HABER 6  MAYIS  2018

Öz İplik-İş Sendikasından bir ilk

"Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması" proje eğitimleri başladı

İsveç İstanbul Baş Konsolosluğu tarafından finanse edilen, Öz İplik-İş Sendikası tarafından yürütülen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin destekleyicisi olduğu "Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması projesi kapsamında 6 ilde gerçekleştirilecek olan iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması eğitiminin ilki 04-06 Mayıs 2018 tarihlerinde Düzce’de gerçekleştirildi.

Toplantıya genel sekreterimiz Rafi Ay, genel başkan yardımcımız Muzaffer Birdoğan,Düzce İl Başkanımız Telat Örnek, Kadın Komite başkanımız ve proje koordinatörümüz Pınar Özcan, ÇASGEM uzmanları Güliz Bozdemir, Kübra Öztürk Sever ve Aile Danışmanı ve çocuk gelişim Uzmanı Özlem Küçükfırat ve Asos Cinsiyet Eşitliği ve kurumsal sosyal sorumluluk Uzmanı Ceren İşat katıldı.

Eğitim Semineri Genel Sekreterimiz Rafi Ay’ın açılış konuşmasıyla başladı. İş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasının önemine vurgu yapan Ay, projenin çalışma hayatı için çok önemli bir proje olduğunu söyledi. Kadın ve erkeklerin elele birlikte yürümek durumunda olduğunu belirten AY, kadın ve erkeğin bunun bilincinde olması gereklidir dedi.Kendi yaşamından örnekler veren Ay özellikle eşi çalışan erkeklerin ev yaşamında görev paylaşımı yapmasının mutluluğun anahtarı olduğunu söyledi.

Genel sekreterimiz Rafi Ay’ın ardından Proje koordinatörümüz Pınar Özcan projenin tanıtımını yaptı.  Projenin hedefleri, uygulanacak faaliyetleri ve beklenen sonuçlarına ilişkin bilgiler veren Özcan iş ve aile yaşamını uyumlaştırılması projesinin neden gerekli olduğunu bir video gösterimiyle açıkladı.

Eğitimin ilk gününde konuşmaların ardından Cinsiyet eşitliği konusunda Asos Cinsiyet Eşitliği ve kurumsal sosyal sorumluluk Uzmanı Ceren İşat eğitim verdi. Katılımcılar gerçekleştirilen eğitimle kadın ve erkeklerin varoluştan günümüze oluşumlarını irdeleyerek toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve eşitliği konusunu özümsedi.

Eğitimin ikinci gününde ise ilk olarak Temel Empati becerileri ve ardından da Aile içi Etkin iletişim konusunda ÇASGEM Eğitim Uzmanı Güliz Bozdemir eğitim verdi. Eğitimde aile içi iletişim ve empati odaklı iletişime değinildi. Katılımcıların evlerinde, iş yerlerinde ve sosyal ortamlarında daha başarılı ve pozitif ilişkiler geliştirebilmelerine ilişkin uygulamalar gerçekleştirildi.

Eğitimin son bölümünde ise iş ve aile yaşamı dengesi ve aile olmak konusunda çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı Özlem Küçükfırat eğitim verdi.Aile olmanın önemi ve dengeler konusunda eğitim veren Küçükfırat,aile için etkin iletişime ilişkin önemli bilgiler verdi.

Eğitimin üçüncü gününde ÇASGEM Uzmanı Kübra Öztürk Farkındalık ve Stres Yönetimine ilişkin bilgiler verdi.Uygulamaların ve grup çalışmalarının yapıldığı toplantıda katılımcıların stress düzeylerini control edebilmelerine önemli oranda katkıda bulunuldu.

Eğitimin sonunda katılımcılara ölçme ve değerlendirme testi yapıldı ve sert,f,kaların dağıtılmasının ardından eğitim sona erdi

9 Şubat 2018 tarihinde uygulanmaya başlayan ve 12 ay sürecek olan proje ile  kadınların yaşadıkları iş ve aile çatışmasını ortaya koymak ve eğitimlerle iş ve aile yaşamı dengesini sağlayarak kadınların karar alma mekanizmalarında yer almalarının önündeki engelleri kaldırmak hedeflenmektedir.

Sendikanın kadın üyelerinin olduğu 6 ildeki işyeri temsilcisi, şube başkanı ve kadın komitesi üyeleri ve eşlerinin iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması ve liderlik pozisyonlarıyla ilgili ileri düzeyde eğitilmesi, çalışanların, aileleri, özel hayatları ve iş hayatlarının uzlaştırılmasının nasıl geliştirileceği konusunda daha geniş kitleler arasında farkındalığı artırmak için modül oluşturulması, kadın işçilerinin iş ve aile yaşamını uzlaştırma konusunda eğitim yoluyla yeteneklerinin geliştirilmesi ve koçluk yoluyla sendikal düzeyde üst düzey pozisyonlarına yükselebilmeleri için becerilerinin arttırılması hedefleriyle hayata geçen projeyle bir ilke imza atan sendikamız, temsilci ve kadın üyelerin eşlerine verdiği eğitimle cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık arttırarak, iş ve aile yaşam dengesinin sağlanması hususunda önemli bir farkındalık sağlayacaktır.

 

FOTOĞRAFLAR