HABER 24  EYLÜL  2019

IndustriALL Küresel Sendika Küresel Çerçeve Sözleşme (KÇS) Uygulamaları Küresel Toplantısı’na Katıldık

IndustriALL Küresel Sendika Tarafından "İşçi Haklarının Güçlendirilmesi: Sendikal Örgütlenme, Toplu İş Sözleşmeleri ve Tedarik Zinciri Endüstri İlişkileri’ başlığıyla İzmir’de Düzenlenen Toplantıya Katıldık

IndustriALL Küresel Sendika tarafından düzenlenen DGB Bildungswerk (Alman Sendikalar Birliği) tarafından finanse edilen Küresel Çerçeve Sözleşme (KÇS) Uygulamaları Küresel Toplantısı, ‘İşçi Haklarının Güçlendirilmesi: Sendikal Örgütlenme, Toplu İş Sözleşmeleri ve Tedarik Zinciri Endüstri İlişkileri’ başlığıyla 23-24 Eylül 2019 tarihinde İzmir’de gerçekleşti.

İşkolumuzdaki sendika temsilcilerinin, sendikaların örgütlü olduğu firmalarda üretim yapan marka temsilcilerinin ve yurt dışından davetli olan sendika temsilcilerinin davetli olduğu toplantıya sendikamızı temsilen Genel Başkan Yardımcımız İbrahim Yıldız, Genel Sekreterimiz Samet Ceylan, Genel Denetim Kurulu Üyemiz, Şık Makas Cross Jeans Baştemsilcimiz ve Kadın Komitesi Başkan Yardımcımız Canan İşbilen, Sarar Baştemsilcimiz ve Kadın Komitesi Başkan Yardımcımız Zeynep Dal,Tokat İl Başkanımız Fatih Arslantaş, Uzman Yardımcımız Tilbe Gocuklu, Örgütlenme Uzmanımız Ferit Karadağ ve Tokat Kadın Komitesi İl Sorumlumuz Esra Arar katıldı.

Toplantı Tekstil Hazır Giyim Ayakkabı ve Deri (THGAD) Küresel Sektör Eş Başkanı Athit Kong’un açılış konuşmalarıyla başladı. Kong’un ardından Genel Başkan Yardımcımız İbrahim Yıldız, misafirlere yapmış olduğu karşılama konuşmasında içeriği çok zengin ve faydalı olan bu toplantıyı gerçekleştirmelerinden dolayı IndustriALL Küresel Sendika’ya teşekkürlerini sundu ve toplantılarının sürekliliğinin önemini vurguladı.

DGB Bildungswerk adına yapılan selamlama konuşmasını ise Uluslararası Projeler Merkezi Direktörü Susanne Ludwig gerçekleştirdi.

IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreteri Valter Sanches’in hazırlamış olduğu video mesajının izlenmesinin ardından IndustriALL THGAD Direktörü Christina Hajagos-Clausen Küresel Çerçeve Sözleşmeler (KÇS) Uygulama projesine ilişkin genel bir değerlendirmede bulundu ve elde edilen başarılardan söz etti.

Clausen’in ardından Gıda Perakendeciliği, hazır giyim ve kimya sektöründeki KÇS’ler üzerine yapmış oldukları araştırma ve sonuçlarını Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) adına Sektör Uzmanı Beatriz Cunha gerçekleştirdi.

IndustriALL Küresel Sendika Toplumsal Cinsiyet ve Programlar Koordinatörü Armelle Seby 190 sayılı ILO Sözleşmesi ve 206 Sayılı tavsiye kararı hakkında bir sunum yaptı. Uzman Yardımcımız Tilbe Gocuklu 190 Sayılı Sözleşme imzanmadan önce yürütmeye başladığımız Norveç Büyükelçiliği tarafından finanse edilen İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi’nin sosyal faydaları ve öneminden; sendikamızın konuya ilişkin yaptığı çalışmalardan söz etti.

İlk günün ikinci oturumu sendikamızın örgütlü olduğu BEKS Çorap işyerindeki örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının sağlanmasında KÇS markalarının rolü hakkındaki panel tartışmasıyla başladı.

Genel Başkan Yardımcımız İbrahim Yıldız BEKS Çorap’taki örgütlenme sürecimiz başlangıcından sürecin sonlanmasına dek gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetleri katılımcılara sunumuyla paylaştı. Genel Başkan Yardımcımız İbrahim Yıldız’ın yapmış olduğu sunum uluslararası katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi ve tebriklerle karşılandı.

Moderatörün’ün IndustriALL Küresel Sendika THGAD Asya-Pasifik Bölgesi Koordinatörü Göknur Mars’ın olduğu panelde, Yıldız’ın ardından Tchibo Sürdürülebilirlik Müdürü Axel Schröder,Inditex Türkiye Sürdürülebilirlik Müdürü Murat Akkun ve Tchibo Türkiye Eğitmeni İdil Ander de markaların gözünden sendikamız Öz İplik İş’İn BEKS Çorap’taki başarılı örgütlenme mücadelesini kendi bakış açılarından yorumlayarak katkı verdiler.

Panelin ardından IndustriALL Küresel Sendika THGAD Sektörü Küresel Araştırmacısı Raisul Islam Khan çok uluslu üreticiler ve KÇS’lerde sendikalaşma düzeyinin artırılmasına yönelik olarak atılacak adımlara ilişkin bir sunum yaptı.

Khan’n ardından IndustriALL Küresel Sendika Kıdemli Danışmanı Anne-Marie Mureau Güney Doğu Avrupa’daki THGAD sektörlerindeki ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için sendikaların güçlendirilmesi üzerine bir sunum yaptı ve toplantının ilk günü sona erdi.

Toplantının ikinci günü 190 Sayılı ILO Sözleşmesinin onaylanması için sürdürülen kampanya ve KÇS’ler başlığıyla düzenlenen ve sendikalar ile markaların sözleşmenin onaylanması için yapabileceği çalışmaları ele alan açık çalışma oturumu ile başladı. Uzman Yardımcımız Tilbe Gocuklu, İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi ve kadın odaklı gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden söz ederek katılımcıları bilgilendirdi ve katkı sağladı.

Ardından IndustriALL Küresel Sendika Kıdemli Danışmanı Anne-Marie Mureau’nun moderatör olarak yer aldığı İşçi Haklarının Güçlendirilmesi İçin Temelli Çözümler paneli gerçekleştirildi. ASOS Türkiye Etik Ticaret Yöneticisi Ceren İşat, ASOS-IndustriALL Endüstri İlişkileri Uzmanı Aylin Türer, CTSP Başkanı Mohummad Reeaz Chutto panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Toplantı Uluslararası katılımcıların katkı ve konuşmacı olarak katılım sağladığı ‘İyi İşleyen bir Sosyal Diyaloğun Sağlanmasında Sendikal Çalışma Üzerine Vaka Çalışması’ ve ‘KÇS Çalışmaları İçin Sendika Platformları IndustriALL Bangladeş Konseyi Çalışma Grubu ile Bir Görüşme’ başlıklı paneller ile devam etti.

IndustriALL Küresel Sendika THGAD Direktörü Christina Hajagos-Clausen’in Inditex KÇS’sinin Yenilenmesi üzerine başlattığı oturuma sendikamız bulunduğu önerilerde büyük katkılar verdi.

İleriye yönelik adımların da tartışıldığı toplantıda, toplantıdaki katkıların özetinin değerlendirilmesinin ardından toplantı son buldu.

FOTOĞRAFLAR