HABER 12  ARALIK  2018

H&M 2018 ADİL YAŞAM ÜCRETİ ZİRVESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNİ YAPTI

H&M Yaşam ücreti zirvesi 11 Aralık 2018 tarihinde Kamboçya’nın Phnom Penh şehrinde gerçekleşti. Adil Yaşam Ücreti Zirvesinde tekstil ve moda sektörler temsilcileri ve sosyal paydaşlar bir araya geldi.

Toplantıya farklı ülkelerdeki ulusal izleme komite üyelerinin yanı sıra OECD ve ILO temsilcileri de katıldı. 200’den fazla katılımcının olduğu zirveye sendikamızı temsilen Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Pınar Özcan katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Baş Ekonomist Dr. Andrew Staples yaptı.İlk bölümde Adil Yaşam Ücretleri - vizyondan yol haritasına konulu oturum gerçekleşti. H&M Group'un Üretim Müdürü David Savman ve H&M Grubu Sürdürülebilirlik Başkanı Anna Gedda’nın katıldığı oturumda sektörün en önemli konularından biri olan adil yaşam ücretlerinin küresel üretim pazarlarında nasıl sağlanacağı tartışıldı.
Daha sonraki oturumda Makro bakış açısıyla Yaşam ücretleri konusunda bir sunum gerçekleşti. Ardından Yol Haritası Oluşturma - son beş yılda neler oluyor? Konulu oturumda H&M Group Global Sosyal Sürdürülebilirlik Yöneticisi Jenny Fagerlin, bir değerlendirme yaptı.
Jenny Fagerlin, konuşmasında Adil işler oluşturmak ve bu sektörde çalışan insanlar ve toplumlar için daha iyi yaşam sağlamak adına ortak bir sorumluluğa sahip olduklarını belirtti.  Ücretlerin adil bir şekilde dağıtıldığından, düzenli olarak kontrol edildiğinden  ve işçilerin ihtiyaçlarının karşıladığından emin olmak üzere hayata geçirilen projeye ilişkin bilgiler veren H&M temsicisi Kasım 2013'te Berlin'de,H&M  küresel tedarik zincirindeki işçiler için adil yaşam ücreti elde etmek adına iddialı bir strateji belirlediklerini ve  5 yıl sonra, bugün ilerlemeyi, zorlukları ve sonraki adımları tartışmak ve çalışmalarımıza yansıtmak için markaları, akademisyenleri, STK'ları, sendikaları, ortakları, temsilcileri ve yatırımcıları bir araya getirdiklerini ifade etti
Jenny Fagerlin, ‘’Bu kritik konuda bizler kadar kararlı olan diğer paydaşlarla işbirliği yaparak, sektörümüzün ileriye doğru büyük atılımlar yapabileceğine inanıyoruz dedi.
Fagerlin, Adil Yaşam Ücreti stratejimizdeki ilk kilometre taşımıza ulaşmamız, çalışmamızın ilk beş yılını yansıtıyor ve geleceğe yönelik atılacak adımlara karar veriyoruz. Bunun bir parçası olarak, ETI Etik Ticaret Girişimi, stratejimizin bağımsız bir değerlendirmesini gerçekleştirdi.  Bu konunun, Adil Yaşam Ücreti Zirvesi’nde sunulmasından ve konuya olan -bağlılığımızın ETI tarafından tanınmasından gurur duyuyoruz. Yeni çalışma biçimlerini denediğimizden beri, sektör paydaşları ve uzmanları ile hem çabalarımızın hedefe ulaşmasını sağlamak hem de sektörün sektörel çaptaki zorlukları nasıl ele alması gerektiğini belirlemek için sürekli bir diyalog halindeyiz dedi.
Adil müzakereleri mümkün kılmak ve sektörel düzeydeki işbirliklerinin tüm sektöre yansımasına olanak sağlamanın hedef olarak belirlendiği projenin
1-Hazır Giyim işçilerinin demokratik olarak seçilmiş temsilcilerle temsil edilmelerinin sağlanarak güçlendirilmesi,
2- Tedarikçilerin şeffaf ve adil düzenlere sahip olmalarını sağlamak için iyileştirilmiş ücret yönetim sistemlerinin uygulanması ve hazır giyim işçilerinin ücretlerinin nasıl belirlendiğini ve artırılabileceğini bilmelerinin sağlanması hedeflerine ulaşıldığını ifade etti.
Fabrika seviyesinde yaptığımız çalışmalarla 930.000 adet hazır giyim işçisine ulaştık.  Bu beş yıl süresince, son dakika değişikliklerinden kaçınmak için satın alma pratiklerimizi de geliştirdik ve işçilik maliyetlerinin tedarikçilerle yapılan fiyat müzakerelerinin dışında kalmasını sağladık, bu sayede işçilik maliyetlerinin müzakerelerin bir parçası olması engellenmiştir. Bu durum, hazır giyim işçilerinin ücretlerinin, ürünlere ilişkin fiyat müzakerelerinden olumsuz etkilenmemesini sağlar. Tedarikçilerimize kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi anketler yoluyla soruyoruz ve bugün tedarikçilerimizin% 93'ü bizi adil bir iş ortağı olarak görüyor.
Sektörü değiştirme imkanı olan işbirlikleri kurduk. ACT, 20 marka ve IndustriALL Küresel Sendika’nın sorumlu satın alma pratikleriyle desteklenen, sektör çapında gelişecek toplu pazarlık anlaşmalarına ulaşmak için çalıştığı örneklerden biridir. Bu, sektör için sürdürülebilir iyileştirmeler getirecektir – işçilerin hangi fabrikada çalıştığı ya da hangi markaların tedarik sağladığı önemli değil. Bu anlaşmalar doğrudan ilgili taraflar - sendikalar ve işverenler - tarafından müzakere edilecek ve ücretlerin yaşam ücreti seviyesine yükseltilmesinde yetersiz olan asgari ücret mekanizması ile yer değiştirecek.
ACT’nin, sorumlu satın alma pratiklerine ilişkin Mutabakat Anlaşması’nı imzalayarak, toplu pazarlık anlaşması yoluyla sürekli bir ücret artışı sürecine giren ülkelerde kalmayı taahhüt ediyoruz. Ayrıca, satın alma fiyatlarımızdaki ücret artışlarını açıklamaya söz veriyoruz. Ne ülkeler ne de tedarikçiler ücret artışı nedeniyle iş kaybetme veya rekabet riskiyle karşı karşıya kalmamalıdır.
Hazır giyim işçilerine sürdürülebilir iyileştirmeler getiren diğer işbirlikleri ILO ile Mutabakat Anlaşmamız’ın yanı sıra IndustriALL Küresel Sendika ve İsveç Sendikası IF Metall ile imzalanmış Küresel Çerçeve Anlaşması’dır.
Ücret seviyeleri konusunda şimdiden bir ilerleme kaydedilmesine rağmen, önemli ücret artışlarının sağlanması tamamen fabrikalar ile yapılan çalışmaların sektörel toplu iş sözleşmeleri gibi sektörel çözümlere eşlik etmesi gerçeğine bağlıdır. Bu nedenle, ACT girişimi önemli  bir dönüm noktasıdır.
H&M için üretim yapan fabrikalarda ortalama ücret (fazla mesai hariç) % 24 (Kamboçya) ile  % 93 (Çin) arasında asgari ücret seviyesinden daha yüksektir. Ayrıca, ücret yönetim sistemlerini geliştiren 500 fabrikadaki ücret seviyesi (fazla mesai dahil) ,bu programlara henüz kayıtlı olmayan fabrikalardan, % 2 (Türkiye) ile % 11 (Endonezya) arasındadır.
Çalışmalar devam ediyor. Adil yaşam ücretine doğru ilerleme kaydetme taahhüdümüz her zamankinden daha güçlü. Gelecekteki çalışmalarımızda deneyimlerimizden öğrendiklerimizle birlikte geleceğiz. Ortaklarımızla birlikte, fabrika seviyesinin ötesine geçme ve sektör genelinde tüm hazır giyim işçileri için sistemli bir değişim yaratma olanağına sahip olacağız.
Bu tanım, temel bir insan hakkı olan, adil yaşam ücretinin tanımımızdır:
Yol Haritasının Değerlendirilmesi konusunda ise  Etik Ticaret Girişimi Direktörü Peter McAllister,  bir ETİ tarafından gerçekleştirilen bağımsız denetim sonuçlarına yönelik değerlendirmede bulundu.

