HABER 23  TEMMUZ  2018

Öz İplik-İş Sendikası Başkanlar Kurulu Toplandı

ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 23 Temmuz 2018 tarihinde Ankara’da toplandı.

Toplantıya; Genel Yönetim Kurulu, şube/bölge/il/ilçe başkanları katılmıştır.

Başkanlar Kurulumuz; Ülkemizin içerisinde bulunduğu siyasî-sosyal ve ekonomik durum, Çalışma Hayatının sorunları ile ilgili yaşanan son gelişmelerive “teşkilatımızın konumunu” değerlendirmiş ve aşağıdaki hususlara vurgu yapmıştır.  

Öz İplik-İş Sendikası; Türk Sendikal hayatında emek ve alın teri mücadelesinde 40 yıllık bilgi, birikim ve deneyimle onurlu bir tarihe sahiptir. Bu eksende, sendikal mücadelede üyelerinin çıkarlarını korumak ve gözetmek için haklarına sahip çıkmayı ve bu uğurda mücadelesini sürdüren/sürdüreceğinin altını çizmektedir.

Öz İplik-İş; Sendikal mücadele yollarının geliştiği ve değiştiğinin farkında olan ve yeni söylem/eylemlerle aktif, dinamik, pozitif bir sendikal kimlik inşası için daha ileri adımlar atma sorumluluğu ve duyarlılığını devam ettirmektedir.

İŞKOLU’NDA LİDERLİĞE İLERLEYEN SENDİKA..

Öz İplik-İş Sendikası; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca en son yayınlanan (Ocak 2018) istatistiklerde 29 bin 136 üyesiyle ve bugün sendikamız kayıtlarına göre 30 bin’i aşkın üyesiyle Dokuma Hazır Giyim ve Deri İşkolu’nun ikinci büyük sendikasıdır. 

Öz İplik-İş Sendikası; kurulduğu 1978 yılından bu güne her an yenilediği heyecan ve enerjisi, edindiği bilgi, deneyim ve birikimle temellerini güçlendirerek emekçilerin umudu olmuştur.

Tekstil sektöründe çalışanların sesi olmak, örgütlenmenin hayli zor olduğu işkolu’nda üye sayısı hızla artan sendika konumuna gelmek, büyük bir onur olduğu gibi, bize daha büyük sorumluluklar da yüklemektedir. Yeni ve daha ileri hedeflere doğru birlik-bütünlük ve kararlılık içerisinde yürümeye, örgütlenmemizi hız kesmeden sürdürmeye devam edeceğiz.

Sendikamız son on yılda üye sayısını iki katına çıkarmıştır. Hızla büyüyen sendikamız birilerine rahatsızlık vermeye başlamıştır.

ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI’NIN YÜKSELEN İVMESİ BİRİLERİNE RAHATSIZLIK VERDİ

Son günlerde bazı basın-yayın organlarında hırsı aklından daha önde olan ve sendikamızın örgütlenme başarısını gölgeleme amacını taşıyan kişiler tarafından sendikamız Öz İplik-İş ile ilgili ithamlarda bulunulmaktadır. 

Öz İplik-İş Sendikası Başkanları olarak;

Bu haberlerin maksatlı ve yalan haber olduğunu biliyoruz. Habere konu olan iddiaların bir bölümünün yargıda olduğunu, söz konusu haberlerin büyümekte olan teşkilatımızı yıpratmaya yönelik bir girişim olduğunun farkındayız.

Son olarak da bu girişime; 2007 yılından beri bu teşkilatın içerisinde olup her seferinde hem yargıda hem sosyal medyada ‘bize yapılan saldırılara en güzel cevabı hukuk yoluyla vereceğiz’ diyen kişinin son zamanlarda teşkilattaki geleceğinin belirsizleşmesi üzerine alet olduğunun bilincindeyiz.

Bu şahıs genel merkez nezdinde, bütün başkanlara da iftira atmış, teşkilatımızı zan altında bırakmıştır. Öz İplik-İş teşkilatı/ailesi olarak biz bir bütünüz.

Öz İplik-İş Sendikası son zamanlardaki sahadaki etkinliği ile büyümesiyle, yenilikçi projeleriyle  üyelerini bilgilendirme faaliyetlerine devam edecektir.

Söz konusu haberlerin sebebi bellidir. Genel kurul öncesinde haberlerin tekrar tekrar ısıtılıp verilmesinden hangi maksata hizmet ettiğinin de bilincindeyiz. Hiçbir saldırı girişimi bizi yıpratmaz, aksine gücümüze güç katar.

Öz İplik-İş Sendikasının denetim mekanizmalarının işleyişinde de herhangi bir skıntı bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU

 

FOTOĞRAFLAR