz. Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerleşmesini, bağımsızlık, özgürlük, politik ve ekonomik haksızlıkların giderilmesini, kadınlara uygulanan her türlü şiddetin önlenmesini, saygın yaşam ve insan onuruna yaraşır çalışma koşullarının sağlanmasını istiyoruz.

Dünyanın dört bir tarafında, çocuklarıyla savaşın ortasında kalan, demokrasi, hak, hukuk, adalet ve eşitlik mücadelesi veren kadınları yürekten destekliyor, verdikleri mücadelede zafer diliyoruz. Şehit annelerine, eşlerine, kız çocuklarına, ablalarına, kız kardeşlerine sabırlar diliyoruz.

Tüm kadınların bu anlamlı gününü kutluyor, hayatın ağır yüklerini taşıyan, elinin emeğini gözünün nuru ile birleştiren,  yüreğine koskoca sevgiler sığdıran, sevginin, şefkatin, özverinin simgesi olan kadınlarımıza başarı, mutluluk ve sağlık diliyoruz.