HABER 19  TEMMUZ  2019

Sektörler Arası Deneyim Paylaşımı Toplantısı’na Katıldık

Adana Sanayi Odası, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü iş birliğinde “Sektörler Arası Deneyim Paylaşımı Toplantısına gerçekleşti.

 

19 Temmuz 2019 tarihinde Adana Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya Genel Başkan Yardımcımız Muzaffer Birdoğan ve Stajyerimiz Zeynep Birdoğan katıldı.

‘’Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi” çerçevesinde sektörler arası tecrübe paylaşımı kapsamında düzenlenen toplantı, Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Bora Kocaman, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim Demircan, ILO Ulusal Program Yöneticisi Ceren Ababay Tosyalı, H&M Türkiye Temsilcisi Gökay Kahraman, Ferrero Sosyal Sürdürülebilirlik Koordinatörü Neslişah İnan, ve tarım ve tekstil sektöründe yer alan firmaların işveren vekillerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Çok paydaşlı ve çok aktörlü bir ekip haline gelerek çocuk işçiliğine son vermeyi hedefleyen toplantıda, Uluslararası Çalışma Örgütü, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da vermiş oldukları desteklerle Türkiye’de çocuk işçiliğine son verme amacıyla hali hazırda bazı projeler sürdürmekte olduklarını ve bu toplantıda da farklı sektörlerden farklı deneyim ve fikirleri de alarak bu projelerin sürekliliğini arttırmayı hedeflediklerini belirttiler.

Genel Başkan Yardımcımız Muzaffer Birdoğan toplantıda söz alarak sendikamızın daha önceden hazırlamış olduğu “Türkiye'deki Konfeksiyon ve Tekstil Sektörlerinde Çalışma Koşullarını İyileştirmek ve Çocuk İşçiliğini Ortadan Kaldırarak İşçi ve İşveren Kapasitelerinin Güçlendirilmesi” Projesi’nden bahsederek sendikamızın da konuyla yakından ilgili olduğunu ve her zaman bu ve benzeri projelerin sendikamız tarafından destekleneceğini belirtti.

2012 yılının son aylarında Ordu’da başlatılan, CAOBISCO (Çikolata, Bisküvi ve Şekerleme Sanayicileri Derneği) ve Hollanda Krallığı tarafından finanse edilen ‘’Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi” Türkiye’nin çocuklarla alakalı ilk kamu-özel sektör ortak projesi olmaktadır ve 2020 yılında üçüncü fazının tamamlanması planlanmaktadır.

Toplantıda tekstil sektöründe çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik öneriler ve hedeflenmesi gereken yol haritası da tartışıldı.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün projesini sunmasıyla başlayan toplantı, katılımcıların soruları ve fikir beyanlarıyla devam etti ve geçmiş dönemlerde yürütülen projelerin sunulması ve deneyimlerin paylaşılmasıyla son buldu.

 

FOTOĞRAFLAR