HABER 25  KASIM  2018

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

Öz İplik-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Pınar Özcan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Öz İplik-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı ve Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Asya Pasifik Bölge Başkan Yardımcısı Pınar Özcan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla şunları söyledi.

Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

Öz İplik-İş Sendikası olarak çalıştığımız işkolunda ve dünyanın her bölgesinde psikolojik ve fiziksel şiddet gören, taciz ve tecavüze uğrayan, ayrımcılığa maruz kalan, aile içi şiddet kurbanı olan ve hakları için mücadele eden tüm kadınların yanında yer alıyoruz.

Kadına yönelik şiddetin, insanoğlunun varoluşundan beri cinsiyetler arası eşit olmayan güçlerden yola çıkılarak uygulandığının farkındayız. Sadece ülkemizde değil, dünya genelinde kadınlar erkeklerle karşılaştırıldığında ikinci konumda olmaya mecbur tutulmaktadır. Erkeklerin kadınlar üzerinde kurmaya çalıştığı egemenlik ve kadınlara yönelik ayrımcılık uygulamaları kadınların toplumdaki ilerleme hızını yavaşlatmaktadır.

Kadınlar, içlerinde bulundukları toplumun onlara dayattığı baskı ve alışkanlıklar, sahip oldukları cinsiyetten utanç duymaları ve onlara sorulmadan onlar için uygun görülen rollere yerleştirmeleri nedeniyle yaşadıkları hayatın her evresinde fiziksel ve psikolojik şiddetin birinci öznesi olmaktadılar.

İnsan haklarının en temel unsurları olan, maddi ve manevi bütünlük hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, ifade özgürlüğü, eğitim hakkı, çalışma hakkı kadına yönelik şiddet ile ihlal edilmekte ve sessiz bir çığlık olarak her geçen gün yankı bulmaktadır.

2017 Dünya Ekonomi Forumu Cinsiyet Eşitliği Farkı Raporuna göre, Türkiye cinsiyet eşitliği açısından 144 ülke arasından 131. Sırada yer almaktadır.

Dünyada her üç kadından biri erkekler tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakılmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü(WHO), dünyadaki kadınların yaklaşık %35’inin hayatlarında tecavüzü yaşadıklarını açıklamıştır. Bu oran tam 1 milyar kadın demektir.

Avrupa Birliği’nde 28 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre kadınların %11’i cinsel, %43’ü duygusal şiddete maruz bırakılmaktadır.

2018 Ekim ayı içerisinde öldürülen 34 kadının 14’ü şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçmiştir.

Öz İplik-İş Sendikası olarak yürüttüğümüz projelerle kadına yönelik şiddeti engellemek için mücadele etmeye devam ediyoruz

Biz, kadına yönelik şiddete dur demek için öncelikle aile içi şiddete dur demek gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz projelerde ve sağladığımız eğitimlerde iş ve aile yaşamının dengelenmesi için erkek ve kadınlara birlikte eğitim veriyoruz.  Projemizle şiddetten uzak bir aile yapısı oluşturmaya çalışıyoruz.

Biz, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık suçlarında cezalar artmadıkça şiddet döngüsünün kırılamayacağını düşünüyoruz. Kadınlara sığınma evi açarak kadını koruma altına alan zihniyet yerine erkeklere ilköğretimden başlayarak eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyoruz

Biz, devletin kadınlara yönelik her türlü şiddet eylemini açık bir şekilde kınamasını, aile içi şiddeti ve genel olarak kadın ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek için kampanyalar, ana-baba eğitim programları başlatılmasını, kadınların ekonomik özgürlüğü için çalışmasının önündeki çocuk ve yaşlı bakımı gibi engellerin kaldırılmasını, medyanın, kadın ve çocuklara yönelik şiddeti bir malzeme olarak kullanmaktan vazgeçmesini, evde, sokakta, işyerinde, gözaltında, cezaevinde yaşanan kadına yönelik şiddetin sorumlularının yargılanmasını ve caydırıcı yasal tedbirler alınmasını istiyoruz

Zihinsel dönüşüm sağlanmadıkça kadına yönelik şiddet bitmez. Çünkü şiddet nerede, nasıl, kim tarafından uygulanıyor olursa olsun beslendiği kaynak aynıdır. 

Kadının ayakları üzerinde durmadığı her toplum yıkılmaya mahkum olur.

Öz İplik-İş Sendikası Kadın Komitesi