HABER 26  HAZİRAN  2018

ETUC İcra Kurulu Gerçekleşti

Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) İcra Kurulu 25-26 Haziran 2018 tarihlerinde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleşti.

Toplantıya ETUC Kadın komitesi ve konfederasyonumuz Hak-İş’i temsilen Pınar Özcan ve Hak-İş Uluslararası İlişkiler Uzmanı Merita Yıldız ve katıldı.

Toplantı Bulgaristan Başbakan yardımcısı Tomislav Donchev’in açılış konuşmasıyla başladı. Ülkelerdeki korumacılığın kısa dönemde pozitif etkisi olsa da uzun dönemde olumsuzluklar yarattığını belirten Donchev Avrupa’nın göç baskısıyla karşı karşıya olduğunu, Ortadoğu’da karmaşanın sürdüğünü ve uzun dönemde de herhangi bir rahatlama görülmediğini belirtti. Avrupa’nın bu duruma bir çözüm üretmesi gerektiğini, bunun 3-4 ülkenin katılımıyla mümkün olamayacağını söyledi. Tüm AB ülkelerinin taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi.   

Yeni teknoloji, endüstri devrimi,  yapay zekâ gibi değişimlerin sonuçlarıyla karşı karşıya kalmaya ülkelerin hazır olmadığını belirten Donchev, bu dinamiklerin birçok şeyi değiştireceğini belirtti.  Tıp konferanslarında yaşam süresinin uzayacağının konuşulduğunu belirten Donchev, Sağlık sistemi bunu kaldırabilecek mi bunların da hazır hale getirilmesi gerek. Limitli kaynaklara sahibiz, ihtiyacımız olduğundan daha az paramız var. Gelecek için tüm hazırlıklarımızı tamamlamalıyız, Avrupa Sosyal fonlarıyla ilgili planlama yapmalıyız dedi.

Açılış konuşmasının ardından Kansere yenik düşen Norveç YS Konfederasyonu Uluslararası Sekreteri Frode Sandberg için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Önceki toplantı tutanaklarının ve gündemin onaylanmasının ardından üyelik başvurularına ilişkin gündem maddesi tartışıldı.

ETUC genel sekreteri Luca Vicentini, Türkiye’den Kamu sen, Arnavutluk’tan (BSPSH) Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu ve KSSH Arnavutluk İşçi Konfederasyonu, İzlanda’dan BHM Konfederasyonu ve Sırbistan’dan Özgür ve Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (AFITU) üyelik başvurularına ilişkin bilgiler verdi.

Vicentini; Üyelik başvurularının değerlendirildiğini, ilgili ülkelere heyetlerin gittiğini ancak özellikle Türkiye’de seçim atmosferinden dolayı Kamu Sen’in üyelik başvurusunu ertelediklerini belirtti. Arnavutluk’tan başvuru yapan konfederasyonların da durumlarını dikkatlice incelediklerini söyledi. İzlanda’nın üyeliğinin onaylanabileceğini ve Sırbistan’dan yapılan üyelik başvurularıyla ilgili de incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Bir sonraki gündem maddesi olan genel sekreterin raporu kısmında Luca Vicentini Montepulciano’da gerçekleşecek yaz okulu, İş-Yaşam Dengesi direktifi, Şeffaf ve tahmin edilebilir iş koşulları direktifi, Sosyal korumaya erişim tavsiye kararı, diğer ülkeye gönderilen işçilere ilişkin direktif, Karayolu taşımacılığında hareketlilik paketi,  Avrupa Sosyal Diyaloğu, Göç, Avrupa mülteci ve sığınmacılar krizine ilişkin ETUC bildirisi, ETUC’un Avusturya'daki sosyal refahı ve işçi haklarını korumaya yönelik verdiği mücadelede destek beyanı, Endüstri 2030 konusunda Yüksek Düzeyli Endüstriyel Yuvarlak Masa, Barselona’da gerçekleştirilen Euro-Med Gayri resmi Çalışma Grubu (IWG) 2. Toplantısı, İklim hareketi konularında bilgiler verdi.

ETUC İcra kurulu şu gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

-Siyasi partilerin manifestolarıyla ilgili ETUC öncelikleri ve Avrupa Seçimleri, 

-ETUC 2018 Dönem Döngüsünün Değerlendirilmesi, Toplu pazarlık ve ücret politikalarının koordinasyonu için öncelikler konusunda ETUC kararı,

-2021-2027 AB bütçe teklif üzerine ETUC pozisyonu,

- Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi'nin sendika yasalarını ihlali edenleri rapor eden kişilerin korunmasına ilişkin Avrupa Birliği Direktifi AB Komisyonu Önerisi konusunda ETUC pozisyonu,

- 2030 sürdürülebilir Avrupa Hedefi,

- Yeni şirket hukuku paketi,

- İş yerinde stresle mücadele ve psikososyal riskleri ortadan kaldırma eylemleri üzerine bir ETUC açıklaması ve AB Direktifinin gündeme alınması,

-Uzun vadeli AB sera gazı emisyonlarının azaltılması stratejisi konusunda ETUC görüşleri,

-Ulus ötesi Şirketler Üzerinde Birleşmiş Milletler Antlaşması Konusunda ETUC Konumu

ETUC Kadın komitesi adına toplantıda söz alan Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Pınar Özcan, 2030 Sürdürülebilir Avrupa Hedefi gündem maddesinde söz alarak 2030 gündeminin toplumsal cinsiyete duyarlı bir şekilde uygulanmasının sağlanması, yalnızca cinsiyet eşitliğini değil, yoksulluğu ve açlığı sona erdirmek, ülkeler içinde ve ülkeler arasında eşitsizlikler ile mücadele etmek, barışı tesis etmek, adil ve kapsayıcı toplumlar kurmak, insan haklarını korumak ve teşvik etmek için büyük bir fırsat sunmaktadır dedi.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde (SDG) yer alan 5 numaralı hedef cinsiyet eşitliğinin diğer hedeflerle bağlantılarını ayrıntılı şekilde anlatan Özcan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, tüm SDG'ler için bir kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı olduğunu da vurgulamalıyız. Sürdürülebilir gelişmeler için 2030 gündeminin toplumsal cinsiyete duyarlı bir şekilde uygulanması, sadece SDG5'e ulaşmak için değil kadınlara ve kızlara yönelik ayrımcılığın sonlandırılması, kalite ve uygun maliyetli eğitime (SDG 4), işgücü piyasasına erişim (SDG 8) ve politik katılımı (SDG 10) eşit erişimin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir dedi.

İcra kurulunda Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Merita Yıldız ve Pınar Özcan Ücret Artışı için Avrupa İttifakına Doğru temalı fotoğraf eylemine destek verdi.

 

 

 

 

 

 

FOTOĞRAFLAR