HABER 4  NİSAN  2019

HAK-İŞ / ILO “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” Ortak Programı’na Katıldık

Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” Projesi Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün 2019 Ocak ayından itibaren yürüttüğü “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” Projesi kapsamında Konfederasyonumuz HAK-İŞ ile birlikte işbirliği yapacağı çalışmaların lansmanı için 04 Nisan 2019 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya katıldık.

Toplantıya HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, ILO Türkiye Ofisi Uzmanları Ebru Özberk Anlı, Emel Akalın ve HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı ilgili üye sendikaların yöneticileri, kadın komitesi başkanları ve uzmanları katıldı.

Toplantıya sendikamızı temsilen, Genel Başkan Yardımcımız Turgay Ulutürk ve Kadın Komitesi Başkanımız Fulya Pınar Özcan katıldı.

ILO Türkiye Ofisi tarafından yürütülen ve 4 sene sürmesi planlanan “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” Projesi; Kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret farkını azaltmak, kadın liderliği artırmak, şiddet ve tacizin önlenmesi, iş ve aile yaşam dengesinin sağlanması, kadın istihdamının artırılması ve kadınlar için çalışma koşullarının iyileştirilmesini hedeflemektedir.

ILO Türkiye Ofisi, yürüteceği bu proje ile birlikte ev işçileri ve ev eksenli kadınları projenin hedef grubu olarak belirlemiştir.

Proje kapsamında Konfederasyonumuz HAK-İŞ ile işbirliği içerisinde bulunacak ILO Türkiye Ofisi, sektörel ve bölgesel farklılıkları belirleyerek çalışmalarını sonuçlandırıp, kadınların çalışma hayatında etkin rol almasını ve daha fazla söz sahibi olmasını beklemektedir. Bu noktada, konfederasyonumuzun kadın üye sayısı yüksek ve sektöre yönelik çalışmalarda önemli bulgular elde edecekleri üye sendikalar ile faaliyetlerini gerçekleştireceklerdir. Sendikamız Öz İplik-İş, Hizmet-İş Sendikası, Öz Büro-İş Sendikası, Öz Gıda-İş Sendikası ve Öz Çelik-İş Sendikası ilgili üye sendikalardır.

Kadın Komite Başkanımız Fulya Pınar Özcan toplantıda söz alarak “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” Projesi’ne fayda sağlayacak birçok projeyi hayata geçirdiğimizi belirtti. Çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik olarak Sosyal Diyalog Yoluyla Tekstil Sektöründeki Kadınların Çalışma Koşullarının iyileştirilmesi Projesi’ni Kayseri’de başarı ile tamamladığımızı, kadın liderliği artırmaya yönelik olarak Sendikalarda Kadın Liderler Yetiştirilmesi Projesi’ni gerçekleştirdiğimizi, şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik olarak Aksaray EROĞLU Giyim’de Şiddete Sıfır Tolerans Projesi’ni yürüttüğümüzü, kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak Eğitim ve Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın İstihdamının Artırılması Projesi’ni hayata geçirdiğimizi, iş ve aile yaşam dengesine uygun olarak Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi’ni tamamladığımızı ve Çalışma Yaşamında İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi ile devam edeceğimizi iletti. Bu anlamda Öz İplik-İş Sendikası olarak ILO’ya çok fazla katkıda bulunabileceğimizi vurgulayan Özcan, cinsiyete dayalı ücret farkını azaltma konusunun ETUC’ün en önemli başlıklarından biri olduğunu ve ILO’nun da bu konuyu gündeme almasından memnuniyet duyduğumuzu dile getirdi. Çalıştığımız alanlarda, yürüttüğümüz projelerden elde ettiğimiz deneyimleri ILO ile paylaşırken çalışmadığımız alanlarda ise birlikte yapılacak tüm işbirliklerinde aktif katkı sağlayacağımızı vurguladı.

Toplantı, proje kapsamında gerçekleştirilecek yol haritasının belirlenmesi ile sona erdi.

FOTOĞRAFLAR