Adil yaşam ücretlerinin sağlanması - etki, zorluklar ve deneyimler konulu oturumda ise  H&M Group Sosyal Program Yöneticisi Linda Ingolfsdottir ve H & M Group'ta Sürdürülebilirlik Müdürü (Bangladeş) Kiran Gokathoti bir konuşma yaptı.   H&M temsilcileri konuşmasında Her hazır giyim işçisi, yaşamak için yeterli bir ücret kazanmalıdır. İşçiler ve aileleri temel ihtiyaçlarını karşılamalı ve bir miktar ihtiyari gelir kazanmalıdır. Ücretler, yasal normal çalışma saatlerinde kazanılmalı, yıllık olarak gözden geçirilmeli ve düzenli olarak müzakere edilmelidir dedi.
Toplantı katılımcıları farklı bölümlerde düzenlenen 3 oturuma sırasyıla katılarak işyeri diyaloğu, Ücret yönetim sistemleri ve ACT konusunda bilgilerin verildiğini oturumları yakından izleyerek katkıda bulunma fırsatı buldu.
ACT yan etkinliğinde  Industriall Tekstil Direktörü Christina Hajagos Clausen,İsveç  IF Metal Sendikası Uluslararası İlişkiler Sekreteri Mats Svensson de panelde yer alarak bir sunum yaptı. 
Öğleden sonraki bölümde ise H&M Satın Alma Uygulamaları, Yaşam Ücretleri - nasıl ilerlemeyi hızlandırırsınız? Konularında tartışmaların gerçekleşmesinin ardından toplantı sona erdi.

FOTOĞRAFLAR