HABER 21  TEMMUZ  2018

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

Aydınlık gazetesinde camiamıza saldırı halen devam etmektedir.  

Tarık Tekgözlü imzasıyla yazı dizisi haline dönüştürülen ve kendine bile düşman şahsın senaryolarından mütevellit arkası yarın haberleri gerçekleri yansıtmamaktadır.

Sendikamıza saldırı yapanların ne işçiyle, ne de sendikacılıkla, ne de emek bilinciyle uzaktan yakından ilgisi olmadığı, sadece ve sadece çamur atmak için hareket ettikleri, görülmektedir.

Adı geçen mevkutenin  sendikamız ve camiamıza saldırısının ideolojik olduğu, sendikal mücadeleyi beceremeyenlerin ve hırsı aklını köreltmiş kişilerin çıkar ittifakıyla ortaya çıktığı bizce malumdur. Defalarca vurguladığımız gibi süreç Yüce Yargıda devam etmektedir, hesap yeri Yüce Türk Yargısıdır. 

Bu vesileyle mevkuteye, hırsı yüzünden izanını kaybetmiş şahıslara ve bu süreçten çıkar sağlayabileceği zannı içindeki örgütlere bir kez daha hatırlatırız:

İşçi Hak yolundan dönmez. Öz İplik-İş işçinin teveccühü ile büyümesini sürdürecektir. Her türlü hesabınız boşunadır. Öz İplik-İş emek mücadelesini "doğru yollarla" yapmaya devam edecektir. Ve siz kaybetmeye mahkumsunuz çünkü sahada ve ahlak zemininde değil, türlü çirkin hesaplarla büyümeye çalışıyorsunuz. 

Öz İplik-İş Sendikasını ve sendikamız yöneticilerini her türlü yasal yola başvurma hakları ise saklıdır.