HABER 15  EKİM  2018

Öz İplik-İş Sendikası Kayseri Şubesi Olağan Genel Kurul İlanı

Sendikamız Kayseri Şubesi Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 04.11.2018 tarihinde saat 11.00’de Sivas Caddesi M. Alemdar İş Merkezi Kat:2 Kayseri adresindeki "Tuana Restaurant'da ’de yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 18.11.2018 tarihinde saat 11.00’de Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Cenneci Sokak Boduroğlu İş Merkezi No:5 Daire 7 Kat:4 Melikgazi/Kayseri  adresindeki şube binasında yapılacaktır.

6356 sayılı yasa gereğince ilan olunur.

 

ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

 

G Ü N D E M                                   :

1- Yoklama ve Açılış

2- Divan Teşekkülü

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4- Genel Başkanın Konuşması

5- Yönetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve ibra

6- Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve   ibra

7- Seçimler

8- Dilek ve Temenniler

9- Kapanış

FOTOĞRAFLAR