HABER 28  HAZİRAN  2019

Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) İcra Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) İcra Kurulu toplantısı 27-28 Haziran 2019 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi.

Toplantıya ETUC Kadın Komitesini ve Hak-İş’i temsilen Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Pınar Özcan katıldı.

Toplantıda gündem ve tutanakların onaylanmasının ardından ETUC Genel Sekreteri Luca Vicentini raporunu sundu. Vicentini, Avrupa’da gerçekleşen seçimlerin sonuçlarını, gelecek dönem statejileri, ILO Konferansı, ETUC’ün komisyona yönelik iletişim biçimini, Avrupa konseyinin gençlere yönelik haklarının korunmasına ilişkin çalışmaları, iklim hareketi için gençlerin pozisyonunu, işçileri yüksek sıcaklıklara karşı korumaya ilişkin gerçekleşecek olan fotoğraf eylemini, AB-İsviçre görüşmelerini ve ETUC yapısına ilişkin oluşturulan tabloyu icra kurulu üyeleriyle paylaştı.

Avrupa’da gerçekleştiren seçimleri değerlendiren Vicentini, aşırı sağ partilerin tüm oyların 1/3’ünü alması beklenirken %20 oy aldığını söyledi. Brexit’in 31 Ekim’de gerçekleceğini belirten Vicentini Avrupa’daki siyasi gelişmelere ilişkin bilgiler verdi.

Parlemento’da farklı düzeylerde programlara yönelik lobi çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Vicentini, toplu iş sözleşmeleri ve minimum ücret düzeyleri öncelik alanımız olmalı dedi. Bükreş’te ETUC tarafından düzenlenen üst düzey toplantıyla ilgili bilgi paylaşan Vicentini, sosyal ortakların toplu iş sözleşme sistemlerini ulusal düzeyde desteklemeleri çok önemli dedi. Etkin işleyen toplu iş sözleşme mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu belirten Vicentini, toplantının sonucu genel anlamda çok olumluydu, şirket düzeyinde imzalanan sözleşmeler yerine sektörel sözleşme olması konusunda tüm taraflar olumlu düşünceye sahip dedi.

Genel sekreterinin raporunun ardından kongre dokümanları değerlendirildi.  

6. Gündem maddesi olarak ülke özelinde tavsiyeler ve 2019 sömestre konusunda ETUC yaklaşımı görüşüldü. Bu konuya ilişkin bir sunum yapan konfederasyon sekreteri Liina Carr, Komisyondan Kaliteli sağlık servisleri, emeklilik yaşı, daha fazla özel ve kamu yatırımı, daha yüksek ücretler gibi taleplerimiz oldu. Bu talepler maalesef göz ardı edildi. Sendikaların dahiliyeti ulusal düzelde maalesef iyileşmedi dedi. Sendikaların sömestre sürecine daha fazla dahil olmaları gerektiğini belirten Carr, bunun 2030 BM hedefleri ve sürdürülebilir gelişmeye ulaşmak için de gerekli olduğunun altını çizdi.

7. gündem maddesi olarak Ulusal enerji ve iklim planları taslağı ile ilgili Etuc pozisyonu görüşüldü. Konfederasyon sekreteri Ludovic Voet konuyla ilgili raporun takdimini yaptı.   Voet, Sosyal diyaloğun çok önemli olduğunu vurguladı. 209 yılının iklim değişikliği ve AB’de adil bir geçiş için önemli bir yıl olduğunu ifade eden Voet, 2030 ve 2050 hedeflerini göz önünde bulundurarak, Avrupa Komisyonu ve üye devletlerin iklim ve enerji politikalarını izlemeye devam etmenin önemine vurgu yaptı. Bu politikaların tüm çalışanlar için adil bir geçişe yol açmasını sağlamalıyız dedi.

Son olarak ise Passarelle Maddesi hususunda ETUC pozisyonu tartışıldı. Konuya ilişkin sunumu Genel sekreter yardımcısı Ester Lynch yaptı.

ETUC’un şu ana kadar ‘passerelle cümleleri’ konusunda belirli bir pozisyon almadığını belirten Lynch ETUC tarafından yalnızca daha etkin karar alma prosedürü olmasına ilişkin spesifik görüş bildirildiğini belirtti.

ETUC’ün, AB Komisyonunun, çalışanlar, aileleri ve toplulukları için AB düzeyinde iyileştirmeleri güvence altına almanın bir yolu olarak “passerelle cümlelerinin” nasıl kullanıldığını keşfetme önerisini desteklediğini belirten Lynch, ETUC desteği koşulsuz değildir dedi.

Sonuç olarak  ETUC’ün, Komisyon tarafından başlatılan tartışmayı, AB’de karar alma sürecini hızlandıracağı için desteklediğini belirten Ester Lynch , Son yıllarda edinilen deneyimler oybirliği ile yapılan oylamanın işçilerin aleyhine olarak ilgi mevzuatının kabul edilmesini yavaşlattığını göstermiştir dedi

İcra Kurulu toplantısı icra kurulu üyelerinin tartışma ce soru cevapla katkılarının ardından sona erdi. Toplantı sonunda işçileri yüksek sıcaklıklara karşı korumaya ilişkin fotoğraf çekimi gerçekleşti.

 

FOTOĞRAFLAR