HABER 9  TEMMUZ  2019

AY, İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Eğitiminde Konuştu

Genel Başkanımız Rafi AY, İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projemizin eğitim toplantısına katıldı.

Sendikamız tarafından yürütülen, Norveç Büyükelçiliği tarafından finanse edilen İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi kapsamındaki düzenlenen eğitimlerimizin ikinci grubu Düzce Örma Tekstil ’de gerçekleşti.

08-09 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen eğitimimizin ikinci grubuna ; Genel Başkanımız Rafi AY,Düzce İl Başkanımız Telat Örnek, Proje Koordinatörümüz ve Kadın Komitesi Başkanımız Pınar Özcan, Düzce İl Sekreterimiz ve Kadın Komitesi İl Sorumlumuz Arife Akay, Uzman Yardımcımız Tilbe Gocuklu, Düzce İl Başkanlığı yönetimi, eğitim uzmanlarımız, Örma Tekstil işveren vekilleri ve işçiler katıldı.

Eğitimin açılışında Proje Koordinatörümüz Pınar Özcan ise proje tanıtımını gerçekleştirerek,   projenin hedefleri, uygulanacak faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Sendikamızın kadına yönelik faaliyetlerini kapsamlıca anlatan Özcan, Türkiye’de kadın üyelerimize yönelik somut ve örnek alınan projeler üreten nadir sendikalardan biri olduğunun altını çizdi.

09 Temmuzdaki toplantımızda Genel Başkanımız Rafi AY, eğitimin kapanış konuşmasını gerçekleştirerek şu açıklamalarda bulundu:

‘’İşyerinde şiddet, hem gelişmekte olan ülkelerde hem de gelişmiş ülkelerde giderek büyüyen küresel bir sorundur. İşyeri şiddeti temel olarak eşitsizlik, ayrımcılık, damgalanma ve çatışmayla ilişkilidir.

İşyeri şiddetine veya tacizin bir formuna maruz kalan işçilerin oranı Avrupa Birliği (AB28) ülkelerinde %14 olarak bulunmuştur.

Türkiye'de işyeri şiddetinin (yalnızca fiziksel şiddet, şiddet eğilimi, rahatsız edici veya tehdit edici davranışlar) görülme sıklığı bir yıl içerisinde beş yüz binin üzerindedir. Bu şiddet türlerine ağırlıklı olarak kadınlar maruz kalmaktadır.

İşyerinde şiddet uygulamaları aile içi şiddet uygulamalarında olduğu gibi bildirim eksikliği nedeni ile çoğu kez gizli kalmaktadır. Konu önemsenmemekte, bazen de işin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Konuyla ilgili daha güvenilir veriler ölümlü ya da ağır yaralanma ile sonuçlanan olaylara ilişkindir. Ölümcül olmayan fiziksel saldırı içerikli şiddetten cinsel tacize kadar geniş bir kapsamı olan bu uygulamalar genellikle gerçekte olduğundan daha az bilinmekte ve daha az rapor edilmektedir

Bazı işyerlerinde şiddet riski diğerlerine göre daha yüksektir. Tekstil sektörü de yüksek risk içeren sektörlerden birisidir.

Sendikalar işyeri şiddetinin önlenmesine ilişkin stratejilerin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve uygulanmasında önemli roller üstlenmelidir.

Bu bilinçle sendikamız Kadına yönelik işyeri şiddet ve tacizinin sona ermesi için  bir iyileştirme süreci için önemli bir görev üstlenmiştir.

Sendikamız, bugüne kadar Kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesinden, istihdama katılımlarının arttırılmasına, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalarının sağlanmasından, iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılmasına yönelik bir çok somut projeyle kadınların sosyal, ekonomik yaşam koşullarının iyileştirilmesinde öncü rol üstlenmiştir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması hususunda çalışmalarımız bu projeyle de devam edecektir.

21 Haziran 2019 tarihinde Uluslararası Çalışma Örgütü, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde başlayan 108’inci Uluslararası Çalışma Konferansı’nı iki haftalık yoğun çalışmanın ardından sona ermiştir

187 ülkeden 5 bin 700'den fazla işçi, işveren ve hükümet delegesinin katıldığı "İyi bir iş ile daha iyi bir gelecek inşa etmek” ana temasıyla gerçekleşen 108. ILO Konferansında İş Dünyasında Şiddet ve Tacizin önlenmesiyle ilgili sözleşme ve tavsiye kararı kabul edilmiştir.

Oluşturulan yeni standartlarla birlikte herkesin şiddet ve tacizden arınmış bir iş yaşamına erişim hakkı için önemli bir adım atılmıştır .

İşte tam bu noktada Norveç Büyükelçiliği tarafından finanse edilen, İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi, 10 Mayıs 2019 tarihinde kabul edilerek; sözleşmenin kabulü öncesi uygulanmaya başlanmış ve iş dünyası için çok önemli bir örnek oluşturacaktır.

Sendikamız İşyerinde Kadına Yönelik Taciz ve Şiddetin Önlenmesi Projesi ile İşyerinde şiddete yönelik farkındalığı artırarak konuya ilişkin rehber olacak politikalar oluşturacaktır.

Projemiz; taciz ve şiddetin öznesi haline getirilen kadın çalışanlar odağında yürütülecek faaliyetler ile birlikte çalışma ortamlarında şiddet ve türlerinin, şiddet içerikli tutum ve davranışları sona erdirecek değişiklikler yaratarak sizler için saygın iş koşullarının sağlanmasında öncü rol üstlenecektir.

İşyerinde meydana gelen şiddet olayları kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği gibi önemli mali kayıplara da neden olmaktadır. Bu proje aynı zamanda iş yerlerimiz verimliliğin arttırılması için önemli bir çalışma olacaktır. 

Projemizle Çalışma hayatının kalitesinin geliştirilmesi , çalışmanın, çalışma koşullarının ve çalışma çevresinin insana uygun duruma getirilmesi, çalışma yaşamından kaynaklanan sorunların en aza indirgenmesi sağlanacaktır.’’

Projemiz kapsamında verilen eğitimlerde, eğitim uzmanlarımız tarafından İşyerinde Pozitif İletişim, İş Etiği ve Endüstri Kültürü, İşyeri Şiddeti ve Türleri ile Şiddet ve Tacizin Önlenmesi üzerine eğitimler verildi ve bireysel koçluk görüşmeleri gerçekleşti.

Eğitime katılan katılımcılar için hazırlanan Sertifika Töreninin ardından toplu fotoğraf çekiminin ardından eğitimin son buldu.

 

 

FOTOĞRAFLAR