HABER 21  MART  2018

IndustriALL Üyesi Sendikalar Arasında Diyalog ve İşbirliğine Dair Ortak Mutabakat İmzalandı

Türkiye Tekstil, Hazır Giyim ve Deri İşkolu’nda Faaliyet Gösteren IndustriALL Üyesi Sendikalar Arasında Diyalog ve İşbirliğine Dair Ortak Mutabakat İmzalandı

Türkiye Tekstil, Hazır Giyim ve Deri İşkolu’nda faaliyet gösteren IndustriALL üyesi Öz İplik-İş Tekstif, Disk/Tekstil, Deriteks Sendikaları arasında diyalog ve işbirliğine dair ortak mutabakat imzalandı.

20 Mart 2018 tarihinde IndustriALL Küresel Sendika başkanlığında İstanbul’da gerçekleşen imza törenine Genel Başkanımız Murat İnanç, Genel Sekreterimiz Rafi AY, İstanbul İl Başkanımız İsmail Demirkoparan, IndustriALL Küresel Sendika yetkilileri ile Teksif, Disk/Tekstil, Deriteks Sendikalarının yetkilileri katıldı.

Sendikal örgütlenme ve üye kaydına ilişkin temel prensipler, sendikalar arası devamlı diyalog ve uyuşmazlık süreci, ortak mutabakata uyulmaması durumunda uygulanacak süreçlerin yer aldığı mutabakat metinini sendikamız Öz İplik-İş adına Genel Başkanımız Murat İnanç, Disk Tekstil adına Genel Başkan Kazım Doğan, Deriteks adına Genel Başkan Musa Servi, Teksif adına Genel Başkan Nazmi Irgat, IndustriALL Küresel Sendika adına isem Genel Sekreter Yardımcıları Kemal Özkan ve Jenny Holdcroft imzaladı.

Ortak mutabakata imza atan taraflar,  IndustriALL’a üye ve örgütün tüzüğünde belirtilen örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğü ve sendikaların demokratik iç yapısı konularında uluslararası olarak kabul edilmiş norm ve standartlara uymayı kabul etmişlerdir.

FOTOĞRAFLAR