HABER 26  MART  2018

Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu tamamlandı

Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu 12-23 Mart 2018 tarihlerinde Amerika’nın Newyork eyaletinde gerçekleşti.

Toplantıya konfederasyonumuz Hak-İş’i temsilen Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Fulya Pınar Özcan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu(ITUC) delegesi olarak katıldı.

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (BM KSK), 1946 yılında BM Ekonomik ve Sosyal Konsey (EKOSOK) tarafından alınan bir kararla, yine bu Konseyin işlevsel komisyonlarından biri olarak kurulmuştur. Hükümetler arası bir organ olan ve temel amacı kadın-erkek eşitliği ilkesinin uygulanmasını sağlamak olan Komisyon, her yıl Mart ayında iki hafta toplanmaktadır.

Birleşmiş Milletler Kadın (UN Women) tarafından organize edilen toplantılara tüm BM üyesi ülkelerden hükümet temsilcileri, BM Yetkilileri ve Sivil Toplum Kuruluşları katılım sağlamaktadır. Toplantılarda ana tema, gözden geçirme konusu ve öne çıkan konu başlıklarında paneller, yuvarlak masa toplantıları ve yan etkinlikler yapılmaktadır. Öte yandan ana tema çerçevesinde hazırlanan taslak tavsiye kararı üzerinde müzakereler gerçekleştirilmektedir.

Toplantının gerçekleştirildiği süre boyunca Newyork’ta bulunan Fulya Pınar Özcan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadem, Kagider, AÇEV ve TÜSİAD ve Türkiye’den Sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen yan etkinliklerin yanı sıra dünyanın farklı bölge ve ülkeleri tarafından yürütülen toplantılara iştirak ederek temaslarda bulundu

İlk olarak 11 Mart 2018 tarihinde ITUC tarafından gerçekleştirilen 42 ülkeden 120 ITUC delegesinin katıldığı oryantasyon ve bilgilendirme ile başlayan toplantıya katılan Özcan toplantıda diğer delegelerle bir araya gelerek konfederasyonumu ve çalışmalarımız hakkında bilgiler verdi.

12 Mart tarihinde Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) adına BM resmi açılış toplantısına iştirak eden Özcan, aynı zamanda komisyonun üzerinde tartıştığı Cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında tehditler ve fırsatlar ve kırsaldaki kadın ve kızların güçlendirilmesi taslak raporu değerlendirme grubunda yer alarak raporun işçi hakları bakımından eksik olan bölümlerinin tamamlanmasında 2 hafta boyunca katkıda bulundu.

270 kayıtlı , 400 yan etkinlik düzenlenen CSW62 toplantısında 2 hafta süre boyunca Özcan’ın katıldığı toplantı başlıkları şu şekildedir.

 • BM Kadın tarafından düzenlenen ‘Kadın ve kızlar için 2030 planının başarıya ulaşması için neler yapılmalıdır’ konulu toplantı ,  
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kayan’ın Türkiye adına konuşma yaptığı bakanlar yuvarlak masa toplantısı,
 • Avrupa Kadın Lobisi Bilgilendirme Toplantısı,
 • Sendikalar Bilgilendirme toplantısı,
 • Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Konuşmalarını gerçekleştirdiği BM bilgilendirme Toplantısı,
 • Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu(ITUC) tarafından düzenlenen ‘Geride kimseyi bırakma; Sendikalar kırsal kadın ve kızlar için örgütleniyor’ temalı toplantı ,
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Kadın, Göç ve Mülteci krizi konulu toplantı,
 • Pınar Özcan’ı söz alarak sendikaların ve örgütlenmenin  önemine dikkati çektiği  KAGİDER tarafından düzenlenen kırsal ve şehirli kadınlar çalışmak istiyor temalı toplantı,
 •  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından organize edilen Kırsalda yaşayan Kadınların güçlendirilmesi toplantısı
 • Norveç Bakanlar Konseyi tarafından organize edilen ‘Haklar, Roller ve Gerçekler. Cinsiyet Eşitliği için Norveç Stratejisi’ toplantısı,
 • Çalışma Hayatında Şiddet ve taciz konusunda uluslararası Çalışma Konferansı ve Uluslararası Çalışma Örgütü enstrümanlarına ilişkin hazırlık toplantısı,
 • Müslüman dünyasında Kadınların Güçlendirilmesi ve Cinsiyet Adaletinin yaygınlaştırılması toplantısı,
 • Dayanışma Merkezi tarafından düzenlenen ‘Kırsal Tarımda çalışan Kadınlar eşitlik ve güç için örgütleniyor’ konulu toplantı,
 • Kadem ve Türk Amerikan Ulusal Yürütme Komitesinin Ortaklaşa düzenlediği “Türkiye ve Dünya’da sığınmacı kadınlar” toplantı,
 • Konfederasyonumuz Hak-İş’in yürüttüğü Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu projemizi başarılı entegrasyon modeli olarak paylaşma şansımızın olduğu Kadem tarafından organize edilen “Mültecilerin Başarılı entegrasyon modelleri; Devletin görevi, yerel otoriteler ve sivil toplum toplantısı,
 • Kırmızı Biber Derneği ve Kadın Partisi tarafından organize edilen ‘Yasal değişikliklerin kırsaldaki kadın ve kızların yaşamına etkisi’ konulu toplantı.
 • ’Eşit Ücret’ temalı Afrika toplantısı,
 •  Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük işçi sendikaları federasyonu Amerikan Emek Federasyonu (AFL CIO)tarafından düzenlenen resepsiyon,
 • Sabancı Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve AÇEV tarafından ortaklaşa düzenlenen Özel Sektörün rolü: Türkiye’de Cinsiyet Eşitliğinin ve Cinsiyete dayalı şiddetle mücadelenin yaygınlaştırılması konusunda Özel sektör işbirliği Konferansı,
 • Kırsal Kadınlar ve iklim toplantısı,
 • Birleşmiş Miller CSW-Kadınların ekonomik ve cinsiyet eşitliğinin anahtarı: Rwanda ve Etiyopya örneği toplantısı,
 • BM Kadın tarafından düzenlenen Cinsiyet Eşitliği konusunda Sistem stratejisi: Nasıl konuşmalıyız toplantısı,
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu tarafından düzenlenmiş olan Şiddetli Aşırılıktan Geri Dönüş, Rehabilitasyon ve Yeniden Entegrasyonun Toplumsal Boyutlarına Yanıt Verme toplantısı,
 • İnsani Gelişme hususunda Kadınları Güçlendirmek Üzerine Üst Düzey Toplantı,
 • Avrupa Parlamentosu tarafından organize edilen “Değisimi Sağlayan olarak Kırsal Kadınlar” toplantısı,
 • Suudi Arabistan Kadına Yönelik Şiddetin Sona erdirilmesi ve Sosyal Koruma toplantısı,
 • Gana ve Zonta International tarafından organize edilen Ulusun Geleceği: Çocuk Evliliğini Sona Erdirmek toplantısı,
 • Uluslararası sendikalar Konfederasyonu adına söz alarak dokumanda işçi haklarına ilişkin maddelerin zayıf olduğuna dair yorumları ilettiğimiz STK bilgilendirme toplantısı,
 • Avrupa Parlamentosu Bilgilendirme Toplantısı.
 • Toplantı kapanış toplantısı

 

 

FOTOĞRAFLAR