HABER 24  EYLÜL  2019

Tekstil Sektöründe Kayıt Dışılığı Tartıştık

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi Toplantısına Katıldık.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından , Tekstil sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesi, kayıt dışı ekonominin kayda alınması, vergi, uygulamalarında adaletin ve vergi güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir çalıştay gerçekleştirildi.

23-24 Eylül 2019 Ankara’da gerçekleşen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının davetli olduğu toplantıya Genel Başkan Yardımcımız Turgay Ulutürk katıldı.

Tekstil sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesi, kayıt dışı ekonominin kayda alınması, vergi, uygulamalarında adaletin ve vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalıştayda; tekstil sektöründe yer alan oyuncuların değerlendirilmesi, sektörde kayıt dışılık ve kayıtdışılığa neden olan sorunların analizi tespiti ve çözüm önerileri ile sanayi 4.0 masaya yatırıldı.

Katılımlarıyla toplantıya büyük katkı sağlayan Genel Başkan Yardımcımız Turgay Ulutürk, toplantıda Tekstil sektöründe kayıt dışılığın oldukça yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Sektörde çalışan her kayıt dışı işçi kayıtlı çalışan için, her kayıt dışı işletme de kayıtlı işletmeler için ciddi tehlike oluşturmaktadır. Haksız rekabet söz konusudur. Sendika olarak Beyaz Bayrak projemizde dile getirdiğimiz gibi kayıtlı ve sendikalı işletmelere bir şekilde pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Sektörde kayıt dışılığın panzehiri sendikalaşmadır. Sendikalaşmanın olduğu yerde kayıt dışılıktan bahsetmek mümkün değil” açıklamalarında bulundu. 

FOTOĞRAFLAR