HABER 17  MAYIS  2019

AY, ATLAS DENİM TEKSTİL’in Önünde Basına Açıklamalarda Bulundu

Genel Başkanımız Rafi AY, Adana Sarıçam’da faaliyet gösteren ve sendikamızın bir süredir örgütlenme faaliyeti yürüttüğü Atlas Denim önünde basına açıklamalarda bulundu.

AY; “Sendikaya üye olmak anayasal haktır. Sendikalaşmayı engellemek suçtur. İşçiler burada sendikaya üye olmak istiyor. Anayasal haklarını kullanmak istiyor. Atlas Denim işyerinde hukuksuzluk var.  Bu işyerinde örgütlenme özgürlüğü yok.  Atlas Denim işvereni; Anayasanın 51. Maddesini, 6356 sayılı yasanın 25. maddesi olan sendikaya üye olma özgürlüğünü ihlal ediyor” dedi.

Atlas Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de çalışan işçiler yaklaşık 1 aydır, yasaların kendilerine tanıdığı örgütlenme özgürlüğü hakkını kullanarak ve sendikamıza üye olma mücadelesi vermektedir. İşçilerin sendikalaşmasından ardından, sendikalaşmadan haberdar olan işveren ve işveren vekilleri sendikaya üye olunmaması yönünde işçilere baskı kurulmuş, daha da ileri gidilerek sendikal faaliyet yürüten sendikamız yetkililerine şiddet uygulanmıştır. Bu mücadeleyi kamuoyuna duyurmak üzere Genel Başkanımız Rafi AY, 17 Mayıs 2019 tarihinde Atlas Denim Tekstil fabrikasının önünde basına açıklamalarda bulundu.

Basın açıklaması Genel Başkan Yardımcılarımızın, Adana ve çevre illerde bulunan sendikamız teşkilatının, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'e bağlı sendikaların Adana'da bulunan başkan ve yöneticilerinin katılımları destekleriyle gerçekleşti.

Genel Başkanımız Rafi AY, basına şu açıklamalarda bulundu:

“Atlas Denim işvereni işçilerin sendikaya üye olma özgürlüğünü ihlal ediyor”

Sendikaya üye olmak anayasal haktır. Sendikalaşmayı engellemek suçtur. İşçiler burada sendikaya üye olmak istiyor. Anayasal haklarını kullanmak istiyor. Atlas Denim işyerinde hukuksuzluk var.  Bu işyerinde örgütlenme özgürlüğü yok.  Atlas Denim işvereni; Anayasanın 51. Maddesini, 6356 sayılı yasanın 25. maddesi olan sendikaya üye olma özgürlüğünü ihlal ediyor. Atlas Denim yetkilileri söz konusu tutum ve davranışlarıyla Türk Ceza Kanunu’nun 118’nci maddesi kapsamında kamu davasına da konu olabilecek suç işliyor. Öz İplik-İş Sendikası olarak uğraş verdiğimiz sosyal diyalog çabalarımız karşılık bulmuyor. İşçi kesimi olarak hak, adalet, insanca yaşam, insanca ücret talebimize karşılık şiddete maruz kaldık.

“Örgütlenme Anayasal haktır”

Geçtiğimiz günlerde fabrika önünde sendikal faaliyetlerimizi yürütmek isterken sendikamız yetkilileri işveren vekilleri tarafından saldırıya uğradı, darp edildi. Kamera kayıtları silindi. Saldırıya uğrayan yetkililerimiz darp raporu aldı ve gerçek ortaya çıktı. Suç duyurusunda bulunduk. Saldırganlara hatırlatmak gerekir ki : Örgütlenme Anayasal haktır. Buna karşı durursanız hele şiddet kullanırsanız Anayasal suç işlersiniz. Hapislerde çürürsünüz. Sizi işçi kardeşlerinize saldırtanlar dostunuz değil. Aklınızı başınıza alın.

“Atlas Denim İşverenine Sesleniyoruz:  Şiddet yanlısı, tehditkâr tutumdan vazgeçin”

Çalışanların sendikal haklarını tanıyın. Şiddet yanlısı, tehditkâr tutumdan vazgeçin. İşçilerin yasal temsilcisi sendikamız Öz İplik-İş’i tanıyın. Sendikadan kurtulmanın yollarını aramak yerine, işçilerin haklarına saygı göstermeyi deneyin. ATLAS Denim işverenleri: Bilin ki; bu girdiğiniz yol yol değil. ANAYASA’nın önünde duramazsınız.  ATLAS Denim emekçilerini, ÖZ İPLİK-İŞ’i durduramazsınız.  Biz kavgacı değiliz ama bize yönelik HER TÜRLÜ SALDIRIYI KARŞILAMA GÜCÜMÜZ VAR.  Bizimle, işçisiyle birlikte yürüyen her işyeri büyüdü, gelişti.  ATLAS DENİM İşçisinin örgütlenme mücadelesi durmayacak, ATLAS Denim emekçileri hak mücadelesini ÖZ İPLİK-İŞ çatısı altında verecek. Bunu böyle bilin!

“Çalışma barışının sağlanmasını istiyoruz”

Biz çalışma barışının sağlanmasını istiyoruz. İşverenin sendikalaşmaya karşı hasmane tutumundan vazgeçip, işçilerin sesine kulak vermesini istiyoruz. İşyerindeki işçilerin yaşadığı huzursuzluğun biran bitmesini istiyoruz.  İşverenin, işçilerin anayasal hakkı olan sendikaya üye olma özgürlüğüne saygı gösterip, yapılacak toplu sözleşme ile iş barışının sağlanmasını arzuluyoruz.

“Atlas Denim İşçileri bir an önce üyeliklerinizi tamamlayın”

Atlas Denim büyürken, sizlere asgari ücreti reva görmektedir. Sendikalı olduğunuzda sizler asgari ücrete çalıştıramayacak. Artık bu baskılara ve oyunlara boyun eğmeyiniz. Bir an önce üyeliklerinizi tamamlayınız. 684 bin üyesiyle HAK-İŞ, 30 bini aşkın üyesiyle sendikamız Öz İplik-İş Sendikası olarak yanınızdayız.

 

 

 

 

FOTOĞRAFLAR