HABER 9  HAZİRAN  2018

Avrupa Kadın Lobisi Genel Kurulu'na Katıldık

Avrupa'da 50 milyon kadını temsil eden Avrupa Kadın Lobisi (EWL) Yönetim kurulu toplantısı ve EWL Genel Kurulu 9 Haziran 2018 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşti.

Genel Kurul’a Konfederasyonumuzu temsilen EWL Yönetim Kurulu üyesi, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Kadın Komitesi başkan yardımcısı olan Pınar ÖZCAN, ETUC Delegesi olarak katıldı.

Genel Kurul öncesinde Feminist Ekonomi çalışma grubu ve  8 Haziran 2018 tarihinde yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda genel kurula ilişkin hazırlıklar yapıldı. Uluslararası ilişkiler uzmanımız Pınar Özcan gerçekleşecek seçimlerde oyları değerlendiren Yeterlilik komitesine seçildi. (Credential commitee) Genel kurul hazırlıklarının ve EWL 2018 İş Programı ile mali hususların görüşülmesinin ardından Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Ardından Genel Kurul gerçekleşti.

EWL Başkanı Edith Schratzberger toplantının açılışını yaparak toplantı kurallarından bahsetti. Gündem ve 2017 yılında gerçekleşen Genel kurul tutanaklarının onayından sonra EWL gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili EWL genel sekreteri Joanna Maycock bilgi verdi.

Maycock’un sunumunun ardından kadına yönelik şiddete karşı gözlem grubu, Feminist Ekonomi çalışma grubu, Politikada kadın grubu, çeşitlilik ve içerme grubu, Brüksel çağrı grubu temsilcileri çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Sunumların ardından mali konular görüşüldü. Öğleden önceki bölümde yönetim adayları kendilerini tanıttı ve seçimler gerçekleşti. Tüm adaylar genel konseyin çoğunluğunun oylarıyla seçildi.

EWL Genel Sekreteri Joanna Maycock üye katılım stratejisine ilişkin bilgiler verdi. Bu doküman, EWL'nin 2016-2020 Stratejik Çerçevesinde belirtilen politik hedeflere ulaşmak için üyeler arasında daha etkili işbirliği yolları hakkında görüşleri sunmaktadır.

2019 yılı iş programı üyelerle paylaşıldı. Özet olarak, 2019 için temel öncelikler şu maddelerden oluşuyor.

  • Feminist bir Avrupa vizyonunu vurgulayarak Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonunda %50 kadın temsili talebiyle Ulusal ve Avrupa düzeyinde “Avrupa için 50:50 Kadın – Kadın için Avrupa” etkin bir kampanya oluşturmak
  • Bir politika ve eylem planının geliştirilmesi yoluyla daha çeşitli ve kapsayıcı bir kadın hareketine yönelik çalışmaları yerleştirmek ve genişletmek ve tüm işlerde çoklu ayrımcılığı tanımak üzere bir yaklaşım benimsemek
  • “Bakım” konusundaki politik vurguyu güçlendirmek için, sürdürülebilir, feminist Avrupa Geleceği hakkında daha geniş çaplı tartışmalara katkıda bulunmak
  • Daha geniş toplumun ilgisini çeken mesajlaşmayı daha etkin hale getirmek için birlikte hareket etmeye yatırım yapmak

İş programına ilişkin önceliklerin paylaşılmasının ardından acil çağrı önergeleri oylandı. Fransa Ulusal Koordinasyonu tarafından önerilen Paris 2024: Sporda cinsel ayrımcılığa karşı dayanışma, İngiltere Koalisyonu tarafından önerilen Kadınlar ve Sosyal Güvenlik: İngiltere'nin “Tecavüz”e ilişkin o maddesini ortadan kaldırmak İçin Acil Çağrı, Romanya ulusal koordinasyonu tarafından önerilen Ragusa’da ve İtalya’da Kötüye kullanılan Romen kadınlarla ve çiftlik işçileriyle dayanışma çağrısı, Bulgaristan Ulusal Koordinasyonu tarafından önerilen Kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları için bir EWL feminist tanımı ve vizyonu (SRHR)önergesi kabul edildi.

Erken ve zorla çocuk evlilikleri, Göçmen kadın işçiler, çocuk bakımı, azınlık hakları konularında grup çalışmalarının ardından toplantı sona erdi.

Verimli geçen Genel Kurul gelecek dört yılın planlaması için önemli bir ortam sundu. AKL çalışmalarına stratejik planı dahilinde devam edecek.

 

 

FOTOĞRAFLAR