HABER 26  EYLÜL  2018

İnanç, H&M Tedarikçi Seminerinde Konuştu

Genel Başkanımız Murat İNANÇ, H&M tarafından düzenlenen tedarikçi seminde konuştu.

Genel Başkanımız Murat İnanç, H&M’nin 41 seçilmiş tedarikçisinin davetli olduğu,  işkolumuzdaki sendika temsilcilerinin ve işkolumuzdaki sendikaların örgütlü olduğu işveren temsilcilerinin bulunduğu “ H&M Tedarikçi Semineri”nde bir konuşma yaptı.

26 Eylül 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen toplantıya,sendikamızdan 30 kişilik bir heyet katıldı. Genel Başkanımız Murat İnanç, toplantıda yaptığı konuşmada, Öz İplik-İş Sendikasının 1978 yılında Merkezi Ankara’da olmak üzere Gaziantep’te kurulduğunu, 40 yıllık bir geçmişi olan deneyimli bir sendika olduğunu belirtti.

Belki de hiçbir zaman bir araya gelemeyecek üreticilerin, sendikacıların birbirini tanıma fırsatı bulduğu toplantıyı gerçekleştiren H&M’e de teşekkür etti. İnanç, konuşmasında şu konulara değindi:

İŞÇİ-İŞVEREN HENÜZ BİRBİRİNİ ANLAYAMAMIŞ, BEKLENTİLERİ FARKLI İKİ ORTAKTIR

Genel Başkanımız Murat İnanç, yıllar önce Malatya’da işçi olduğunu işçilerin hak ve talepler konusunda belli düşüncelerinin bulunduğunu,  Öz İplik-İş’le tanışmasının ardından da toplu iş sözleşme sürecinde işveren tarafının işçilerle ilgili görüşlerini dinleme fırsatı bulduğunu belirterek, “Orada anladım ki aslında birbirini henüz anlamamış, beklentileri farklı iki ortak  söz konusu. İşçilerin işe girdiğinde hayalleri ve beklentileri oluşuyor. Aynı düzlemde işverenin de işçi alırken bazı hedefleri oluyor. İşte ben de sendikaya geçtiğimde burada iletişim eksikliği olduğunu ve doğru iletişim kurmanın gerekliliğine inandım. Öz İplik-İş Sendikası olarak işverenlerle görüşmemizde önemle altını çizdiğimiz bir konu daha var ki; gün içerisinde  işveren ve vekilleri işletme içerisini geziyorsa tebessümle işçilere merhaba etmesidir. Bu ve benzeri davranışlar her iki tarafta da olumlu etkiler bırakır. Ancak ‘sendika’  kelimesini duyduğunda tüyler diken diken oluyorsa bir işletmede orada sağlıklı bir iletişim kurulamamış demek oluyor”dedi.

İŞVERENLER, SENDİKALARI YÖNETİME ORTAK GÖRÜYOR

İnanç; Türkiye’de yapılan araştırmalarda işverenlerin sendikaları, yönetimlere ortak gördüklerini ve onun için sendikalara karşı oldukları verilerinin bulunduğunu belirterek, “ Bu sebeple sendikalar olarak bizim çok çalışmamız, kendimizi iyi bir şekilde anlatmamız lazım. İşverenlere ve vekillerine şunu söylemek lazım, ‘Bu işyeri sizin, yönetimi de sizin. Söz de sizde ama çalışan insanların hakları var birlikte karşılıklı bir diyalog yakalayabiliriz. Diyaloğu yakaladığımızda ortaya çıkacak sinerjiyi hep beraber görelim diyoruz. Biz sözleşme süreçlerinde üyelerimize üretime odaklanmamız gerektiğini belirtiriz. Önce üreteceğiz sonra ürettiğimiz katma değerden hak istemek için işverenin masasına gideceğiz” şeklinde konuştu.

ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI OLARAK EĞİTİM EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ

Genel Başkanımız Murat İnanç konuşmasında, Öz İplik-İş Sendikasının kurulduğu günden bu yana üyelerinin, mesleki eğitim ve sosyal formasyonlarını arttırmaya yönelik çeşitli eğitimler gerçekleştirdiğini belirtti.

