HABER 26  HAZİRAN  2018

Ücret Artışı için Avrupa İttifakı Konferansı Sofya’da Gerçekleşti

Ücret Artışı için Avrupa İttifakına Doğru temalı konferans 26 Haziran 2018 tarifinde Sofya’da gerçekleştirildi.

AB'deki ücret gelişmeleri ve ücret artışlarının yakınlaşmasını teşvik etmek üzere bir tartışma başlatılması hedefiyle geçekleştirilen Ücret Artışı için Avrupa İttifakına Doğru temalı konferans 26 Haziran 2018 tarifinde Sofya’da gerçekleştirildi.

Toplantıya konfederasyonumuz Hak-İş’i temsilen Uluslararası ilişkiler uzmanımız Pınar Özcan ve Hak-İş Uluslararası İlişkiler uzmanı Merita Yıldız  katıldı.

Toplantının açılış konuşmaları bölümünde Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel sekreteri Luca Visentini, Bulgaristan başbakanı ve AB Konsey başkanı Boyko Borisov, Avrupa Komisyonu komiseri Marianne Tyssen, Business Europe Direktör Yardımcısı Therese de Liedekerke, CEEP Genel Sekreteri Valeria Ronzitti, UEAPME genel sekreteri Veronique Willems, Ecofin Ekonomik Politika Komite başkanı Wolfgang Merz konuşma yaptı.

Çok sayıda bakan ve üst düzey temsilcinin katıldığı toplantının panel bölümünde ETUC konfederasyon sekreteri Esther Lynch moderatörlüğünde ITUC genel sekreteri Sharan Burrow, Industriall Kıdemli Politika danışmanı Isabelle Barthès, Avrupa İş Konseyi üyesi Arnold Balcaen, UIL genel sekreteri Carmelo Barbagallo konuşma yaptı.

Ücret farklılıklarının, toplu iş sözleşmelerin, eşitsizliklerin ve büyümenin karşılaştırılarak tartışıldığı toplantıda Yukarı doğru ücret uyumunun olumlu makroekonomik etkilerine dikkat çekildi.

Pozitif etki olarak Luca Visentini, Avrupalı şirketlerde nakit birikimini yeni yatırımlar, daha fazla üretkenlik ve kaliteli işler için bir sürücüye dönüştürmek, Fiyat istikrarını sağlamak ve yeni finansal farkları kapatmak, Yenilikçi üretim ve hizmetlerde yeni iş fırsatlarının ortaya çıkması gereken düşük karbonlu, yenilikçi ve sürdürülebilir endüstri 4,0’a düzenli bir geçişi desteklemek, Motive olmuş işgücüne sahip daha kapsayıcı işgücü piyasaları, Ekonomilerimizi daha yüksek, daha dengeli ve sürdürülebilir büyüme yollarına yönlendirmek hedef olacaktır dedi.

ITUC genel sekreteri Sharron Burrow ise toplantıda kaliteli eğitim, çocuk bakımı, sosyal adalete dikkati çekti. Küreselleşmede ücretlerin eşit seviyeye gelmesinin önemine vurgu yapan Burrow daha adil ücretler için, rekabet gücü ve üretkenliği desteklerken ve iyi eğitimli bir işgücüne katkıda bulunmak, yatırım ve kaliteli iş olanakları yaratmak son derece önem arz etmektedir dedi.

Ortak makroekonomik ve işgücü piyasası politikaları yoluyla ücretlerin yakınlaşmasının tüm taraflarca takip edilmesi gerektiğinin altının çizildiği toplantıda sosyal ortakların, şirketlerin ve işçi temsilcilerinin, etkin ve uyarlanabilir toplu pazarlık ve endüstriyel ilişkiler kurmak, güçlendirmek ve desteklemek için kapasitelerinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Mümkün olduğu durumlarda, asgari ücretlerin yaşam ücret seviyelerine yakınlaşmasını amaçlayan, asgari ücret sistemlerinin kurulması gerektiğine dikkat çekildi.

Verimliliğin artırılması, İnsanlara yatırım yapılması, sosyal hareketliliğin eşit muamele temelinde yeniden başlatılması, Sosyal diyalog yoluyla sürdürülebilir büyüme için dayanışma oluşturulması konu başlıklarının tartışılmasının ardından toplantı sona erdi.

FOTOĞRAFLAR