HABER 20  EYLÜL  2019

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu İcra Kurulu Toplantısına Katıldık

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu olağanüstü icra kurulu toplantısı 20 Eylül 2019 tarihinde Brüksel’de gerçekleşti.

Toplantıya konfederasyonumuz Hak İş’i temsilen Hak-İş Uluslararası İlişkiler Uzmanı Merita Yıldız ve Hak İş ve ETUC Kadın komitesini temsilen Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Pınar Özcan katıldı. 

Toplantı’da Haziran ayında gerçekleşen icra kurulu tutanaklarının onaylanmasının ardından sosyal alanda nitelikli çoğunluğun oylanmasının geliştirilmesi için  komisyon girişimi konusunda ETUC Pozisyonunu Genel Sekreter yardımcısı Ester Lynch takdim etti. Lynch, AB’nin Sosyal politika hususunda daha etkin kararlar alınmasına ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Avrupa komisyonunun özellikle ortak dış ve güvenlik politikalarını, vatandaşlık, AB üyeliği,  dolaylı vergilendirme konusunda ulusal yasal dengeler, sosyal güvenlik ve koruma gibi sosyal alanlarda çoğunluk oylamasının gerekliliğini yeniden kurulu üyeleriyle paylaştı.

Bu gündem maddesinin ardından Genel Sekreter Yardımcısı Ester Lynch Avrupa Komisyonu’nun Avrupa’da asgari ücret teklifi için açıklanan planlarına ilişkin  ETUC pozisyonu hakkında bilgi verdi. ETUC üyeleri bu gündem maddesine ilişkin ETUC’ün Toplu Pazarlık ve Ücret Koordniasyon komistesinden bir eylem planı talep edeceklerini belirten Lynch Ekim ayında gerçekleşecek icra kurulunda detayları paylaşacağını belirtti.

Açık ve net belirlenmiş siyasi taleplerin çalışanların ücretlerinde  ve tüm Avrupa’da gerçek bir iyileştirme sağlamak için çok önemli olduğunu belirten Lynch, bunun sosyal ve ekonomik analizlerin yanı sıra ETUC tarafından izlenecek adımları içeren eylem planıyla da desteklenmesi gerektiğini belirtti. Yapılan sunumun ardından icra kurulu üyeleri söz alarak konuya ilişkin görüş bildirdi. 

Genel sekreterin raporunun takdiminin ardından üyeler kendi ülkelerine ilişkin raporlama yaptı.


Konfederasyonumuz Hak İş’i temsilen toplantıya katılan Merita Yıldız bu bölümde söz alarak Belediyelerde gerçekleşen işten çıkarmalar ve üyelerin istifaya zorlandığını icra kuruluyla paylaştı. Farklı siyasi partilerin belediye seçimlerini kazanmasının ardından 25000 yakın üyenin istifa ettirildiğini ifade eden Yıldız Uluslararası dayanışmaya ihtiyaç olduğunu belirterek, ETUC üyelerini bu mücadeleye destek olmaya çağırdı. 

2019-2023 ETUC Eylem Programı ve ETUC’un geleceği Belgesi, uygulanması için yol haritası, Yeni AB kurumsal görev için 14 yeni ETUC önceliği konularının tartışıldığı bölümün ardından  ETUC Genel Sekreteri Luca Vicentini, Anayasal inceleme Komitesi: - Kapsam ve işleyişi ile ilgili bilgiler paylaştı. Oluşturulan AD Hoc Anayasal komitesinin ETUC tüzük maddelerinin Viyana Kongresinde Kabul edilen yeni maddelerle uyumlu olmasına yönelik çalışmaları yapacak bir komite olduğunu belirtti. Bıu komitenin aynı zamanda yeni tüzük değişiklikleriyle ilgili çalışmalar yapabileceğini belirtti. Buna gore ETUC  üyelerinin değişiklik önerilerini iletmeleri için Ağustos sonuna kadar bir tarih verildiğini ancak sadee bir kaç üyeden geri bildirim aldıklarını belirtti. Hollanda’da FNV sürdürülebilir ve dengeli bir bütçeye referans yapılması gerektiğini belirtirken, Gençlik komitesi %23 genç kotasının eklenmesi hususunun yeniden gündeme alınmasına ilişkin bir öneri sundu.  Bazı üyeler sürenin uzatılmasını talep etti ve sure Eylül sonuna kadar uzatıldı.

ETUC'un Geleceğinin tartışıldığı gündem maddesinde ise a) Daimi Komiteler (i) Kurallar ve prosedürler (ii) Daimi Komiteler Listesi b) Finans Komitesinin Kurulması konuları görüşüldü.

Kadın komitesinin diğer komitelerle eşit zamanda seçiminin yapılması hususunda kadın komitesi böyle bir değişiklik talep edip oyladığı takdirde icra kuruluna sunulacağı bildirildi.  Uluslararası konular , ticaret ve hareketlilik ve göç komitelerinin ayrılacağı bilgisi de icra kuruluyla paylaşıldı. 

ETUC Konfederasyon Sekreteri Liina Carr, Ekonomik ve Parasal Birliğin güçlendirilmesine yönelik teklifler üzerine ETUC pozisyonu konusunda bilgi verdi.

Sürdürülebilir kalkınmayı, sosyal adaleti ve saygın işleri teşvik eden Dünya Ticaret Örgütü reformu , İnsan Hakları ve İş dünyası durum Tespit süreci için ETUC tartışma belgesi nin de icra kurulu üyeleriyle paylaşılmasının ardından toplantı sona erdi. 

Toplantı süresince iklim değişikliğine dikkat çekmek için icra kurulu üyeleri düzenlenen fotoğraf etkinliğine katıldı

 

 

FOTOĞRAFLAR