HABER 12  ARALIK  2018

ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI GAZİANTEP ŞUBESİ GENEL KURUL SONUÇ İLANI

Öz İplik-İş Sendikası Gaziantep Şubesinin 09 Aralık 2018 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurulu Sonucu

Öz İplik-İş Sendikası Gaziantep Şubesinin 09 Aralık 2018 tarihinde yapmış olduğu  Olağan Genel Kurulu toplantısında, 6356 Sayılı Yasa'nın 14. maddesine göre;aşağıda isimleri yazılı olanlar Gaziantep Şubesinin zorunlu organlarına seçilmiş olup, aynı kanunun 9. maddesi 4. fıkrasına göre, üyelerimize ve ilgililere duyurulmak üzere ilan olunur.

 

Şube Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

   
Mehmet KAPLAN Şube Başkanı Harun KILIÇ
Mehmet Bahri KAPLAN Şube Sekreteri Mustafa KESKİN
Ramazan GÖĞÜŞ Şube Mali Sekreteri Nurettin ERDİNE
Ali GÖĞÜŞ Şube Teşk. Sekreteri İsmail YILMAZ
Ali KISA Şube Eğitim Sekreteri Şıh Mehmet GÖĞÜŞ
     

Denetim Kurulu Asil Üyeler

Denetim Kurulu Yedek Üyeler

       
Mehmet BOZOĞLU Mustafa KARADAĞ
Mustafa KAPLAN Hasan KARAKURT
Selahattin GEZER Kemal İLHAN
   

Disiplin Kurulu Asil Üyeler

Disiplin Kurulu Yedek Üyeler

       
Serdar DURGUN Emir YILDIRIM
Hacı KARABAĞ Kasım DEMİREL
Osman TÜRK Mehmet ŞAHİN