HABER 13  KASIM  2018

“Yaşam Ücretine Doğru” Toplantısı İstanbul’da Gerçekleşti

IndustriALL Küresel Sendika ve Friedrich Ebert Stiftung’un düzenlediği (Aksiyon-İşbirliği-Dönüşüm) proje toplantısı gerçekleşti.

IndustriALL Küresel Sendika ve Friedrich Ebert Stiftung (FES)’un düzenlediği ACT (Aksiyon-İşbirliği-Dönüşüm) projesi toplantısı 12-13 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti.

The Point Hotel’de gerçekleşen proje toplantısına, Genel Sekreterimiz Rafi Ay, Çerkezköy İlçe Başkanı Samet Ceylan, Çorlu Şube Eğitim Sekreteri Canan İşbilen, İstanbul İl Sekreteri İbrahim Yıldız, Çorlu Şube Uzmanı Mesut Yakan ve Uzman Yardımcısı Tilbe Gocuklu katıldı.

Program,  FES Türkiye Temsilcisi DR.Felix Schmidt, İndustriAll Global Union Direktörü Hajagos-Clausen ve İndustriALL Küresel Sendikanın Türk Üyelerinin açılış konuşmalarıyla başladı.

Genel Sekreterimiz Rafi Ay yaptığı açılış konuşmasında asgari ücret tespit komisyonunun yapısından bahsederek “ Biz HAK-İŞ ve Öz İplik-İş Sendikası olarak asgari ücret tespit komisyonunun yapısını eleştiriyoruz. Tespit komisyonunda en büyük konfederasyonun yer alması, diğer konfederasyon ve sendikalara söz hakkı tanınmamasını eleştiriyor ve doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki bu sefer asgari ücret mevcut komisyon yapısıyla belirlenmez ve fikirlerimiz alınır ” şeklinde konuştu. AY, ayrıca tekstil sektöründe kayıt dışılığın yüksek olduğuna ve asgari ücretin altında çalışanların bulunduğuna da dikkat çekti.

Toplantıda Christina Hajagos- Clausen tarafından‘ ‘Yaşam Ücreti Kavramı ve Aksiyon, İşbirliği ve Dönüşüm (ACT)’’ insiyatifinin tanıtımı, ACT Direktörü Frank Hoffer tarafından ‘’Satın Alma Pratikleri, Ücretler ve Çalışma Koşulları, Emek Maliyeti Hesaplaması’’,ILO Ulusal Proje Koordinatörü Melahat Güray tarafından‘’ Sektörel Toplu İş Müzakerelerinin İçerdiği Konular’’ başlıklarında sunum gerçekleştirdiler.

Toplantının ikinci gününde ise IndustriALL Küresel Sendika Kıdemli Danışmanı Engin Sedat Kaya tarafından ‘’ İşyeri/İşletme Toplu İş Sözleşmeleri Karşısında Sektörel Toplu İş Sözleşmesi’’,  Christina Hajagos-Clausen tarafından ‘’ Sektörel Toplu İş Sözleşmesinin Desteklenmesine Yönelik İletişim Stratejileri’’ eğitimleri verildi.

Eğitimlerin ardından, ‘Sektörel Toplu İş Sözleşmesi İçin Bir Eylem Planı Oluşturulması’ tüm katılımcılar görüşlerini dile getirdi. ACT konusu tartışmaya açıldı.

Yaşam Ücretine (Living Wage) Doğru isimli atölye çalışmasında yaşam ücreti, sektörel sözleşme, markaların satın alma pratikleri ve bu çerçevede emek maliyeti hesaplamaları konuları üzerinde duruldu.

Toplantı, etkinlik süresince edinilen kazanımların değerlendirilmesinin ardından  önümüzdeki süreçte atılacak olan adımların belirlenmesi ile son buldu.

 

 

FOTOĞRAFLAR