HABER 6  ARALIK  2018

ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI MALATYA ŞUBESİ GENEL KURUL SONUÇ İLANI

Öz İplik-İş Sendikası Malatya Şubesinin 02 Aralık 2018 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurulu Sonucu

Öz İplik-İş Sendikası Malatya Şubesinin 02 Aralık 2018 tarihinde yapmış olduğu  Olağan Genel Kurulu toplantısında, 6356 Sayılı Yasa'nın 14. maddesine göre;aşağıda isimleri yazılı olanlar Malatya Şubesinin zorunlu organlarına seçilmiş olup, aynı kanunun 9. maddesi 4. fıkrasına göre, üyelerimize ve ilgililere duyurulmak üzere ilan olunur.

 

Şube Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

   
Ali AĞ Şube Başkanı Ali YABAŞ
Oral ŞENTÜRK Şube Sekreteri Fikret POLAT
Ahmet ADAK Şube Mali Sekreteri Bahattin DEMİR
Murat ATLI Şube Teşk. Sekreteri Mejnun ÖZBEK
Nadim GÜLENER Şube Eğitim Sekreteri Hamza AYDAR
   

Denetim Kurulu Asil Üyeler

Denetim Kurulu Yedek Üyeler

       
Nusret YILMAZ Abuzer KARAKURT
Ramazan KAYA Murat KARADAĞ
Vahdettin ÖZDEMİR Mehmet ASLAN
   

Disiplin Kurulu Asil Üyeler

Disiplin Kurulu Yedek Üyeler

       
Nejdet AĞCAKULU Cumali ZİNCİRKIRAN
Metin KÜÇÜKKAYA Abuzer DEMİREL
Ömer KOKA Mustafa BURÇAK