HABER 10  MAYIS  2019

Sendikamız Önemli Bir Projeye Daha İmza Attı

İşyerinde Kadına Yönelik Taciz ve Şiddetin Önlenmesi Projesini İmzaladık

Çalışma yaşamında kadınlara yönelik şiddet ve tacizin iş yerinde kadınlar ile erkekler arasında yarattığı eşitsizlik, kadınların çalışma hayatına girmesine engel teşkil etmesi ve kariyerlerini geliştirmelerini engellemesi bununla birlikte ekonomik ve insan kaynağı bakımından maliyet ve motivasyon kaybı yaşatması ve toplumun çalışan kesimini derinden etkilemesinden hareketle sendikamız ‘İşyerinde Kadına Yönelik Taciz ve Şiddetin Önlenmesi’ Projesi’ni yürütmeye başlamıştır.

Kadınlara ve tüm çalışan kesime yönelik gerçekleşebilecek fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik olarak zarar veren tüm eylemlerin ortadan kaldırılmasını hedeflediğimiz projemiz eğitim çalışmaları ve takip eden faaliyetleriyle çalışma ortamına ve çalışanlara katkı sağlayacaktır.

‘‘İşyerinde Kadına Yönelik Cinsel Taciz ve Şiddetin Önlenmesi Projesi’’ Norveç Ankara Büyükelçiliği tarafından finanse edilerek 10 Mayıs 2019 tarihinde kabul edilerek uygulanmaya başlamıştır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Haziran 2018 yılında Uluslararası Çalışma Konferansı gündeminde ele almış olduğu ve Haziran 2019’da kuruluşunun 100. Yıldönümünde gerçekleşecek bir sonraki Uluslararası Çalışma Konferansında ‘İş Dünyasında Kadına ve Erkeğe Yönelik Şiddet ve Tacizin Sona Erdirilmesi Sözleşmesi’’nin  kabul edilerek üye devletler için bağlayıcı bir sözleşme ve tavsiye kararı oluşturulması hedeflenmektedir.

Çalışma yaşamında görülen şiddet ve türleri hususunda uluslararası bir mutabakatın oluşması ve bu tür eylemlerin önlenmesi için hükümetlerin, işçi ve işveren temsilcilerinin görev ve sorumluluklarını tanımlayan yasal bir çerçevenin benimsenmesi için çok önemli bir fırsat olarak görülen bu sözleşmenin çalışan kesim üzerinde endüstriyel kültür ve iş etiği konusunda kapasite artırıcı etkisi olacağı düşünülmektedir.

Öz İplik İş Sendikası yürüttüğü yenilikçi ve lider projeler ile tüm sosyal paydaşları yaptığı çalışmaların bir parçası haline getirerek çarpan etkisini artırmaya devam etmektedir. Sendikamız ‘‘İşyerinde Kadına Yönelik Taciz ve Şiddetin Önlenmesi Projesi’’ ile hem ILO’nun kuruluşunun 100. Yılında yürürlüğe koymayı hedeflediği sözleşme hem de cinsiyet eşitliği konusunda dünyanın lider ülkelerinden biri olan Norveç’in bu alanda yürüttüğü çalışmalar ile eş zamanlı faaliyet göstermeyi hedeflemektedir.

İşyerinde şiddete yönelik farkındalığı artırarak konuya ilişkin rehber olacak politikalar oluşturmak ve işyeri şiddetine karşı mücadelenin bir parçası olmak hedefiyle yola çıktığımız bu projemiz kapsamında şiddet ve tacizin sosyal taraflarla kapsamlı olarak görüşülmesi, geçmişten gelen algılayışların ele alınarak şiddet karşıtı bir zihinsel dönüşüm sağlanması ve bu algının sendikal camiadan yola çıkarak toplumun her kesiminde farkındalığı artırması beklenmektedir.

Gri yaka, mavi yaka ve kadın komite üyelerinden oluşan 350 kişinin eğitim alması hedeflenen bu projenin iş dünyasının konuya yönelik eğitim ihtiyacı dikkate alındığında hedef kişi sayısı daha da artacaktır.

Projemiz; taciz ve şiddetin öznesi haline getirilen kadın çalışanlar odağında yürütülecek faaliyetler ile birlikte çalışma ortamlarında şiddet ve türlerinin, şiddet içerikli tutum ve davranışları sona erdirecek değişiklikler yaratarak saygın iş koşullarının sağlanmasında öncü rol üstlenecektir.