HABER 18  NİSAN  2018

MUDEM PAYDAŞ TOPLANTISINA KATILDIK

MUDEM tarafından yürütülen “Türkiye’deki Suriyeli Hazır Giyim İşçilerinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında gerçekleştirilen paydaş toplantısına katıldık.

Mülteci Destek Derneği (MUDEM) tarafından yürütülen  “Türkiye’deki Suriyeli Hazır Giyim İşçilerinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 18 Nisan 2018 tarihinde paydaş toplantısı düzenlendi.

İstanbul Divan City Hotel’de gerçekleşen toplantıya kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, marka temsilcileri, işçi işveren örgütlerinin temsilcileri ile hazır giyim sektörünün sosyal tarafları ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Sendikamız Öz İplik-İş’i temsilen toplantıya Basın Danışmanımız Didem Boztaş katıldı.

MUDEM Genel Koordinatörü Safa Karataş  ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı da MUDEM Program Sorumlusu Erkan Can Çakıroğlu projenin detaylı tanıtımı, amaçları, hedefleri ve proje kapsamında aktif hale getirilecek olan web sitesi hakkında bilgiler verdi.

Projenin başlıca amaç ve hedefinin Türkiye'de hazır giyim sektöründe çalışan Suriyelilerin haklarına erişebilecekleri ve iş yerlerinde yaşadıkları hak ihlallerini önlemek amacıyla yasal yolları öğrenebilecekleri ücretsiz çevrimiçi bir platform oluşturmak olduğunu belirten Çakıroğlu, proje kapsamında açılacak web sitesinin başlıca hedefinin; geçici koruma altındaki Suriyeli işçileri, hazır giyim üreticilerini ve diğer tüm paydaşları işçi hakları ve en iyi uygulamalar konusunda bilgilendirmek olduğunu belirtti.

Çakıroğlu sunumunda Türkiye’nin dünyanın en büyük 7. tekstil ve hazır giyim tedarikçisi olduğuna, Tekstil ve hazır giyim ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatının %19'unu ve GSMH'nin %5’ini karşıladığına, Sektörde çalışan Suriyeli sayısının  250 ile 400 bin kişi arasında değiştiğine ve bunlara karşın ülkemizde bulunan çalışma izni olan Suriyeli sayısının 19 bin 578 kişi olduğu bilgisini katılımcılarla paylaştı.

Ardından Mudem Avukatı  Gözde Tokyay moderatörlüğünde “Tedarik Zincirinde Şeffaflık ve Suriyeli İşçilerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonu” konusunda bir panel gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası Koruma, Geçici Koruma ve Muafiyetler Dairesi Başkanı İlknur Tosun, Geçici koruma altındaki kişilerin iş piyasasına erişimleri ve çalışma izinleri konusunda bilgilendirici, ilgi çekici kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Torun ayrıca son günlerde işverenler tarafından bakanlık yetkililerine “Neden geçici koruma altındaki kişileri çalıştıralım”, “Suriyeli işçi çalıştıran işverenlere ekstra bir teşvik söz konusu mu” gibi soruların fazlaca sorulduğundan bahsederek şu açıklamalarda bulundu: “Biz bu sorulara karşılık işverenlere diyoruz ki;  Türk istihdamından karşılayamadığınız meslek ve işleri bu kişilerden karşılamanızdır. Bu kişileri, Türk istihdamına rekabet gibi değil de destek olarak değerlendirmenizdir. Artı bu konunun insanı boyutu var. İnsana yakışır ücret ve yaşam koşulları çerçevesinde bunu hem ekonomik, hem sosyal çok çeşitli boyutları var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak da yoğun bir şekilde hem bilinçlendirme bilgilendirme hem izin süreçleri kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir”

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Uzmanı Veli Ağören ise Sosyal Güvenlik Bilinci ve Kayıt Dışı İstihdam Sorunu hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Ağören sunumunda kayıtdışı istihdam, kayıtdışı istihdama yönelik istatistikler, kayıtdışı istihdamla mücadele, ve meslek kodlarının detaylarını paylaştı.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Alkanlı ise yaptığı konuşmada şunları söyledi; “2016-2017 yıllarında birden bire Suriyeli veya mülteci istihdamını sürdüren çocuk işçi çalıştıran ve işleri bu şekilde yürüten bir sektör olarak damga yedik. Bu tabi yaklaşık olarak 40-45 yıldır ihracata çalışan bir sektörü zedeleyen bir durum oldu.  2011 yılında en büyük yer değiştirme ve göç süreci yaşanırken aslında ülke olarak biz son derece cömert davrandık. Biz mültecilere geri dönecekler gözüyle bakmıyoruz ve kalıcı olduklarını varsayıyoruz. Çalışacak yaşta olan ve işgücü içinde olan mültecilerin Türk işçilerle eşit ekonomik ve sosyal haklara sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Hem sektörümüz hem de ülkemiz için genç işgücü oluşturulması bakımından bunu büyük bir fırsat olarak da görüyoruz. Çünkü özellikle hazır giyim sektöründe son dönemde işçi bulmakta, kalifiye eleman bulmakta güçlük çektiğini sektörün içerisinde olan herkes çok iyi bir şekilde biliyor. Dolayısıyla biz Suriyeli mültecilerin ülkemizde çalışma isteklerini kendimiz için bir fırsat olarak görüyoruz ”

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği -ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak ise konuşmasında şu açıklamalarda bulundu: “Başlangıçta işverenlerin sigortalı ve çalışma izinli istihdam konusundaki çekinceleri bir şekilde ortadan kaldırılmalıdır. Bu vergisel anlamda da hak kayıplarına neden oluyor. Hali hazırda tekstil sektöründe kayıtdışı çalışan kişilerin işverenler tarafından kayıt altına alınması konusundan başlanabilir ve kaygılar azaltılabilir. Diğer yandan Mültecilerin yoğun çalıştığı il ve bölgelerde işverenlerle mülteci işçileri ortak noktada buluşturabilecek bir platform İŞKUR gibi danışmanlık başvuru ofisleri oluşturulabilir. Çalışma izin harçlarının azaltılması önemli bir avantaj oldu. İşverenler açısından ciddi bir yüktü. Yine Suriyelilerin Türk işçilerden yüzde 25 daha ucuza çalışıyor olmaları, kayıt dışı çalışıyor olmaları önemli bir konu. Hem Türk hem Suriyeli 639 işçi üzerinden yapılan bir araştırmada Türklerin yüzde 30’u,  Suriyelilerin de alana girmesiyle daha zor  iş bulduğu kanaatini ortaya koymuşlardır. Rekabet ortamını ortadan kaldıran bu durumla beraber  yapılan araştırmada kayıtdısı çalışan Suriyeli işçilerin yüzde 72’si de yeterli ücret aldığı görüşünü belirtmişlerdir. Yanı aslında Türk vatandaşları için düşük ücret olarak tabir edilen miktarın Suriyeliler acısından  yeterli görülmesi rekabet ortamını değiştiren unsurlardır. Türk işçilerin yüzde 73’ü de Suriyelerin ücretleri düşürdüğü görüşünde. Tabi bu durumun sadece işgücü piyasası açısından değil toplumsal dengeler acısından da önemi büyük.”

Kadın katılımcı oranının dikkat çektiği toplantı, MUDEM Program Sorumlusu Burak Uyan’ın yönettiği açık mikrofon soru-cevap bölümüyle sona erdi.

FOTOĞRAFLAR