PROJE VE ÖNERİLER KONUSUNDA DA ÖNCÜ BİR SENDİKAYIZ

Genel Başkanımız Murat İNANÇ, eğitimin en önemli önceliklerinden biri olduğunun altını çizerek, eğitim faaliyetlerini projelerle de desteklediklerini söyledi.

Beyaz Bayrak Projesi

ÖZ İPLİK-İŞ olarak 2012 yılında, iş sağlığı ve güvenliği, kayıtdışı-çocuk işçiliği gibi yasa dışı çalışma uygulamaları yapmayan, sendikal örgütlenmenin olduğu işyerlerine, idari prosedürler, çeşitli teşvikler için pozitif ayrımcılık yapılmasını öneren bir proje geliştirdik. Belirlenecek kriterlere uygun çalışan işyerlerine “beyaz bayrak” verilmesini önerdik. Bu önerimizi hükümete sunduk.

Memnuniyetle belirtmeliyim ki bu önerilerimizden bazıları daha sonra hayata geçti. Örneğin, toplu sözleşme imzalanan işyerlerinde asgari ücret desteğinin daha yüksek uygulanması ilk Sendikamız Beyaz Bayrak projesi içinde önermişti.

İş Sağlığı ve İşçi Güvenliğinin Eğitim Müfredatına Alınması

Bir diğer önerimiz iş sağlığı ve işçi güvenliğinin eğitim müfredatına alınmasıydı. Hükümetin çeşitli eylem planlarında bu önerimiz gündeme alındı ve hayata geçirilmesini bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’na çalışma hayatının okullarda ders olarak okutulmasına ilişkin bir yazı yazdık.

Sosyal Diyalog ve Eğitim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi

Malatya’da, Sosyal Diyalog ve Eğitim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi projesini yürüttük.Proje kapsamında bakanlıkla yaptığımız görüşmeler sonucu arşivlerinde kayıt dışılığın ve kayıt dışı çalışmanın zararlarını anlatan bir film çalışmasının olmadığını öğrendik. Kayıt dışıkla sendikamız bir kısa film hazırladı. Bu konudaki eksikliği de ilgili yerlere bildirdik. Bir süre sonra okullarda kayıt dışılığı anlatan dersler anlatılmaya başlandı, video gösterimleri sunuldu.

Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın istihdamının Arttırılması Projesi

İşkolumuz kadınların yoğun olarak çalıştığı bir sektör. NORVEÇ Büyükelçiliği katkılarıyla “Sosyal Diyalog ve Eğitim Yoluyla Kadın İstihdamının Arttırılması” projesini yürütüyoruz. Bu projemiz içinde elbette cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele boyutu da var.  Proje kapsamında Tokat’ta işgücüne dahil olmayan kadınlara eğitim veriyoruz. Ve eğitim sonunda, eğitim alan kadınları işverenlerle bir araya getireceğiz, istihdama katılmalarını sağlayacağız.

İşçiler Sendikalaşma Haklarını Özgürce Kullanabilmeliler

Dünya değişti, şartalar değişti. Hepimiz bir şekilde artan maliyet baskısıyla karşı karşıyayız. İşverenlerin ‘birde sendikayla uğraşamam’gibi düşünceleri varsa lütfen sendikalaşmanın avantajlarını bir tarafa koysunlar. Bizce sendikalı olmakta tüm işletmeler için fayda vardır. Şunu hiçbir zaman işçinin aklından çıkaramazsınız. İşçiye hangi şartları sunarsanız sunun,işçinin kafasında ‘sendikalı olsaydım daha iyi olurdu’ düşüncesi olacak.  Bunu hiçbir zaman silemezsiniz.  Öyleyse sanayileşme daha ilerledikçe sendikalaşma daha da artacak. Sendikalaşma konusunda hiçbir şekilde zorlama olamaz. İşverenlerin, sendikalara üye olma hakkı varsa işverenler kendi derneklerine üye olma haklarını özgürce kullanıyorsa, işçilerde bu haklarını özgürce kullanabilmeliler.

FOTOĞRAFLAR